Date   

Re: Wandystan: W rozkroku

"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 10 lutego 2013 21:04 użytkownik TK <sthurmhowy@gmail.com> napisał:

Ta jest, ale spokojnie, nie ma sie o co pieklic. SAL to Książę,
trawestując klasyka, se może rozwiązywać ;)

Kolejna burza w szklance wody zamiast szklanki wody zamiast.

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


Re: Wandystan: W rozkroku

TK
 

W dniu 10 lutego 2013 20:50 użytkownik Michał Michaelus
<michaelus@o2.pl> napisał:

Ktoś już stracił kontrolę nad swoimi postronkami, albo próbuje marnej
prowokacji ;-)
Ta jest, ale spokojnie, nie ma sie o co pieklic. SAL to Książę,
trawestując klasyka, se może rozwiązywać ;)

--
Nicolae Rosicky I,
Papa.


Re: Wandystan: W rozkroku

Michal Michaelus
 

W dniu 2013-02-10 20:37, L. pisze:
Towarzyszu Kie�basa-Krakowski, za�atwimy to na spokojnie. Nie nasza wina, �e centrala nawet flejmowa� ze stylem nie umie.
Kto� ju� straci� kontrol� nad swoimi postronkami, albo pr�buje marnej prowokacji ;-)

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=115&t=9974
http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=115&t=9972

--
Michaďż˝ Michaelus


Re: Wandystan: W rozkroku

Helmut Walterycz
 

On 2013-02-10 19:39, Kie�bkrk wrote:
W dniu 8 lutego 2013 17:58 u�ytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki
<ks.radetzky@gmail.com> napisaďż˝:

Nie przesadzajmy z tymi tytanami. Ja nigdy nie rozumia�em kultu
Kie�basy-Krakowskiego - zawsze wydawa� mi si� zbyt ordynarnie
monarchofaszystowski, aby byďż˝ wandnym.
W ka�dym razie, Towarzysze, smutno mi jest widz�c to co si� dzieje
ostatnio na linii Sarmacja-Wandystan i �e rozw�d (do kt�rego dojdzie,
pr�dzej czy p�niej) przebiegnie w takiej atmosferze. Sugeruj� mimo
wszystko nie pali� po sobie most�w i za�atwi� to na spokojnie.

Towarzyszu Kie�basa-Krakowski,
za�atwimy to na spokojnie. Nie nasza wina, �e centrala nawet flejmowa� ze stylem nie umie.

--
Bonek


Re: Wandystan: W rozkroku

Kiełbkrk <edkum.spirytkum@...>
 

W dniu 8 lutego 2013 17:58 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki
<ks.radetzky@gmail.com> napisał:

Nie przesadzajmy z tymi tytanami. Ja nigdy nie rozumiałem kultu
Kiełbasy-Krakowskiego - zawsze wydawał mi się zbyt ordynarnie
monarchofaszystowski, aby być wandnym.
W każdym razie, Towarzysze, smutno mi jest widząc to co się dzieje
ostatnio na linii Sarmacja-Wandystan i że rozwód (do którego dojdzie,
prędzej czy później) przebiegnie w takiej atmosferze. Sugeruję mimo
wszystko nie palić po sobie mostów i załatwić to na spokojnie.

--
Michał Hodża Kiełbasa-Krakowski


Re: Wandystan: Pedeks nas goni

"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 10 lutego 2013 17:37 uytkownik Michaelus <
ksiestwo.sarmacji@gmail.com> napisa:

**


Towarzysze!

Ogaszam alarm Bkitny Pedeks dorobi si 121
rozchestanych...

-
To prawda.

Zarzdziem alarm na froncie kurwiarskim (red: kurwskim, kurskim). Nacisk,
ktry tym samym wywieram, z pewnoci spowoduje wzrost chci do pracy!

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


[Non-text portions of this message have been removed]


Pedeks nas goni

pmk
 

Towarzysze!

