Date   

Re: Wandystan: prośba do KLd/sFiG

Katiuszyn Rewoluty Lepki
 

Nie byo proby o przekazanie dostpu, no ale fakt powinienem sam. Zreszt
widziaem wniosek, ale mam wtpliwoci. 100 tys to duo, zwaszcza e
nagrody nie id tylko do Wandejczykow, bybym skonny przyzna tak kwot
jednorazowo na cay stycze najwyej.

--
KRL


Re: Wandystan: Proces stulecia

Katiuszyn Rewoluty Lepki
 

Wspaniale!
Na t okazj jestem gotw jako wiadek wrci z urlopu.

A przy okazji, cienko jest z czasem ale postaram si jednak co tam
ponadrabiac.

--
KRL


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: prośba do KLd/sFiG

Tow. Radziecki
 

Czołem Ciupakabra!

Powiem tak - dotację dałabym, gdyby nie to, że nie mam obecnie, dzięki
zaniedbaniom odpowiedniego Komisarza, który nie przekazał mi dostępu do
kont MW podczas urlopu, dostępu do środków budżetowych Wandystanu. A na
swoim koncie prywatnym takiej astronomicznej sumy nie mam niestety.
Jak dostanę od Was pokwitowanie to pokryję z kieszeni (he he he, jest
się tym 59 najbogatszym Sarmatom, a co), a oddacie jak będziecie mieli
dostępy.

--
☭ PTR


Re: Wandystan: Proces stulecia

Paweł Ciupak
 

W dniu 13.01.2013 o 22:43 Prezerwatyw Tradycja Radziecki
<ks.radetzky@...> pisze:

Czołem Wandystan!

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=62&t=9596#p95636 - zachęcam do
obserwowania.
I tak pewnie Khandziuś ją ułaskawi.

--
Paulina Paweł Ciupak, wypierdalać
Prezydent Mandragoratu Wandystanu


Proces stulecia

Tow. Radziecki
 

Czołem Wandystan!

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=62&t=9596#p95636 - zachęcam do
obserwowania.

--
☭ PTR


Postanowienie Prezydenta Mandragoratu Wandystanu w sprawie określenia składu Rady Komisarzy Ludowych

Paweł Ciupak
 

Postanowienie Prezydenta Mandragoratu Wandystanu
w sprawie określenia składu Rady Komisarzy Ludowych

1. Odwołuję ze stanowiska Komisarza Ludowego do spraw Zewnętrznych tow.
Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego.
2. Odwołuję ze stanowiska Komisarza Ludowego do spraw Kultury i Promocji
tow. Leszka Karakachanowa Sra.
3. Odwołuję ze stanowiska Komisarza Ludowego do spraw Sportu tow. Michała
Michaelusa.
4. Powołuję na stanowisko Komisarza Ludowego do spraw Kultury i Promocji
tow. Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

--
(—) Paulina Paweł Ciupak,
Prezydent Mandragoratu Wandystanu


Edykt Prezydenta Mandragoratu Wandystanu w sprawie zmiany edyktu w sprawie określenia organizacji i trybu pracy Rady Komisarzy Ludowych

Paweł Ciupak
 

Edykt Prezydenta Mandragoratu Wandystanu
w sprawie zmiany edyktu w sprawie określenia organizacji i trybu pracy
Rady Komisarzy Ludowych

Na podstawie art. 5 Konstytucji Mandragoratu Wandystanu z dnia 7
października 2012 r. stanowię, że w _Edykcie Prezydenta Mandragoratu
Wandystanu z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie określenia organizacji i
trybu pracy Rady Komisarzy Ludowych_ wprowadza się następujące zmiany:

1) Dodaje się art. 4½. o następującym brzmieniu:

„1. Prezydent powołuje i odwołuje Sekretarzy Stanu w Komisariatach
Ludowych z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisarza.
2. Bezpośrednim przełożonym Sekretarza Stanu jest Komisarz Ludowy.
3. Sekretarz Stanu pełni obowiązki i wykonuje zadania powierzone mu przez
Komisarza oraz zastępuje Komisarza w razie jego nieobecności. W razie
istnienia więcej niż jednego Sekretarza Stanu w danym Komisariacie,
Sekretarza pełniącego funkcję Komisarza wyznacza Komisarz lub Prezydent,
jeśli Komisarz tego nie zrobił.
4. Jeśli nie powołano Sekretarza Stanu, funkcje Komisarza w razie jego
nieobecności przejmuje Komisarz wyznaczony przez Prezydenta.”

