Date   

Re: Wandystan: W rozkroku

"Podpułkownik Winnicki
 

2013/2/10 Kiełbkrk <edkum.spirytkum@...>:
2013/2/10 Podpułkownik Winnicki <pplk.winnicki@...>:


A w czym konkretnie?
Np. w sprawie tej prowokacji zwanej Ustawą Churału Ludowego o
miejscach publicznych.

A co to znaczy "trzymasz z Khandem"? Czekasz na wyrok Sądu Najwyższego?

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


Re: Wandystan: W rozkroku

Kiełbkrk <edkum.spirytkum@...>
 

2013/2/10 Podpułkownik Winnicki <pplk.winnicki@...>:


A w czym konkretnie?
Np. w sprawie tej prowokacji zwanej Ustawą Churału Ludowego o
miejscach publicznych.

--
Michał Hodża Kiełbasa-Krakowski


Re: Wandystan: W rozkroku

"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 10 lutego 2013 21:18 użytkownik Kiełbkrk
<edkum.spirytkum@...> napisał:

Dobra, nie mój kram nie moje kredki, róbcie jak uważacie. Ja trzymam
stronę Khanda, czy wam się to podoba czy nie.

A w czym konkretnie?

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


Re: Wandystan: W rozkroku

Kiełbkrk <edkum.spirytkum@...>
 

W dniu 10 lutego 2013 20:37 użytkownik L. <llll@...> napisał:

Towarzyszu Kiełbasa-Krakowski,
załatwimy to na spokojnie. Nie nasza wina, że centrala nawet flejmować
ze stylem nie umie.
Dobra, nie mój kram nie moje kredki, róbcie jak uważacie. Ja trzymam
stronę Khanda, czy wam się to podoba czy nie.

--
Michał Hodża Kiełbasa-Krakowski


Re: Wandystan: W rozkroku

"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 10 lutego 2013 21:04 użytkownik TK <sthurmhowy@...> napisał:

Ta jest, ale spokojnie, nie ma sie o co pieklic. SAL to Książę,
trawestując klasyka, se może rozwiązywać ;)

Kolejna burza w szklance wody zamiast szklanki wody zamiast.

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


Re: Wandystan: W rozkroku

TK
 

W dniu 10 lutego 2013 20:50 użytkownik Michał Michaelus
<michaelus@...> napisał:

Ktoś już stracił kontrolę nad swoimi postronkami, albo próbuje marnej
prowokacji ;-)
Ta jest, ale spokojnie, nie ma sie o co pieklic. SAL to Książę,
trawestując klasyka, se może rozwiązywać ;)

--
Nicolae Rosicky I,
Papa.


Re: Wandystan: W rozkroku

Michal Michaelus
 

W dniu 2013-02-10 20:37, L. pisze:
Towarzyszu Kie�basa-Krakowski, za�atwimy to na spokojnie. Nie nasza wina, �e centrala nawet flejmowa� ze stylem nie umie.
Kto� ju� straci� kontrol� nad swoimi postronkami, albo pr�buje marnej prowokacji ;-)

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=115&t=9974
http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=115&t=9972

--
Michaďż˝ Michaelus


Re: Wandystan: W rozkroku

Helmut Walterycz
 

On 2013-02-10 19:39, Kie�bkrk wrote:
W dniu 8 lutego 2013 17:58 u�ytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki
<ks.radetzky@...> napisaďż˝:

Nie przesadzajmy z tymi tytanami. Ja nigdy nie rozumia�em kultu
Kie�basy-Krakowskiego - zawsze wydawa� mi si� zbyt ordynarnie
monarchofaszystowski, aby byďż˝ wandnym.
W ka�dym razie, Towarzysze, smutno mi jest widz�c to co si� dzieje
ostatnio na linii Sarmacja-Wandystan i �e rozw�d (do kt�rego dojdzie,
pr�dzej czy p�niej) przebiegnie w takiej atmosferze. Sugeruj� mimo
wszystko nie pali� po sobie most�w i za�atwi� to na spokojnie.

Towarzyszu Kie�basa-Krakowski,
za�atwimy to na spokojnie. Nie nasza wina, �e centrala nawet flejmowa� ze stylem nie umie.

--
Bonek


Re: Wandystan: W rozkroku

Kiełbkrk <edkum.spirytkum@...>
 

W dniu 8 lutego 2013 17:58 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki
<ks.radetzky@...> napisał:

Nie przesadzajmy z tymi tytanami. Ja nigdy nie rozumiałem kultu
Kiełbasy-Krakowskiego - zawsze wydawał mi się zbyt ordynarnie
monarchofaszystowski, aby być wandnym.
W każdym razie, Towarzysze, smutno mi jest widząc to co się dzieje
ostatnio na linii Sarmacja-Wandystan i że rozwód (do którego dojdzie,
prędzej czy później) przebiegnie w takiej atmosferze. Sugeruję mimo
wszystko nie palić po sobie mostów i załatwić to na spokojnie.