Ogłaszam alarm Błękitny Pedeks dorobił się 121
rozchełstanych...--
Michaelus

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Pedeks nas goni pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=9966&p=100154#p100154.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


tymczasem na elitarnej liscie

"Podpułkownik Winnicki
 

Tymczasem na elitarnej liscie ldmw@yahoogroups.com, będącej prywatnym
klubem Mandragora Seniora, w którym starcy grają w karty, acz
zapraszamy do niego także młodzież, także z innych krajów, kolejni
przybysze dołączają do atrakcyjnej debaty, głównie na tematy związane
z Ukrainą Zachodnią!

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


Re: Wandystan: Witamy w Żywym Muzeum LD

Tow. Radziecki
 

Czołem Bonek!

Witamy na naszej prywatnej, nietantiemowanej i elitarnej liście, której
nie zamierzam opuszczać w najbliższej przyszłości.
Fajnie było mieć ownera... przez kilka godzin. Państwo Złodziejskie
2.0, tow. Khand kradnie prywatną własność obywatelowi. Szkoda, że
jednak (będąc poza domem) nie zalogowałem się przez komórkę i nie
odebrałem mu ownera. Bo uznałem, że to byłaby histeryczna reakcja. Jak
się okazuje - byłoby to całkiem słuszne, bo w konsekwencji mojego
zaniedbania stało się coś dokładnie odwrotnego.

--
☭ PTR


Odp: Wandystan: W rozkroku

Tow. Radziecki
 

Czołem Michas!

To byłby żałosny spektakl rodem z Sarmackiej dyktatury podpieranej łżedemokratyczna plebiscytarnością. Tu nie ma napoleonów. Ustawa Churalu Ludowego poparta przez Partię jest wystarczająco usankcjonowana.

Piszę z komórki (na drewno) i formatowanie może szwankować.

--
PTR

----- Reply message -----
Od: "Podpułkownik Winnicki" <pplk.winnicki@gmail.com>
Do: <wandystan@yahoogroups.com>
Temat: Wandystan: W rozkroku
Data: sob., lut 9, 2013 17:43


W dniu 8 lutego 2013 23:46 u�ytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@gmail.com> napisa�:

**


Czo�em KRL!


Narracyjnie bardzo fajna sprawa i og�lnie postulaty s�uszne, ale nie t�dy
droga. Tzn ten program nie rozwi�zuje problemu kt�ry ja mam. Ja bym
chcia�
taki program, kt�ry sprawi �e taki kordon sanitarny nie b�dzie potrzebny,
ale cytuj�c pewnego wieszcza "nie mam sposobu".
Aby kordon sanitarny nie by� potrzebny - Sarmacja musia�aby przej��
g��bokie przeobra�enia. W tej chwili nie jest to raczej mo�liwe, tym
bardziej �e nasze mo�liwo�ci do dzia�ania na rzecz takiej przemiany s�
co raz bardziej ograniczone. Patrz�c d�ugofalowo - je�eli uda nam si�
utrzyma� w swoim bastionie i n�ka� monarchofaszyst�w zza jego
obwarowa�, to w przysz�o�ci mo�emy mie� nadziej� na ostateczne
zwyci�stwo.

P�ki co jestem za izolacj� LDMW jako prywatnego miejsca dyskusji i (a
zatem) ca�kowitym uznaniem Forum Centralnego jako jedynego oficjalnego
forum komunikacji Mandragoratu. My�l�, �e mo�na nawet przeprowadzi� w
sprawie tego uznania referendum, w kt�rych 100% obywateli zag�osuje na tak.
B�dzie to przejaw ogromnego sarmapatriotyzmu ze strony MW :)

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


[Non-text portions of this message have been removed]------------------------------------

Yahoo! Groups Links


Re: Wandystan: Witamy w Żywym Muzeum LD

Katiuszyn Rewoluty Lepki
 

Wypierdala!
Witamy na naszej prywatnej, nietantiemowanej i elitarnej licie, ktrej
nie zamierzam opuszcza w najbliszej przyszoci.
Wypierdalac!
Mam dokadnie tak samo, dodam tylko jeszcze e czu tutaj na tej prywatnej
licie wyrany powiew wandnosci, wolnoci i zajebistosci!

