Date   

Program trzech krokow

pmk
 

http://www.sarmacja.org/index.php?p=herold,4573

Zatrzymać -> Wytrwać -> Zmieniać

Musimy zatrzymać i powstrzymać pogłębiającą się
przepaść i wrogość pomiędzy nami a Sarmatami. Niedawna
ankieta o zasadności trwania naszej Unii z Sarmacją, choć
nie dając pełnego obrazu odczuć społecznych musi nam
dać do myślenia. Aż 19 Sarmackich obywateli opowiedziało
się za naszym rozwodem z księstwem. A przecież lud
Sarmacki (bo przecież tych 19 obywateli to nie mogli być
sami przedstawiciele reżymu), nigdy nie był, nie jest i
nie powinien być nam wrogiem, nieprzyjacielem, ale i nawet
grupą społeczną którą moglibyśmy mówiąc potocznie
olać. Nie, my musimy odnaleźć w sobie siłę i język
który przekonałby ich, a może i nas samych że tworzymy
razem, choć bardzo zróżnicowaną, to jednak jedną
wspólnotę i że walka którą podejmujemy nie wynika z
egoistycznych pobudek, ale z płynącej z naszych czerwonych
serc chęci rozwoju i polepszenia całego państwa dla dobra
wszystkich obywateli.

Ten krok jednak niesie ze sobą pewne ryzyko, któremu
musimy stawić dzielnie czoła. Szukając porozumienia,
pojednania i wspólnego języka, pod żadnym pozorem nie
możemy porzucić naszych idei, przekonań i wierzeń.
Musimy trwać jako ten żelbeton partyjny, ale nie dla
własnego dobrego samopoczucia, ale właśnie dlatego, że
tylko taki niespękany, nie zmiękczony przez zgniłe
kompromisy beton może stać się budulcem lepszej Sarmacji
z pożytkiem dla wszystkich. Więc choćby biły w nas gromy
kar niewspółmiernych do winy, choćby fale nieuzasadnionej
krytyki i potępiania o nas się rozbijały, choćby
rozszalała wichura monarchofaszystowskich rozgrywek
zdmuchnąć nas chciała, my musimy trwać w swoim wandyzmie
i trwać w nim tutaj, na tej ziemi. Musimy trwać dla
siebie, dla Wandy, dla Rewolucji, ale przede wszystkim dla
samej Sarmacji i Sarmatów.

Wytrwać to jednak mało. Wszyscy znakomicie sobie zdajemy
sprawę, że ten kto tylko się broni, biernie znosi i unika
ataków, ten w końcu musi paść i przegrać. Najlepszą
obroną jest zawsze atak. Dlatego nie możemy postąpić tak
jak radzi nam nasz obecny Drogi Lider w swoim programie
Chleb-Ziemia-Pokój zamknąć się za "kordonem
sanitarnym", oddzielić się od Sarmacji i przetrwać
burzę licząc na lepsze czasy. Nie, my musimy odważnie, z
podniesionymi głowami, z pieśnią na ustach, z Wandą w
sercu iść w lud Sarmacki i z nim rozmawiać, starać się
go zrozumieć i dać zrozumieć im siebie. Musimy zacząć
zmieniać odważnie, z całą stanowczością i
nieprzerwanie. Zarówno siebie tam gdzie jest to możliwe,
potrzebne ale i nienaruszające naszych zasad i starać się
zmieniać postrzeganie naszych poglądów i nas samych w
całej Sarmacji, a w konsekwencji tak zmieniać sam system
Sarmacki i Sarmackie nieformalne układy, aby żaden kordon
nie był potrzebny, abyśmy mogli razem z wszystkim
Sarmatami cieszyć się wspólnie wolnością, wzajemną
miłością, pokojem i dobrobytem.


To mój propagandowy, tfu znaczy się ideowy program. Jeśli
chodzi bardziej o konkrety to chciałbym przede wszystkim i
w pierwszej kolejności nawiązać rzeczową i merytoryczną
rozmowę z władzami KS, tak by zrozumiały i uznały nasze
racje w naszych ostatnich niby kontrowersyjnych ustawach.
Chcę to powiedzieć jasno i stanowczo, uważam że obie
zaskarżone ustawy są nie tylko zgodne z Konstytucją, ale
są przede wszystkim w interesie nas wszystkich (tu w
Sarmacji) i bede do tego przekonywał, natomiast
zdecydowanie i należy uderzyć się za to w pierś,
zabrakło z naszej strony odpowiednich konsultacji z
władzami KS (nie tylko z księciem) jeszcze na etapie
koncepcyjnej, a do tego język i forma ustawy o miejscach
publicznych, choć dla naszego kręgu kulturowego wandna,
okazała się zbyt mocna, zbyt szokująca i nieprzystająca
do realiów, a przez to niezrozumiała/źle rozumiana przez
resztę Sarmacji. To można i trzeba naprawić.
W dalszej kolejności wszystko zależy od tego co będzie
się dało zrobić.--
KR Lepki