--
Michał Hodża Kiełbasa-Krakowski


Re: Wandystan: Pedeks nas goni

"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 10 lutego 2013 17:37 uytkownik Michaelus <
ksiestwo.sarmacji@...> napisa:

**


Towarzysze!

Ogaszam alarm Bkitny Pedeks dorobi si 121
rozchestanych...

-
To prawda.

Zarzdziem alarm na froncie kurwiarskim (red: kurwskim, kurskim). Nacisk,
ktry tym samym wywieram, z pewnoci spowoduje wzrost chci do pracy!

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


[Non-text portions of this message have been removed]


Pedeks nas goni

pmk
 

Towarzysze!

Ogłaszam alarm Błękitny Pedeks dorobił się 121
rozchełstanych...--
Michaelus

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Pedeks nas goni pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=9966&p=100154#p100154.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


tymczasem na elitarnej liscie

"Podpułkownik Winnicki
 

Tymczasem na elitarnej liscie ldmw@..., będącej prywatnym
klubem Mandragora Seniora, w którym starcy grają w karty, acz
zapraszamy do niego także młodzież, także z innych krajów, kolejni
przybysze dołączają do atrakcyjnej debaty, głównie na tematy związane
z Ukrainą Zachodnią!

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


Re: Wandystan: Witamy w Żywym Muzeum LD

Tow. Radziecki
 

Czołem Bonek!

Witamy na naszej prywatnej, nietantiemowanej i elitarnej liście, której
nie zamierzam opuszczać w najbliższej przyszłości.
Fajnie było mieć ownera... przez kilka godzin. Państwo Złodziejskie
2.0, tow. Khand kradnie prywatną własność obywatelowi. Szkoda, że
jednak (będąc poza domem) nie zalogowałem się przez komórkę i nie
odebrałem mu ownera. Bo uznałem, że to byłaby histeryczna reakcja. Jak
się okazuje - byłoby to całkiem słuszne, bo w konsekwencji mojego
zaniedbania stało się coś dokładnie odwrotnego.

--
☭ PTR


Odp: Wandystan: W rozkroku

Tow. Radziecki
 

Czołem Michas!

To byłby żałosny spektakl rodem z Sarmackiej dyktatury podpieranej łżedemokratyczna plebiscytarnością. Tu nie ma napoleonów. Ustawa Churalu Ludowego poparta przez Partię jest wystarczająco usankcjonowana.

Piszę z komórki (na drewno) i formatowanie może szwankować.

--
PTR

----- Reply message -----
Od: "Podpułkownik Winnicki" <pplk.winnicki@...>
Do: <wandystan@...>
Temat: Wandystan: W rozkroku
Data: sob., lut 9, 2013 17:43


W dniu 8 lutego 2013 23:46 u�ytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisa�:

**


Czo�em KRL!


Narracyjnie bardzo fajna sprawa i og�lnie postulaty s�uszne, ale nie t�dy
droga. Tzn ten program nie rozwi�zuje problemu kt�ry ja mam. Ja bym
chcia�
taki program, kt�ry sprawi �e taki kordon sanitarny nie b�dzie potrzebny,
ale cytuj�c pewnego wieszcza "nie mam sposobu".
Aby kordon sanitarny nie by� potrzebny - Sarmacja musia�aby przej��
g��bokie przeobra�enia. W tej chwili nie jest to raczej mo�liwe, tym
bardziej �e nasze mo�liwo�ci do dzia�ania na rzecz takiej przemiany s�
co raz bardziej ograniczone. Patrz�c d�ugofalowo - je�eli uda nam si�
utrzyma� w swoim bastionie i n�ka� monarchofaszyst�w zza jego
obwarowa�, to w przysz�o�ci mo�emy mie� nadziej� na ostateczne
zwyci�stwo.

P�ki co jestem za izolacj� LDMW jako prywatnego miejsca dyskusji i (a
zatem) ca�kowitym uznaniem Forum Centralnego jako jedynego oficjalnego
forum komunikacji Mandragoratu. My�l�, �e mo�na nawet przeprowadzi� w
sprawie tego uznania referendum, w kt�rych 100% obywateli zag�osuje na tak.
B�dzie to przejaw ogromnego sarmapatriotyzmu ze strony MW :)

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


[Non-text portions of this message have been removed]------------------------------------

Yahoo! Groups Links


Re: Wandystan: Witamy w Żywym Muzeum LD

Katiuszyn Rewoluty Lepki
 

Wypierdala!
Witamy na naszej prywatnej, nietantiemowanej i elitarnej licie, ktrej
nie zamierzam opuszcza w najbliszej przyszoci.
Wypierdalac!
Mam dokadnie tak samo, dodam tylko jeszcze e czu tutaj na tej prywatnej
licie wyrany powiew wandnosci, wolnoci i zajebistosci!

