Date   

Re: Wandystan: Projekt Uchwały Churału Ludowego w sprawie sytuacji w Sarmacji

khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, Królikotapir <sami-hypia@t...>
wrote:


From: "Królikotapir"

Szanowne Sarmatki, Szanowni Sarmaci, Bracia!

(...)

*****

Głosuję ZA projektem Uchwały Churału.

Proszę o oddanie głosów Mirtha, Khanda i Precelika, także o
ewentualne
uwagi.

m.


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )
ja na szybko ... jestem za (vide moj list)
Pa ide pic i sie bawic

Khand


Re: Wandystan: Projekt Uchwały Churału Ludowego w sprawie sytuacji w Sarmacji

Lord Wander
 

From: "Kr�likotapir"

Szanowne Sarmatki, Szanowni Sarmaci, Bracia!

(...)

*****

G�osuj� ZA projektem Uchwa�y Chura�u.

Prosz� o oddanie g�os�w Mirtha, Khanda i Precelika, tak�e o ewentualne
uwagi.

m.


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


Re: Wandystan: Flaga

Lord Wander
 

From: "MarcusleR"

��ty i czerwony. Barwy flagi Warszawy, o jak mi�o z Waszej strony ;d
A tak serio to jest kurde FYROM i ta flage nalezy zmienic!!!(!!!)

Uwa�am, �e jest to znakomita flaga, poeniwa�:

1. Jest �adna
2. Zawiera ��cz�ce Wandejczyk�w barwy ��ty i czerowny
3. Zawiera element azjatycki, poprzez nawi�zanie do dawnej flagi japionii i
estetyki dalekowschodniego socjalizmu, co wa�ne ze wzgl�du na estetyk�, jak�
przyj�li�my przy budowie tego kraju

Dlatego optuj� za ni�. Ale je�li przygotujecie �adniejszy projekt, nie widze
przeszk�d, �eby.

m.


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


Re: Wandystan: Flaga

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

-----Original Message-----
From: Królikotapir [mailto:sami-hypia@tlen.pl]
Sent: Saturday, December 04, 2004 2:52 PM
To: wandystan@yahoogroups.com
Subject: Re: Re[2]: Wandystan: Flaga

Ano właśnie!

Jeśli tow. Sobczak coś ciekawego wykombinuje to ja z przyjemnością.
Tylko
żeby mi były zółty i czerwony bo to kolory które nas łączą.
Towarzysz Sobczak oddał się właśnie pracy twórczej w przedmiocie
wykonania projektów flagi :)... A z Torunia napłynęły przed chwilą
nowe pomysły :D

--
Tow. Michał Sobczak
ramzes@moja.infojama.pl
gg:3186643
ICQ:331193240


Re: Wandystan: Flaga

Lord Wander
 

From: "Michaďż˝ Sobczak"

Towarzyszu Marcusler!

Prosz� si� tak nie rzuca�. W czynie spo�ecznym spr�buj� troch�
pokombinowaďż˝ :)

BTW. Czerwony i ��ty pojawiaj� si� r�wnie� w herbach miast mojego i
Krzy�ka... ;)

*****************

Ano w�a�nie!

Je�li tow. Sobczak co� ciekawego wykombinuje to ja z przyjemno�ci�. Tylko
�eby mi by�y z�ty i czerwony bo to kolory kt�re nas ��cz�.

m.


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


Re: Wandystan: Projekt Uchwały Churału Ludowego w sprawie sytuacji w Sarmacji

MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello Kr�likotapir,
Saturday, December 4, 2004, 1:03:09 AM, you wrote:


K> Szanowne Sarmatki, Szanowni Sarmaci, Bracia!
K>[....]

Popieram t� uchwa��!


***
Marcusler


Misja dyplomatyczna w Toruniu

khandkruper <khand@...>
 

Towarzysze,

Dojechalem wlanie do Torunia - spotkalem Jego Wysokosc oraz
Oficjalnego Przyjaciela Sarmacji Tomka Wolynczyka. A nastepnie
zostalem zaproszony na wykwintny i oficjolny obiad u Vhrisa i jego
pieknej kobiety Kingi.