2) Do art. 6. dodaje się podpunkt o następującym brzmieniu:

„Odpowiada za kontakt Mandragoratu Wandystanu z władzami Księstwa Sarmacji
oraz jego prowincjami.”

3) Art. 8. otrzymuje brzmienie:

„Komisarz Ludowy do spraw Kultury i Promocji:

• Prowadzi politykę kulturalno-oświatową kraju.
• Czuwa nad zachowaniem dorobku materialnego i niematerialnego kultury
wandejskiej.
• Wyraża zgodę na sprzedaż państwowych dóbr kulturalnych.
• Opisuje i klasyfikuje dziedzictwo narodowe.
• Wspiera inicjatywy edukacyjno-kulturalno-sportowe.
• Tworzy i znosi państwowe instytucje sportowe, oświatowe i kulturalne.
• Prowadzi politykę promocyjną kraju.
• Udziela nowym mieszkańcom informacji.
• Przygotowuje i opiniuje dokumenty rządowe w sprawach wchodzących w
zakres jego kompetencji.
• Określa organizację Komisariatu Ludowego do spraw Kultury i Promocji.”

4) Skreśla się art. 7. oraz art. 9.

Edykt wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

--
(—) Paulina Paweł Ciupak,
Prezydent Mandragoratu Wandystanu


Re: Wandystan: prośba do KLd/sFiG

Paweł Ciupak
 

W dniu 13.01.2013 o 19:14 Prezerwatyw Tradycja Radziecki
<ks.radetzky@...> pisze:

Ponieważ tow. Katiuszyn Rewoluty jest na urlopie, dobrze, żeby w tej
sprawie wypowiedział się i zainterweniował tow. Prezydent.
Powiem tak - dotację dałabym, gdyby nie to, że nie mam obecnie, dzięki
zaniedbaniom odpowiedniego Komisarza, który nie przekazał mi dostępu do
kont MW podczas urlopu, dostępu do środków budżetowych Wandystanu. A na
swoim koncie prywatnym takiej astronomicznej sumy nie mam niestety.

--
Paulina Paweł Ciupak, wypierdalać
Prezydent Mandragoratu Wandystanu


Re: Wandystan: prośba do KLd/sFiG

Tow. Radziecki
 

Czołem Towarzyszu Katiuszy!

Chciałbym poprosić o dotacje w wysokości 100 000 libertów
w systemie złotej wolności na rzecz nagrody Ubinkowskiej.
Wszystkie te librty zostaną rozdane tak jak pieniądze z ostatniej
doatacji w cotygodniowym rozdaniu tych nagród oraz w konkursie
graficznym, w którym pula nagrody będzie wynosić 50 000 libertów.
Mam nadzieję , że przekarzecie pieniądze, bo bez nich nagrody
będą musiały być rozdane wysokościach minimalnych( 1000-1500 libertów)
Ponieważ tow. Katiuszyn Rewoluty jest na urlopie, dobrze, żeby w tej
sprawie wypowiedział się i zainterweniował tow. Prezydent. Ze swojej
strony, przeleję za chwilkę na konto nagrody Ubinkowskiej trochę
prywatnych funduszy. Swoją drogą - tow. Ubinkov, myślę, że nagrody
powinny mieć wysokość 5-10 tys., więc pula nagród 50 tys. na tydzień
to raczej dużo. Proponuję z góry założyć sobie jakiś limit i starać
się go nie przekraczać, chyba, że trafi się coś naprawdę wandnego :)

--
☭ PTR


Re: Wandystan: Samokrytyka - logo ZŻZ

Tow. Radziecki
 

Czołem Ciupak!