--
KRL


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: W związku z podejrzeniami o niezgodność z Konstytucją

adi.jas1992
 

Od: "Podpułkownik Winnicki" <pplk.winnicki@...>
Do: wandystan@...;
Wysłane: 23:36 Sobota 2013-02-09
Temat: Wandystan: W związku z podejrzeniami o niezgodność z Konstytucją

Jego Książęca Mość wyraził właśnie obawę o niezgodność z Konstytucją
ostatniej ustawy Churału. Jego zarzut dotyczy niemożności
przekształcenia przez CHL naszej listy jako miejsca publicznego, w
miejsce prywatne.

A przecież chcemy tylko powołania listy prywatnej, elitarnej,
oczywiście nie będącej oficjalnym miejscem publicznym, bo tym jest
przecież Forum Centralne. Chociaż, jak się okazuje, jest nim także
lista dyskusyjna, w zależności od wygody kliki grodziskiej.

Dlatego serdecznie zapraszam na moją prywatną, elitarną, oraz zupełnie
niebędącą w momencie akcesji do KS, ani też po tym momencie, listę
dyskusyjną.

Pusta wiadomość na:

ldmw-subscribe@...


Adres tej prywatnej, zupełnie niepublicznej i nieprowincjonalnej
listy: http://groups.yahoo.com/group/ldmw/

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


------------------------------------

Yahoo! Groups LinksMoim zdaniem ta ustawa Churału Ludowego jest zgodna z Konstytucją Księstwa Sarmacji. JKM Piotr II Grzegorz strzela sobie samobójczego gola składając wniosek do Sądu Najwyższego o niezgodność z konstytucją ustawy która nie powinna być w żaden sposób zakwestionowana. Uważam że powinniśmy tą aktywność Wandejczyków uwzględnić na Forum Centralnym Księstwa Sarmacji, zaś LDMW powinno być prywatnym miejscem Wandejczyków.

--
tow. Adrian Jasiński


Re: Wandystan: W związku z podejrzeniami o niezgodność z Konstytucją

"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 9 lutego 2013 23:56 użytkownik Michał Michaelus
<michaelus@...> napisał:
W dniu 2013-02-09 23:36, Podpułkownik Winnicki pisze:
A przecież chcemy tylko powołania listy prywatnej, elitarnej,
oczywiście nie będącej oficjalnym miejscem publicznym, bo tym jest
przecież Forum Centralne. Chociaż, jak się okazuje, jest nim także
lista dyskusyjna, w zależności od wygody kliki grodziskiej.
A czy tantiemy już się liczą na tej liście? A do licznika aktywności tez
już się posty liczą?
Bardzo dobre pytanie. Warto je postawić władzom.

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


Re: Wandystan: W związku z podejrzeniami o niezgodność z Konstytucją

Michal Michaelus
 

W dniu 2013-02-09 23:36, Podpu�kownik Winnicki pisze:
A przecie� chcemy tylko powo�ania listy prywatnej, elitarnej,
oczywi�cie nie b�d�cej oficjalnym miejscem publicznym, bo tym jest
przecie� Forum Centralne. Chocia�, jak si� okazuje, jest nim tak�e
lista dyskusyjna, w zale�no�ci od wygody kliki grodziskiej.
A czy tantiemy ju� si� licz� na tej li�cie? A do licznika aktywno�ci tez ju� si� posty licz�?

--
Michaďż˝ Michaelus


W związku z podejrzeniami o niezgodność z Konstytucją

"Podpułkownik Winnicki
 

Jego Książęca Mość wyraził właśnie obawę o niezgodność z Konstytucją
ostatniej ustawy Churału. Jego zarzut dotyczy niemożności
przekształcenia przez CHL naszej listy jako miejsca publicznego, w
miejsce prywatne.

A przecież chcemy tylko powołania listy prywatnej, elitarnej,
oczywiście nie będącej oficjalnym miejscem publicznym, bo tym jest
przecież Forum Centralne. Chociaż, jak się okazuje, jest nim także
lista dyskusyjna, w zależności od wygody kliki grodziskiej.

Dlatego serdecznie zapraszam na moją prywatną, elitarną, oraz zupełnie
niebędącą w momencie akcesji do KS, ani też po tym momencie, listę
dyskusyjną.

Pusta wiadomość na:

ldmw-subscribe@...


Adres tej prywatnej, zupełnie niepublicznej i nieprowincjonalnej
listy: http://groups.yahoo.com/group/ldmw/

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


Re: Wandystan: Witamy w Żywym Muzeum LD

Michal Michaelus
 

W dniu 2013-02-09 21:56, L. pisze:
Wypierdalać!
Witamy na naszej prywatnej, nietantiemowanej i elitarnej liście, której
nie zamierzam opuszczać w najbliższej przyszłości.
Ja chcę tantiemy! ;-)

--
Michał Michaelus