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Program trzech kroków pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10063&p=101239#p101239.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


Re: Wybory - zglaszanie kandydatur

pmk
 

Michal_Feliks:
Niniejszym w imieniu własnym zgłaszam własną
kandydaturę. Miałem nie zgłaszać, ale powaga sytuacji
aktualnej skłania mnie do jej zgłoszenia, jednak.
Cieszymy się nawet! I trzymamy kciuk!--
meval

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Wybory - zgłaszanie kandydatur pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10061&p=101238#p101238.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


Re: Wandystan: tymczasem na elitarnej liscie

"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 16 lutego 2013 13:54 uytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisa:

**


Czoem Winnicki!


Tymczasem na elitarnej liscie ldmw@..., bdcej prywatnym
klubem Mandragora Seniora, w ktrym starcy graj w karty, acz
zapraszamy do niego take modzie, take z innych krajw, kolejni
przybysze doczaj do atrakcyjnej debaty, gwnie na tematy zwizane
z Ukrain Zachodni!
Co mi nie dochodzi, czy faktycznie nic si tam nie dzieje?

To drugie :D

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wybory - zglaszanie kandydatur

pmk
 

Niniejszym w imieniu własnym zgłaszam własną
kandydaturę. Miałem nie zgłaszać, ale powaga sytuacji
aktualnej skłania mnie do jej zgłoszenia, jednak.--
Michal_Feliks

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Wybory - zgłaszanie kandydatur pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10061&p=101237#p101237.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


Re: Wybory - zglaszanie kandydatur

pmk
 

Dziękuje za zgłoszenie mnie :)--
KR Lepki

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Wybory - zgłaszanie kandydatur pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10061&p=101231#p101231.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


Re: Wandystan: Pedeks nas goni

Katiuszyn Rewoluty Lepki
 

16 lut 2013 12:30, "Prezerwatyw Tradycja Radziecki" <ks.radetzky@...>
napisa(a):Czoem Michaelus!


Ogaszam alarm Bkitny Pedeks dorobi si 121
rozchestanych...
Chocia widziaem, e tow. Michaelus sam wykorzysta susznie
posiadane w ZZ rodki, to prosz rwnie tow. komisarza Lepkiego o
piln reakcj. Sam w ramach ostrej potrzeby czynu spoecznego daem co
nieco prosto na ZZ, ale dobrze byoby poruszy rodki z naszych kont.
Nic nie pisaem ale przelalem z konta pastwowego troch gotowizny.
Zamierzam powrci do pracy ale jeszcze chwilka

--
KRL


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: tymczasem na elitarnej liscie

Tow. Radziecki
 

Czołem Winnicki!

Tymczasem na elitarnej liscie ldmw@..., będącej prywatnym
klubem Mandragora Seniora, w którym starcy grają w karty, acz
zapraszamy do niego także młodzież, także z innych krajów, kolejni
przybysze dołączają do atrakcyjnej debaty, głównie na tematy związane
z Ukrainą Zachodnią!
Coś mi nie dochodzi, czy faktycznie nic się tam nie dzieje?

--
☭ PTR


Przydziały w ramach ORMO

Tow. Radziecki
 

Rozkaz polowy Głównodowodzącego SAL

Na podstawie Postanowienie głównodowodzącego Sarmackiej Armii Ludowej
nr 7 o Odwodach Robotniczych Milicji Obronnych
(http://prawo.sarmacja.org/akt,5791.html, jakby kto nie czytał bądź
nie pamiętam), rozdysponowuję obywateli nie będących żołnierzami SAL w
służbie czynnej do następujących przydziałów:
- tow. Michaelus, Michał - Pluton Skoczków Narciarskich ORMO z
zadaniem patrolowania mroźnych okolic obozu Engels III;
- tow. Karakachanow, Leszek - Niewysoki Pół-Pułk ORMO z zadaniem
ochrony lotniska w GWS i zabezpieczania kontrabandy;
- tow. Lepki, Katiuszyn Rewoluty - Trojka Bezpieczeństwa Wewnętrznego
ORMO z zadaniem ścigania kontrrewolucji w szeregach;
- tow. Ubinkov, Katiusza Gwałcibór - Szwadron Śmierci ORMO z zadaniem
ochrony wyspy śc Michasia;
- tow. Jasiński, Adrian - Sekcja Rowerowo-Ekologiczna ORMO z zadaniem
ochrony miasta Winnica i jego okolic;
- tow. Perun, Anarchia Napalm - Katedra Uniwersytecka ORMO z zadaniem
ochrony terenu LUW i ujmowania pijanych studentów;
- tow. Rosicky, Nicolae - Fruwający Protonat ORMO, posługa świecka we
wszystkich jednostkach ORMO;

Wypierdalać do wykonywania zadań!