Pozdrawiam i wypowie sie krotko gdyz nie chce zabierac im czasu
1) co do flagi : oczywiscie musi byc barwa zolto czerwona.
Kefas proponowal zebyt byla to flaga sarmacka z 1/10 bialego 8/10
czerwonego i 1/10 niebieskiego a na czerwonej plachcie byla zolta
gwiazda (to by sie dalo zrobic)
Vhris podpowiada zza kadru cztery gwiazdy : dwie wieksze
symbolizujace mandragorow i dwie mniejsze ktore symbolizuja
dekameronow.

2) Stolica oczywiscie Genosse Wanda Stadt

3) Glosuje za uchwala.

4) Zaraz dopisze Kinge i Vhrisa na liste Wandystanu. Sa
zainteresowani. Vhris chce organizowac zawody F1 w Wandystanie i Ligi
zuzlowej.

Khand&#92;
Mandragor Jutrzenki.

PS : Kocham Wandystan !


Re: Wandystan: Flaga

MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello Michaďż˝,
Saturday, December 4, 2004, 12:55:50 PM, you wrote:

MS> Prosz� si� tak nie rzuca�. W czynie spo�ecznym spr�buj� troch�
MS> pokombinowaďż˝ :)

MS> BTW. Czerwony i ��ty pojawiaj� si� r�wnie� w herbach miast mojego i
MS> Krzy�ka... ;)

W herbach, Towarzyszu, to paleta co najmniej kilku(nastu) barw
wyst�puje, tak�e si� nie ma co jara�.

;)


***
Marcusler


Re: Wandystan: Flaga

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

-----Original Message-----
From: MarcusleR [mailto:marcusler@tlen.pl]
Sent: Saturday, December 04, 2004 10:46 AM
To: Królikotapir
Subject: Re[2]: Wandystan: Flaga

Żółty i czerwony. Barwy flagi Warszawy, o jak miło z Waszej strony
;d
A tak serio to jest kurde FYROM i ta flage nalezy zmienic!!!(!!!)
Towarzyszu Marcusler!

Proszę się tak nie rzucać. W czynie społecznym spróbuję trochę
pokombinować :)

BTW. Czerwony i żółty pojawiają się również w herbach miast mojego i
Krzyśka... ;)

--
Tow. Michał Sobczak
ramzes@moja.infojama.pl
gg:3186643
ICQ:331193240


Re: Wandystan: Dwie propozycje

MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello Kr�likotapir,

Saturday, December 4, 2004, 12:40:17 AM, you wrote:

K> GENIALNE!!!!!!

K> B�dziemy nosi� b��kitne wst��eczki w klapach i skandowa� "KONSTYTUCJA!
K> KONSTYTUCJA!"

K> I zaapelujemy o okr�g�y st�.

LOL :D
<szuka b��kitnej wst��eczki>

***
Marcusler


Re: Wandystan: Flaga

MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello Kr�likotapir,

Saturday, December 4, 2004, 12:14:32 AM, you wrote:

K> To nie jest �aden Fyrom, tylko wspania�y projekt tow. Jurija Konspirowa.
K> Poza tym zawiera on narodowe barwy- ��ty i czerwony, kt�re s� narodowe, bo
K> s� barwami �odzi i Wroc�awia- siedzib realnych Wielkich Mandragor�w.

��ty i czerwony. Barwy flagi Warszawy, o jak mi�o z Waszej strony ;d
A tak serio to jest kurde FYROM i ta flage nalezy zmienic!!!(!!!)

***
Marcusler


Re: Wandystan: ...

MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello kk_kk_kkpl,

Friday, December 3, 2004, 11:23:57 PM, you wrote:

k> Ja sie tylko przywitac chcialem... ;)


:D :D :D
Ty teďż˝? :D

Yeah.

