Date   

Re: Wandystan: powrót

Tow. Radziecki
 

Czołem Ubinkov!

Powracam po długiej nieobecności. Chciałbym powiedzieć,
że nie opuszczam was całkiem.
No i bardzo dobrze :)

Zauważyłem, że coś się dzieje z unią. Czy ktoś mógłby objaśnić
tak w pogułce co sie przez moją nieobecność działo? Byłbym
niezmiernie wdzięczny.
Cóż, dość skomplikowane toto. Pomijając szerokie tło, konkretną
przyczyną konfliktu jest ustawa Churału na podstawie której uznaliśmy
Forum Centralne za jedyne miejsce publiczne MW (odcinając wszystkie
nieformalne więzy z LDMW). Sarmacja, z Księciem na czele uznała to za
zamach na prawa Korony (!). Mnie mają pozbawić wkrótce obywatelstwa
(szybka drogą do banicji bez wyroku sądu), złożono także (przez
sarmackiego ministra, nie nas) wniosek o referendum dot. rozwiązania
Unii między MW a KS. W grę wchodzi także powaga Sądu o Nieokreślonym
Wzroście. Względnie Powyższego Sądu.

Jak już wspomniałem - skomplikowane toto.

--
☭ PTR


Postanowienie Prezydenta o pozbawieniu obywatelstwa

Tow. Radziecki
 

Czołem Wandystan!

Trwają przygotowania do wyborów. Efekt - poniżej.

====
Genosse-Wanda-Stadt, dnia 16 lutego 2013 r.

Postanowienie Prezydenta Mandragoratu Wandystanu
o pozbawieniu obywatelstwa wandejskiego

§ 1.
Na podstawie art. 7 Konstytucji Mandragoratu Wandystanu oraz art. 3
Ustawy Churału Ludowego o obywatelstwie wandejskim odbieram
obywatelstwo wandejskie tow. Zaorskiemu Janowi oraz tow. Liderskiemu
Albertowi, ze względu na długa nieaktywność w granicach Mandragoratu
Wandystanu.

§ 2.
Postanowienie wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

--
☭ PTR


Re: [SPAM] Wandystan: powrót

Michal Michaelus
 

W dniu 2013-02-13 21:21, L. pisze:
On 2013-02-13 20:55, Jan Ubinkov wrote:
Jebat tawarisze!

Powracam po długiej nieobecności. Chciałbym powiedzieć,
że nie opuszczam was całkiem.
Zauważyłem, że coś się dzieje z unią. Czy ktoś mógłby objaśnić
tak w pogułce co sie przez moją nieobecność działo? Byłbym
niezmiernie wdzięczny.
Chcieliśmy uczynić tą listę prywatną, Khand oszalał.

Zapraszamy na imprezę do tow. Winnickiego:

ldmw-subscribe@yahoogroups.com.
Nie wiem w końcu czy tam się zapisałem, bo nic nie dostaję... A z poziomu Yahoo mi się nie chce tego robić, bo nie mam ochoty zakładać konta...

--
Michał Michaelus


Re: [SPAM] Wandystan: powrót

Helmut Walterycz
 

On 2013-02-13 20:55, Jan Ubinkov wrote:
Jebat tawarisze!

Powracam po długiej nieobecności. Chciałbym powiedzieć,
że nie opuszczam was całkiem.
Zauważyłem, że coś się dzieje z unią. Czy ktoś mógłby objaśnić
tak w pogułce co sie przez moją nieobecność działo? Byłbym
niezmiernie wdzięczny.
Chcieliśmy uczynić tą listę prywatną, Khand oszalał.

Zapraszamy na imprezę do tow. Winnickiego:

ldmw-subscribe@yahoogroups.com.

--
Bonek
integralista poniekąd


powrót

Jan Ubinkov
 

Jebat tawarisze!

Powracam po długiej nieobecności. Chciałbym powiedzieć,
że nie opuszczam was całkiem.
Zauważyłem, że coś się dzieje z unią. Czy ktoś mógłby objaśnić
tak w pogułce co sie przez moją nieobecność działo? Byłbym
niezmiernie wdzięczny.