--
KRL


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: W związku z podejrzeniami o niezgodność z Konstytucją

adi.jas1992
 

Od: "Podpułkownik Winnicki" <pplk.winnicki@gmail.com>
Do: wandystan@yahoogroups.com;
Wysłane: 23:36 Sobota 2013-02-09
Temat: Wandystan: W związku z podejrzeniami o niezgodność z Konstytucją

Jego Książęca Mość wyraził właśnie obawę o niezgodność z Konstytucją
ostatniej ustawy Churału. Jego zarzut dotyczy niemożności
przekształcenia przez CHL naszej listy jako miejsca publicznego, w
miejsce prywatne.

A przecież chcemy tylko powołania listy prywatnej, elitarnej,
oczywiście nie będącej oficjalnym miejscem publicznym, bo tym jest
przecież Forum Centralne. Chociaż, jak się okazuje, jest nim także
lista dyskusyjna, w zależności od wygody kliki grodziskiej.

Dlatego serdecznie zapraszam na moją prywatną, elitarną, oraz zupełnie
niebędącą w momencie akcesji do KS, ani też po tym momencie, listę
dyskusyjną.

Pusta wiadomość na:

ldmw-subscribe@yahoogroups.com


Adres tej prywatnej, zupełnie niepublicznej i nieprowincjonalnej
listy: http://groups.yahoo.com/group/ldmw/

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


------------------------------------

Yahoo! Groups LinksMoim zdaniem ta ustawa Churału Ludowego jest zgodna z Konstytucją Księstwa Sarmacji. JKM Piotr II Grzegorz strzela sobie samobójczego gola składając wniosek do Sądu Najwyższego o niezgodność z konstytucją ustawy która nie powinna być w żaden sposób zakwestionowana. Uważam że powinniśmy tą aktywność Wandejczyków uwzględnić na Forum Centralnym Księstwa Sarmacji, zaś LDMW powinno być prywatnym miejscem Wandejczyków.

--
tow. Adrian Jasiński


Re: Wandystan: W związku z podejrzeniami o niezgodność z Konstytucją

"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 9 lutego 2013 23:56 użytkownik Michał Michaelus
<michaelus@o2.pl> napisał:
W dniu 2013-02-09 23:36, Podpułkownik Winnicki pisze:
A przecież chcemy tylko powołania listy prywatnej, elitarnej,
oczywiście nie będącej oficjalnym miejscem publicznym, bo tym jest
przecież Forum Centralne. Chociaż, jak się okazuje, jest nim także
lista dyskusyjna, w zależności od wygody kliki grodziskiej.
A czy tantiemy już się liczą na tej liście? A do licznika aktywności tez
już się posty liczą?
Bardzo dobre pytanie. Warto je postawić władzom.

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


Re: Wandystan: W związku z podejrzeniami o niezgodność z Konstytucją

Michal Michaelus
 

W dniu 2013-02-09 23:36, Podpu�kownik Winnicki pisze:
A przecie� chcemy tylko powo�ania listy prywatnej, elitarnej,
oczywi�cie nie b�d�cej oficjalnym miejscem publicznym, bo tym jest
przecie� Forum Centralne. Chocia�, jak si� okazuje, jest nim tak�e
lista dyskusyjna, w zale�no�ci od wygody kliki grodziskiej.
A czy tantiemy ju� si� licz� na tej li�cie? A do licznika aktywno�ci tez ju� si� posty licz�?

--
Michaďż˝ Michaelus


W związku z podejrzeniami o niezgodność z Konstytucją

"Podpułkownik Winnicki
 

Jego Książęca Mość wyraził właśnie obawę o niezgodność z Konstytucją
ostatniej ustawy Churału. Jego zarzut dotyczy niemożności
przekształcenia przez CHL naszej listy jako miejsca publicznego, w
miejsce prywatne.