Radziecka, dobra rada od tow. Prezydenta - nie pijcie tyle.
Ale te antyalkohole w ZŻZ takie dobre...--
☭ PTR


Re: Wandystan: Samokrytyka - logo ZŻZ

Paweł Ciupak
 

W dniu 13.01.2013 o 13:47 Prezerwatyw Tradycja Radziecki
<ks.radetzky@...> pisze:

Wnoszę o rozstrzelanie mnie dla dobra rewolucji, bądź o wysłanie na
kurs grafiki marksistowskiej w Engels III. Wnoszę również o
rozstrzelanie loga i zastąpienia go dowolnym innym. Sam przygotowałem
następującą propozycję:
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/img_181_87.png
Radziecka, dobra rada od tow. Prezydenta - nie pijcie tyle.

--
Paulina Paweł Ciupak, wypierdalać
Prezydent Mandragoratu Wandystanu


Samokrytyka - logo ZŻZ

Tow. Radziecki
 

Czołem Wandystan!

Składam samokrytykę - dziś popatrzyłem na logo Zakładu Żywienia
Zbiorowego i spadły mi łuski z oczu. Dostrzegłem coś, co powinienem
widzieć od samego początku - że jest FA-TA-LNE. To, co tam jest, jest
ewidentnym wpływem kapitalistycznego zezwierzęcenia i dekadencji, po
małpiemu wykrzywiająca i szydząca z jedynie słusznego nurtu
prymitywizmu socrealistycznego. Próba naśladowania klasyków grafiki
okazała się być chybiona i po prostu śmieszna. Jedynym argumentem
przemawiającym za jego użyciem było nawiązanie do narracyjnego związku
PGR z ZŻZ - i tym zapewne kierował się Komisarz wybierający zwycięzcę,
litościwie przymykając oczy na jego oczywiste wady.

Wnoszę o rozstrzelanie mnie dla dobra rewolucji, bądź o wysłanie na
kurs grafiki marksistowskiej w Engels III. Wnoszę również o
rozstrzelanie loga i zastąpienia go dowolnym innym. Sam przygotowałem
następującą propozycję:
http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/img_181_87.png

--
☭ PTR


prośba do KLd/sFiG

Jan Ubinkov
 

Jebat Tawarisz Katiuszy !

 Chciałbym poprosić o dotacje w wysokości 100 000 libertów 
w  systemie złotej wolności na rzecz nagrody Ubinkowskiej. 
 Wszystkie te librty zostaną rozdane tak jak pieniądze z ostatniej
doatacji w cotygodniowym rozdaniu tych nagród oraz w konkursie
graficznym, w którym pula nagrody będzie wynosić 50 000 libertów.
  Mam nadzieję , że  przekarzecie pieniądze, bo bez nich nagrody
będą musiały być rozdane  wysokościach minimalnych( 1000-1500 libertów)

--------------------------
Tow. Gwa cibór Katiusza Ubinkov


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: Konkurs rozstrzygniety!

Tow. Radziecki
 

Czołem KRL!

Konkurs na nazwę i logo został rozstrzygnięty!
http&#58;//prawo&#46;sarmacja&#46;org/akt,4814&#46;html
Nagrody przyznane, a świętowanie rozpoczęte!
A linki z forum na LDMW jak zwykle chujowe!

Szcziszat!

--
☭ PTR


Re: Wandystan: nagrody ubinkowskie

Tow. Radziecki
 

Czołem Ubinkov!