--------
Taw. Gwałcibór Katiusza Ubinkov

[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: Informacja

adi.jas1992
 

Od: "Prezerwatyw Tradycja Radziecki" <ks.radetzky@gmail.com>Do: "Wandystan" <wandystan@yahoogroups.com>; Wysłane: 18:41 Wtorek 2013-02-12Temat: Wandystan: Informacja&nbsp;


Czołem Wandystan,
Wypowiedź kieruję do Wandejczyków jak i do obserwujących gości.
Z braku czasu do końca tygodnia informuję jedynie, że jak najbardziej
jako p.o. Prezydenta jestem otwarty na działania pojednawcze i
renegocjację warunków, pod którymi Wandystan znajduje się w Sarmacji.
Teraz będę miał długi weekend (z poniedziałkiem i wtorkiem) to
rozpiszę wybory i ewentualne negocjacje przejmie nowo wybrany
prezydent.
--
☭ PTRCieszy mnie to że tow. Radziecki jest otwarty na działania pojednawcze i renegocjacje warunków, pod którymi Wandystan znajduję się w Sarmacji. Mam nadzieję że uda się zażegnać konflikt i dojdzie do kompromisu.&nbsp;--tow. Adrian Jasiński

[Non-text portions of this message have been removed]


Informacja

Tow. Radziecki
 

Czołem Wandystan,

Wypowiedź kieruję do Wandejczyków jak i do obserwujących gości.

Z braku czasu do końca tygodnia informuję jedynie, że jak najbardziej
jako p.o. Prezydenta jestem otwarty na działania pojednawcze i
renegocjację warunków, pod którymi Wandystan znajduje się w Sarmacji.

Teraz będę miał długi weekend (z poniedziałkiem i wtorkiem) to
rozpiszę wybory i ewentualne negocjacje przejmie nowo wybrany
prezydent.

--
☭ PTR


Re: Wandystan: List otwarty

Helmut Walterycz
 

On 2013-02-11 21:57, Alojzy Pupka-Bumbum wrote:
W dniu 11 lutego 2013 21:52 użytkownik Michał Michaelus
<michaelus@o2.pl> napisał:
W dniu 2013-02-11 21:26, TK pisze:
W dniu 11 lutego 2013 21:22 użytkownik Podpułkownik Winnicki
<pplk.winnicki@gmail.com> napisał:

My, niżej podpisani obywatele Mandragoratu Wandystanu, stanowczo
sprzeciwiamy się rozwiązaniu Unii łączącej naszą Ojczyznę z Księstwem
Sarmacji. Zjednoczenie nie było rozwiązaniem idealnym, jest jednak
korzystne dla obu stron Unii. Ostatnie wydarzenia, w toku których
nakręca się spirala agresji między władzami obu krain i niektórymi ich
obywatelami, prowadzą do konsekwencji niekorzystnych dla Wandystanu i
całej Sarmacji.

Dlatego wzywamy JKM Księcia Piotra Grzegorza, Kanclerz Karolinę von
Liechtenstein i Drogiego Lidera Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego do
niezwłocznego zażegnania sporu i przywrócenia relatywnego spokoju w
relacjach między Wandystanem a Grodziskiem. Relatywnego, bo nadmierny
spokój prowadzi z kolei do nudy, a tej również byśmy nie chcieli.

(-)
Michał Feliks aka Defloriusz Dyman Wander
(-)
Nicolae Rosicky I aka Timan Demollari
(-)
Michał Michaelus
(―) Mandragor Alojzy Pupka-Bumbum aka wicehrabia Alojzy Pupka-Bumbum

[aka Madame Ichnik]
(-) Leszek Karakachanow Sr
bahon Księstwa


Re: Wandystan: List otwarty

Katiuszyn Rewoluty Lepki
 

A i oczywiście też

(-)

--
Katiuszyn Rewoluty Lepki


Re: Wandystan: List otwarty

Katiuszyn Rewoluty Lepki
 

Pragnę tylko poinformować że PTR jest p.o. Prezydenta i może już
wkrótce będzie ktoś inny Prezydentem, nie wiem czy to ma/miałoby jakiś
wpływ?