--
☭ PTR


Re: Wybory - zglaszanie kandydatur

pmk
 

W tym wątku zgłaszamy kandydatury w wyborach
na Prezydenta MW
Niniejszym w imieniu Komunistycznej Partii Sarmacji
(wandów), jako p.o. Pierwszego Sekretarza, zgłaszam
jedyną słuszną kandydaturę tow. Lepkiego Katiuszyna
Rewolutego, oraz w równym stopniu jedynie słuszną
kandydaturę tow. Michaelusa Michała.--
PTR

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Wybory - zgłaszanie kandydatur pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10061&p=101216#p101216.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


Wybory - zglaszanie kandydatur

pmk
 

Czołem Wandystan!

W tym wątku zgłaszamy kandydatury w wyborach na Prezydenta
MW (zgodnie z http://prawo.sarmacja.org/akt,5829.html). Jak
wspomniałem na LDMW, wszyscy wyborcy poza tow. Perunem
mają również bierne prawo wyborcze.

Przy okazji - składam na ręce tow. Ubinkova prywatną
samokrytykę, za to że w postanowieniu użyłe... to znaczy
tow. Mandragor użył starych, a nie nowych, wandejskich
imion. Było to wsteczne i konserwatywne, zamiast postępowe
i rewolucyjne. Wstyd mi.--
PTR

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Wybory - zgłaszanie kandydatur pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=10061&p=101215#p101215.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


Wybory prezydenckie

Tow. Radziecki
 

Czołem Wandystan!

Dziś Kolektyw Mandragorski zarządził wybory:
http://prawo.sarmacja.org/akt,5829.html

Zgłaszanie kandydatur jest od dzisiaj, więc zgłaszajmy (na forum ofk,
zaraz otworzę wątek). Kampania wyborcza mile widziana, we wszystkich
miejscach publicznych i niepublicznych.

Dodam, informacyjnie, że do kandydowania na Prezydenta, spośród
obywateli wandejskich, uprawnieni są wszyscy z wyjątkiem tow. Peruna
(zbyt krótkie posiadanie obywatelstwa w momencie ogłoszenia wyborów).

--
☭ PTR


Re: Wandystan: Pedeks nas goni

Tow. Radziecki
 

Czołem Michaelus!

Ogłaszam alarm Błękitny Pedeks dorobił się 121
rozchełstanych...
Chociaż widziałem, że tow. Michaelus sam wykorzystał słusznie
posiadane w ZŻZ środki, to proszę również tow. komisarza Lepkiego o
pilną reakcję. Sam w ramach ostrej potrzeby czynu społecznego dałem co
nieco prosto na ZŻZ, ale dobrze byłoby poruszyć środki z naszych kont.

--
☭ PTR


Re: Wandystan: Informacja

Tow. Radziecki
 

Czołem tow. Adrian!

Cieszy mnie to że tow. Radziecki jest otwarty na działania
pojednawcze i renegocjacje warunków, pod którymi
Wandystan znajduję się w Sarmacji. Mam nadzieję że uda
się zażegnać konflikt i dojdzie do kompromisu.
Cieszy mnie to, że swoją postawą ucieszyłem tow. Jasińskiego. Mam
nadzieję, że jego nadzieja na pokojowe i kompromisowe rozstrzygnięcie
konfliktu nie będzie beznadziejna.

--
☭ PTR


Re: [SPAM] Wandystan: powrót

Tow. Radziecki
 

Czołem Michaelus!

Nie wiem w końcu czy tam się zapisałem, bo nic nie dostaję... A z
poziomu Yahoo mi się nie chce tego robić, bo nie mam ochoty zakładać
konta...
Nic-nic nie dostajecie, czy ostatnio nic nie dostajecie? Bo ostatnio
to się tam nic nie dzieje.

Jeżeli to pierwsze - to może nie odesłaliście pustego maila na
pierwszego maila suskrybującego?

--
☭ PTR


Re: [SPAM] Wandystan: powrót

Tow. Radziecki
 

Czołem Bonek!