A przecież chcemy tylko powołania listy prywatnej, elitarnej,
oczywiście nie będącej oficjalnym miejscem publicznym, bo tym jest
przecież Forum Centralne. Chociaż, jak się okazuje, jest nim także
lista dyskusyjna, w zależności od wygody kliki grodziskiej.

Dlatego serdecznie zapraszam na moją prywatną, elitarną, oraz zupełnie
niebędącą w momencie akcesji do KS, ani też po tym momencie, listę
dyskusyjną.

Pusta wiadomość na:

ldmw-subscribe@yahoogroups.com


Adres tej prywatnej, zupełnie niepublicznej i nieprowincjonalnej
listy: http://groups.yahoo.com/group/ldmw/

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


Re: Wandystan: Witamy w Żywym Muzeum LD

Michal Michaelus
 

W dniu 2013-02-09 21:56, L. pisze:
Wypierdalać!
Witamy na naszej prywatnej, nietantiemowanej i elitarnej liście, której
nie zamierzam opuszczać w najbliższej przyszłości.
Ja chcę tantiemy! ;-)

--
Michał Michaelus


Witamy w Żywym Muzeum LD

Helmut Walterycz
 

Wypierdalać!
Witamy na naszej prywatnej, nietantiemowanej i elitarnej liście, której nie zamierzam opuszczać w najbliższej przyszłości.
--
Nuevo Listo Membro
Bonawenturo


Re: Wandystan: [ChL] Ustawa o miejscach publicznych

"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 9 lutego 2013 15:42 uytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@gmail.com> napisa:

**


Czoem Chura!


Zarzdzam gosowanie nad projektem. Gosujemy jakkolwiek, byle czytelnie.
Podsumowuj gosowanie. Dwa gosy 2, jeden bumelant by nieobecny.

Stwierdzam, e Chura ustaw przyj

Niech yje Forum Centralne Ksistwa Sarmacji!

Niech yje Muzeum Dawnej Centralnej Aktywnoci MW - Lista Dyskusyjna!

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


Re: Wandystan: W rozkroku

"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 8 lutego 2013 23:46 uytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@gmail.com> napisa:

**


Czoem KRL!


Narracyjnie bardzo fajna sprawa i oglnie postulaty suszne, ale nie tdy
droga. Tzn ten program nie rozwizuje problemu ktry ja mam. Ja bym
chcia
taki program, ktry sprawi e taki kordon sanitarny nie bdzie potrzebny,
ale cytujc pewnego wieszcza "nie mam sposobu".
Aby kordon sanitarny nie by potrzebny - Sarmacja musiaaby przej
gbokie przeobraenia. W tej chwili nie jest to raczej moliwe, tym
bardziej e nasze moliwoci do dziaania na rzecz takiej przemiany s
co raz bardziej ograniczone. Patrzc dugofalowo - jeeli uda nam si
utrzyma w swoim bastionie i nka monarchofaszystw zza jego
obwarowa, to w przyszoci moemy mie nadziej na ostateczne
zwycistwo.

Pki co jestem za izolacj LDMW jako prywatnego miejsca dyskusji i (a
zatem) cakowitym uznaniem Forum Centralnego jako jedynego oficjalnego
forum komunikacji Mandragoratu. Myl, e mona nawet przeprowadzi w
sprawie tego uznania referendum, w ktrych 100% obywateli zagosuje na tak.
Bdzie to przejaw ogromnego sarmapatriotyzmu ze strony MW :)

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


Re: Wandystan: [ChL] Ustawa o miejscach publicznych

Tow. Radziecki
 

Czołem Churał!

Zarządzam głosowanie nad projektem. Głosujemy jakkolwiek, byle czytelnie.
Podsumowuję głosowanie. Dwa głosy 2, jeden bumelant był nieobecny.

Stwierdzam, że Churał ustawę przyjął. W prywatnych kuluarach
zastanowimy się co do miejsca dalszych obrad ChL - w końcu to nie jest
już miejsce publiczne MW.

--
☭ PTR

2881 - 2900 of 54069