--
Katiuszyn Rewoluty Lepki


Re: Wandystan: List otwarty

Alojzy Pupka
 

W dniu 11 lutego 2013 21:52 użytkownik Michał Michaelus
<michaelus@o2.pl> napisał:
W dniu 2013-02-11 21:26, TK pisze:
W dniu 11 lutego 2013 21:22 użytkownik Podpułkownik Winnicki
<pplk.winnicki@gmail.com> napisał:

My, niżej podpisani obywatele Mandragoratu Wandystanu, stanowczo
sprzeciwiamy się rozwiązaniu Unii łączącej naszą Ojczyznę z Księstwem
Sarmacji. Zjednoczenie nie było rozwiązaniem idealnym, jest jednak
korzystne dla obu stron Unii. Ostatnie wydarzenia, w toku których
nakręca się spirala agresji między władzami obu krain i niektórymi ich
obywatelami, prowadzą do konsekwencji niekorzystnych dla Wandystanu i
całej Sarmacji.

Dlatego wzywamy JKM Księcia Piotra Grzegorza, Kanclerz Karolinę von
Liechtenstein i Drogiego Lidera Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego do
niezwłocznego zażegnania sporu i przywrócenia relatywnego spokoju w
relacjach między Wandystanem a Grodziskiem. Relatywnego, bo nadmierny
spokój prowadzi z kolei do nudy, a tej również byśmy nie chcieli.

(-)
Michał Feliks aka Defloriusz Dyman Wander
(-)
Nicolae Rosicky I aka Timan Demollari
(-)
Michał Michaelus
(―) Mandragor Alojzy Pupka-Bumbum aka wicehrabia Alojzy Pupka-Bumbum

[aka Madame Ichnik]


Re: Wandystan: List otwarty

Michal Michaelus
 

W dniu 2013-02-11 21:26, TK pisze:
W dniu 11 lutego 2013 21:22 u�ytkownik Podpu�kownik Winnicki
<pplk.winnicki@gmail.com> napisaďż˝:

My, ni�ej podpisani obywatele Mandragoratu Wandystanu, stanowczo
sprzeciwiamy si� rozwi�zaniu Unii ��cz�cej nasz� Ojczyzn� z Ksi�stwem
Sarmacji. Zjednoczenie nie by�o rozwi�zaniem idealnym, jest jednak
korzystne dla obu stron Unii. Ostatnie wydarzenia, w toku kt�rych
nakr�ca si� spirala agresji mi�dzy w�adzami obu krain i niekt�rymi ich
obywatelami, prowadzďż˝ do konsekwencji niekorzystnych dla Wandystanu i
ca�ej Sarmacji.

Dlatego wzywamy JKM Ksi�cia Piotra Grzegorza, Kanclerz Karolin� von
Liechtenstein i Drogiego Lidera Prezerwatywa Tradycjďż˝ Radzieckiego do
niezw�ocznego za�egnania sporu i przywr�cenia relatywnego spokoju w
relacjach mi�dzy Wandystanem a Grodziskiem. Relatywnego, bo nadmierny
spok�j prowadzi z kolei do nudy, a tej r�wnie� by�my nie chcieli.

(-)
Michaďż˝ Feliks aka Defloriusz Dyman Wander
(-)
Nicolae Rosicky I aka Timan Demollari
(-)
Michaďż˝ Michaelus


Re: Wandystan: List otwarty

TK
 

W dniu 11 lutego 2013 21:22 użytkownik Podpułkownik Winnicki
<pplk.winnicki@gmail.com> napisał:

My, niżej podpisani obywatele Mandragoratu Wandystanu, stanowczo
sprzeciwiamy się rozwiązaniu Unii łączącej naszą Ojczyznę z Księstwem
Sarmacji. Zjednoczenie nie było rozwiązaniem idealnym, jest jednak
korzystne dla obu stron Unii. Ostatnie wydarzenia, w toku których
nakręca się spirala agresji między władzami obu krain i niektórymi ich
obywatelami, prowadzą do konsekwencji niekorzystnych dla Wandystanu i
całej Sarmacji.

Dlatego wzywamy JKM Księcia Piotra Grzegorza, Kanclerz Karolinę von
Liechtenstein i Drogiego Lidera Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego do
niezwłocznego zażegnania sporu i przywrócenia relatywnego spokoju w
relacjach między Wandystanem a Grodziskiem. Relatywnego, bo nadmierny
spokój prowadzi z kolei do nudy, a tej również byśmy nie chcieli.