Chcieliśmy uczynić tą listę prywatną, Khand oszalał.
Tę listę. I nie, że oszalał. To naturalna konsekwencja nasilenia się
konfliktu klasowego w miarę postępów rewolucji, mrau <3

Zapraszamy na imprezę do tow. Winnickiego:
ldmw-subscribe@...
Ale tam nic się nie dzieje...?

--
☭ PTR


Re: Wandystan: powrót

Tow. Radziecki
 

Czołem Ubinkov!

Powracam po długiej nieobecności. Chciałbym powiedzieć,
że nie opuszczam was całkiem.
No i bardzo dobrze :)

Zauważyłem, że coś się dzieje z unią. Czy ktoś mógłby objaśnić
tak w pogułce co sie przez moją nieobecność działo? Byłbym
niezmiernie wdzięczny.
Cóż, dość skomplikowane toto. Pomijając szerokie tło, konkretną
przyczyną konfliktu jest ustawa Churału na podstawie której uznaliśmy
Forum Centralne za jedyne miejsce publiczne MW (odcinając wszystkie
nieformalne więzy z LDMW). Sarmacja, z Księciem na czele uznała to za
zamach na prawa Korony (!). Mnie mają pozbawić wkrótce obywatelstwa
(szybka drogą do banicji bez wyroku sądu), złożono także (przez
sarmackiego ministra, nie nas) wniosek o referendum dot. rozwiązania
Unii między MW a KS. W grę wchodzi także powaga Sądu o Nieokreślonym
Wzroście. Względnie Powyższego Sądu.

Jak już wspomniałem - skomplikowane toto.

--
☭ PTR


Postanowienie Prezydenta o pozbawieniu obywatelstwa

Tow. Radziecki
 

Czołem Wandystan!

Trwają przygotowania do wyborów. Efekt - poniżej.

====
Genosse-Wanda-Stadt, dnia 16 lutego 2013 r.

Postanowienie Prezydenta Mandragoratu Wandystanu
o pozbawieniu obywatelstwa wandejskiego

§ 1.
Na podstawie art. 7 Konstytucji Mandragoratu Wandystanu oraz art. 3
Ustawy Churału Ludowego o obywatelstwie wandejskim odbieram
obywatelstwo wandejskie tow. Zaorskiemu Janowi oraz tow. Liderskiemu
Albertowi, ze względu na długa nieaktywność w granicach Mandragoratu
Wandystanu.

§ 2.
Postanowienie wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

--
☭ PTR


Re: [SPAM] Wandystan: powrót

Michal Michaelus
 

W dniu 2013-02-13 21:21, L. pisze:
On 2013-02-13 20:55, Jan Ubinkov wrote:
Jebat tawarisze!

Powracam po długiej nieobecności. Chciałbym powiedzieć,
że nie opuszczam was całkiem.
Zauważyłem, że coś się dzieje z unią. Czy ktoś mógłby objaśnić
tak w pogułce co sie przez moją nieobecność działo? Byłbym
niezmiernie wdzięczny.
Chcieliśmy uczynić tą listę prywatną, Khand oszalał.

Zapraszamy na imprezę do tow. Winnickiego:

ldmw-subscribe@....
Nie wiem w końcu czy tam się zapisałem, bo nic nie dostaję... A z poziomu Yahoo mi się nie chce tego robić, bo nie mam ochoty zakładać konta...

--
Michał Michaelus


Re: [SPAM] Wandystan: powrót

Helmut Walterycz
 

On 2013-02-13 20:55, Jan Ubinkov wrote:
Jebat tawarisze!

Powracam po długiej nieobecności. Chciałbym powiedzieć,
że nie opuszczam was całkiem.
Zauważyłem, że coś się dzieje z unią. Czy ktoś mógłby objaśnić
tak w pogułce co sie przez moją nieobecność działo? Byłbym
niezmiernie wdzięczny.
Chcieliśmy uczynić tą listę prywatną, Khand oszalał.

Zapraszamy na imprezę do tow. Winnickiego:

ldmw-subscribe@....

--
Bonek
integralista poniekąd


powrót

Jan Ubinkov
 

Jebat tawarisze!

Powracam po długiej nieobecności. Chciałbym powiedzieć,
że nie opuszczam was całkiem.
Zauważyłem, że coś się dzieje z unią. Czy ktoś mógłby objaśnić
tak w pogułce co sie przez moją nieobecność działo? Byłbym
niezmiernie wdzięczny.

--------
Taw. Gwałcibór Katiusza Ubinkov

[Non-text portions of this message have been removed]