Jak większość z was zauważyłą , zacząłem coś , co aktualnie nazywa się nagrodą Ubinkowską.
Polega to na co tygodniowym rozdawaniu nagród najlepszym twórcom artykułów w złotej wolności
i dziś myślę, że powinienem zadać to pytanie tutj , bo bardzo trudno uzyskać kontakt z KL d/s KiP.
Chciałbym upaństwowić ową inicjatywe, i stworzyć z niej taki fundusz , z którego możnaby fundować
Inicjatywy kulturalne (np. wystawa sztuki Wandejskiej, Nagrody itd) . Głównie oczywiście inicjatywy
Mandragoratowandystańczyków, choć jako formę promocji możnaby fundwać inicjatywy sarmatów.
Bardzo prosze Tawarisza Leszka do zabania głosu
Towarzysz Leszek niestety jest mało aktywny ostatnio w ramach
Komisariatu, a szkoda. Ponieważ jednak Nagrody wychodzą poza granice
MW - ba, są obecne przede wszystkim poza jego granicami, proponuję
Towarzyszowi objęcie ich opieką Komisariatu ds. Zewnętrznych - ze mną
problemów z kontaktem nie ma. Ewentualnie - jeżeli tow. Komisarz ds.
Kultury i Promocji przebudzi się z gnomiego snu - możemy wspołpracować
we trzech przy tym projekcie.

Proszę Towarzysza o kontakt przez listy w ZW lub przez maila, będziemy
mogli uradzić szczegóły.

--
☭ PTR


Re: Wandystan: Urlop

Tow. Radziecki
 

Czołem KRL!

Niestety muszę zgłosić urlop, za dużo mam na głowie w realu...
Zła wiadomość, oj zła. Co z listą przodowników i bumelantów za
grudzień i normami na styczeń? Zgodnie z rozporządzeniem mają być do
10 stycznia, tj. do jutra...

--
☭ PTR


Zaległe akty prawne

Tow. Radziecki
 

Czołem Wandystan,

Jakby kogoś to ciekawiło - wrzuciłem dwa zaległe i jeden dzisiejszy akt
prawny do sarmackiego DP:

- http://prawo.sarmacja.org/akt,5752.html
- http://prawo.sarmacja.org/akt,5751.html
- http://prawo.sarmacja.org/akt,5754.html

Tyle.

--
☭ PTR


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: [ChL] Sprawozdanie finansowe za miesiąc grudzień

Tow. Radziecki
 

Czołem ChL!

Zarządzam głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisarza Ludwego
ds. Finansów i Gospodarki tow. Katiuszyna Rewolutego Lepkiego.
Głosujemy NIECH WYPIERDALA (za przyjęciem sprawozdania) lub WYWALIĆ GO
NA ZBITY PYSK (za odrzuceniem sprawozdania).
Podsumowując głosowanie - Churał Ludowy jednogłośnie przyjął
sprawozdanie od tow. KLdsFiG. Sformułuję z tego uchwałę i wrzucę do DP
wraz z zaległą ustawą.

Tow. Katiuszyn Rewoluty Lepki niech wypierdala!

--
☭ PTR


Re: Wandystan: [ChL] Sprawozdanie finansowe za miesiąc grudzień

Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

Tym bardziej dziwią takie pozycje raportu jak tylko 83% z planu wydane
na kulturę i sport (gdzie tłumaczenia właściwego do tych spraw komisarza?),
Tam gdzie i ów komisarz - w pizdu.

czy przekroczone aż o 25% wydatki na pensje (żądam samokrytyki osób
otrzymujących najwyższe pensje w państwie; dlaczego, wiedząc o zało-
żeniach planu, nie zrezygnowali ze swoich wynagrodzeń w imię wyrobienia
norm?).
Rezygnacja z zasłużonych wynagrodzeń jest moim zdaniem niewandna.
Spice must flow - wszak wiadomo, że wynagrodzenia przepłyną z powrotem
w naturalnym obiegu finansów MW.

Nie mam zastrzeżeń do założeń planu i do jego wykonania przez towarzy-
sza komisarza, dlatego głosuję oczywiście ZA przyjęciem sprawozdania
i wzniesieniem okrzyku na cześć tow. Lepkiego, ale proszę o wyjaśnienie
tych niedociągnięć i wskazanie winnych!
Winny jest pyton*.

* - starowand. osoba zadająca pytanie

--
☭ PTR


Urlop

Katiuszyn Rewoluty Lepki
 

Niestety musz zgosi urlop, za duo mam na gowie w realu...

--
KRL