(-)
Michał Feliks aka Defloriusz Dyman Wander
(-)
Nicolae Rosicky I aka Timan Demollari

--
NR I


List otwarty

"Podpułkownik Winnicki
 

Zachęcam do składania podpisów pod poniższym listem otwartym.
Najlepiej w tym wątku, dla zachowania porządku. Opublikuję go ASAP.


***

My, niżej podpisani obywatele Mandragoratu Wandystanu, stanowczo
sprzeciwiamy się rozwiązaniu Unii łączącej naszą Ojczyznę z Księstwem
Sarmacji. Zjednoczenie nie było rozwiązaniem idealnym, jest jednak
korzystne dla obu stron Unii. Ostatnie wydarzenia, w toku których
nakręca się spirala agresji między władzami obu krain i niektórymi ich
obywatelami, prowadzą do konsekwencji niekorzystnych dla Wandystanu i
całej Sarmacji.

Dlatego wzywamy JKM Księcia Piotra Grzegorza, Kanclerz Karolinę von
Liechtenstein i Drogiego Lidera Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego do
niezwłocznego zażegnania sporu i przywrócenia relatywnego spokoju w
relacjach między Wandystanem a Grodziskiem. Relatywnego, bo nadmierny
spokój prowadzi z kolei do nudy, a tej również byśmy nie chcieli.

(-)
Michał Feliks aka Defloriusz Dyman Wander

(...)

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


Re: Wandystan: W rozkroku

Tow. Radziecki
 

Czołem Michaelus!

Ktoś już stracił kontrolę nad swoimi postronkami, albo próbuje marnej
prowokacji ;-)
http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=115&t=9974
http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=115&t=9972
Pierwsze - tytuł z wozu, koniom lżej. Już mi lepiej.

Drugie - se może rozwiązywać.

--
☭ PTR


Re: Wandystan: W rozkroku

Tow. Radziecki
 

Czołem Nicolae!

Ta jest, ale spokojnie, nie ma sie o co pieklic. SAL to Książę,
trawestując klasyka, se może rozwiązywać ;)
To tak jak z tym duńskim królem który kazał zatrzymać się fali
przypływu. No i się zmoczył.

--
☭ PTR


Re: Wandystan: W rozkroku

"Podpułkownik Winnicki
 

2013/2/10 Kiełbkrk <edkum.spirytkum@gmail.com>:
2013/2/10 Podpułkownik Winnicki <pplk.winnicki@gmail.com>:


A w czym konkretnie?
Np. w sprawie tej prowokacji zwanej Ustawą Churału Ludowego o
miejscach publicznych.

A co to znaczy "trzymasz z Khandem"? Czekasz na wyrok Sądu Najwyższego?

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


Re: Wandystan: W rozkroku

Kiełbkrk <edkum.spirytkum@...>
 

2013/2/10 Podpułkownik Winnicki <pplk.winnicki@gmail.com>:


A w czym konkretnie?
Np. w sprawie tej prowokacji zwanej Ustawą Churału Ludowego o
miejscach publicznych.

--
Michał Hodża Kiełbasa-Krakowski


Re: Wandystan: W rozkroku

"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 10 lutego 2013 21:18 użytkownik Kiełbkrk
<edkum.spirytkum@gmail.com> napisał:

Dobra, nie mój kram nie moje kredki, róbcie jak uważacie. Ja trzymam
stronę Khanda, czy wam się to podoba czy nie.

A w czym konkretnie?

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


Re: Wandystan: W rozkroku

Kiełbkrk <edkum.spirytkum@...>
 

W dniu 10 lutego 2013 20:37 użytkownik L. <llll@vp.pl> napisał:

Towarzyszu Kiełbasa-Krakowski,
załatwimy to na spokojnie. Nie nasza wina, że centrala nawet flejmować
ze stylem nie umie.
Dobra, nie mój kram nie moje kredki, róbcie jak uważacie. Ja trzymam
stronę Khanda, czy wam się to podoba czy nie.

--
Michał Hodża Kiełbasa-Krakowski

2861 - 2880 of 54069