***
Marcusler


Re: Wandystan: Projekt Uchwały Churału Ludowego w sprawie sytuacji w Sarmacji

Krzysiek <krzyss86@...>
 

Szanowne Sarmatki, Szanowni Sarmaci, Bracia!

Nar�d sarmacki wielokrotnie dawa� dowody przywi�zania do praworz�dno�ci i
sprzeciwia� si� pr�bom jej ograniczenia. Dzi� patrzy na was ca�y post�powy
v-�wiat. Kryzys konstytucyjny, jakiego do�wiadcza pi�kna Sarmacja, pr�by
ograniczania niezale�no�ci w�adzy s�downiczej, antydemokratyczne kroki
podj�te przez w�adze budz� g��bok� trosk� waszych wandysta�skich przyjaci�.

W tych trudnych chwilach b�d�cie pewni, �e Wandystan przyjdzie wam z ka�d�
mo�liw� pomoc�. Nigdy nie zapomnimy wspania�ych chwil, jakie sp�dzili�my w
Sarmacji i nigdy nie przestaniemy popiera� rz�d�w prawa w naszej dawnej
Ojczy�nie. Wandystan potrzebuje stabilnej, niezawis�ej, praworz�dnej
Sarmacji.

Informacje, jakie nap�ywaj� do nas z Sarmacji budz� uzasadnione podejrzenie,
�e w trakcie ostanich wydarze� oko�okonstytucyjnych wyst�pi�y liczne
nieprawid�owo�ci i dopuszczono si� nadu�y�. Jeste�my przekonani, �e
obywatele Sarmacji chc� �y� w pa�twie niepodleg�ym, demokratycznym i
uczciwie rz�dzonym i taka Sarmacja jest potrzebna ca�emu v-�wiatu. Dlatego
ustanawiamy misj� niezale�nych obseerwator�w pod przewodnictwem Piotra
Krupi�skiego, kt�ra b�dzie monitorowa� sytuacj�, by pom�c w zapobie�eniu
dalszym k�opotom.

Niech �yje wolna Sarmacja!

Podpisano:

Churaďż˝ Ludowy Mandragoratu Wandystanu
**************

Popieram

Krzysiek Szczucki


Re: Wandystan: witam

Krzysiek <krzyss86@...>
 


To przezajebi�cie z Twojej strony i bardzo si� ciesz�.

Mo�esz powiedzie�, dlaczego? Co si� takiego sta�o? Poza oczywi�cie tym, �e
tu jest zajebi�cie i jeste�my megafajni, a oni mniej.
Z Sarmackiego obywatelstwa zrezgnowa�em, gdy nie powiod�a si� moja walka o
praworz�dno��. A do Wandystanu zach�ci� mnie khand i my�l�, �e si� nie
zawiodďż˝.


Krzysiek Szczucki


(No subject)

Lord Wander
 

Prosz si wypowiedzie na temat projektu uchway- szczeglnie prose o to czonkw tymczasowego Churau Ludowego, tj. Khanda, Precelika i Mirtha.

m.w-k.
_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


Projekt Uchwały Churału Ludowego w sprawie sytuacji w Sarmacji

Lord Wander
 

Szanowne Sarmatki, Szanowni Sarmaci, Bracia!

Nard sarmacki wielokrotnie dawa dowody przywizania do praworzdnoci i sprzeciwia si prbom jej ograniczenia. Dzi patrzy na was cay postpowy v-wiat. Kryzys konstytucyjny, jakiego dowiadcza pikna Sarmacja, prby ograniczania niezalenoci wadzy sdowniczej, antydemokratyczne kroki podjte przez wadze budz gbok trosk waszych wandystaskich przyjaci.

W tych trudnych chwilach bdcie pewni, e Wandystan przyjdzie wam z kad moliw pomoc. Nigdy nie zapomnimy wspaniaych chwil, jakie spdzilimy w Sarmacji i nigdy nie przestaniemy popiera rzdw prawa w naszej dawnej Ojczynie. Wandystan potrzebuje stabilnej, niezawisej, praworzdnej Sarmacji.

Informacje, jakie napywaj do nas z Sarmacji budz uzasadnione podejrzenie, e w trakcie ostanich wydarze okookonstytucyjnych wystpiy liczne nieprawidowoci i dopuszczono si naduy. Jestemy przekonani, e obywatele Sarmacji chc y w patwie niepodlegym, demokratycznym i uczciwie rzdzonym i taka Sarmacja jest potrzebna caemu v-wiatu. Dlatego ustanawiamy misj niezalenych obseerwatorw pod przewodnictwem Piotra Krupiskiego, ktra bdzie monitorowa sytuacj, by pomc w zapobieeniu dalszym kopotom.

Niech yje wolna Sarmacja!

Podpisano:

Chura Ludowy Mandragoratu Wandystanu
_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: Dwie propozycje

Lord Wander
 

From: "khandkruper"1. Proponuje wraz z ogloszeniem niepodleglosci zaproponowac pomoc
Ksiestwu Sarmacji - wyslac miedzynarodowych obserwatorow - majacych na
celu rozwiazac kryzys konstytucyjny. Nie mozemy stac obojetnie kiedy
nasi bracia - pograzenie sa w chosie
GENIALNE!!!!!!

B�dziemy nosi� b��kitne wst��eczki w klapach i skandowa� "KONSTYTUCJA!
KONSTYTUCJA!"

I zaapelujemy o okr�g�y st�.


a po drugiej stronie biogram jedego z wodzow rewolicji proponuje :
1) Marksa
2) Engelsa
3) Lenina
4) Stalina
5) Mao
6) Kim Ir Sena
7) Kim Dzong Ila
8) Pol Pota
9) Envera Hodze
10) Wande Przepzechowicza
11) Damiana Koniecznego
12) Izabele Jaruge Nowacka

Cudnie.

Biogramy mog� na ochotnika sporz�dzi� Ja.

Mandragor Socjhogramu.


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


Re: Wandystan: Re: witam

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

-----Original Message-----
From: Królikotapir [mailto:sami-hypia@tlen.pl]
Sent: Saturday, December 04, 2004 12:23 AM
To: wandystan@yahoogroups.com
Subject: Re: Wandystan: Re: witam

Czy ktoś może powiedzieć mi, o co chodzi? :)
Doczytaj kolejny post :) Wylano nas [chociaz właściwie jeszcze nie,
ale wnioski już leżą w IS i się głosują ;)], bo nie chcieliśmy uznać
legalności wprowadzenia nowej "konstytucji" [i jeszcze inne drobne
ścięcia z Księciem ;)]. Krzysiek wydał odpowiedź na pytanie Khana w
tej sprawie i... po jakimś czasie w Izbie Senatorskiej pojawił się
wniosek Księcia o odwołanie go z funkcji sędziego... Natomiast
dzisiaj, podobny wniosek Księcia, tyle, że dotyczył mnie i był bez
wielkiego elaboratu uzasadniającego, a chwile później zwolnił mnie ze
stanowiska Prezesa. Z sędziostwa i obywatelstwa sam zrezygnowałem. Tak
jak tow. Krzysiek zresztą...

Właśnie w ten sposób trafiliśmy na tę piękną Wandystańską ziemię :)

--
Tow. Michał Sobczak
ramzes@moja.infojama.pl
gg:3186643
ICQ:331193240


Re: Wandystan: ...

Lord Wander
 

From: "kk_kk_kkpl" <Ja sie tylko przywitac chcialem... ;)

Witam! ;)


Dzie� dobry, cze�� i czo�em ;)

m.w-k.


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


Re: Wandystan: Re: witam

Lord Wander
 

From: "Michaďż˝ Sobczak"

Ja r�wnie� witam Szanownych Towarzyszy... Jak zapewne Panowie wiedz�,
r�wnie� z�o�y�em rezygnacj� ze sprawowanych przeze mnie funkcji...

*****************

Czy kto� mo�e powiedzie� mi, o co chodzi? :)

m.w-k.


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )