Date   
Re: POSTANOWIENIE CENZORKI nr 35 O POZBAWIENIU OBYWATELSTWA MANDRAGORATU WANDYSTANU (T. INGAWAAR)

Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

pt., 27 mar 2020 o 04:40 Alojzy Pupka <@alojzypupka> napisał(a):
. W dodatku
podejrzewam, że działając w zmowie z tow. Polyną, popełniającą w tym
czasie może nawet poważniejsze przestępstwa.
Gwoli ścisłości; działałam w pełnej świadomości tego, że mogę/zostanę
pozbawiona urzędu/obywatelstwa/wydalona z Mandragoratu.
Natomiast żadna zmowa nie miała miejsca; mimo, że powszechnie wiadomo
o naszej zażyłości(????).
--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Re: POSTANOWIENIE CENZORKI nr 35 O POZBAWIENIU OBYWATELSTWA MANDRAGORATU WANDYSTANU (T. INGAWAAR)

Alojzy Pupka
 

pt., 27 mar 2020 o 02:27 Ola Kaarina Isadora Hughson
<f.helyanvy@...> napisał(a):

Odpowiem tylko na jeden z zarzutów:

pt., 27 mar 2020 o 03:10 Alojzy Pupka <@alojzypupka> napisał(a):
Po pierwsze, odebrać obywatelstwo możecie na podstawie artykułu
trzeciego, a nie pierwszego, przywołanej ustawy. Domyślam się że to
omyłka pisarska, a poza tym jesteśmy w fajnym państwie wirtualnym, ale
mimo wszystko nie byłoby głupio to naprawić, bo jednak jak to wygląda.

Można, jak najbardziej, na podstawie punktu 1 - obywatelstwo
Mandragoratu Wandystanu jest, jak głowi w/w punkt, największym
zaszczytem.
Nie, Towarzyszko, nie można. Zgodnie z doktryną fajnego państwa
wirtualnego, w sytuacjach nie sprecyzowanych prawnie, urzędy,
działając w duchu powszechnego wandnego konsensusu i przejrzystości
działań, mogą (mówiąc o tym jasno i otwarcie, przedstawiając temat pod
otwartą dyskusję w możliwie jak najszerszym gronie etc.) podejmować
decyzje bez spisanej podstawy prawnej. Nie znaczy to, że mogą
falandyzować przepisy, poszerzając swoje sprecyzowane uprawnienia.
Ustawa o obywatelstwie wandejskim jednoznacznie, w artykule trzecim,
określa konkretne przesłanki do odebrania obywatelstwa przez urząd
cenzorski: 1/ kryterium nieaktywności, 2/ wykonanie wyroku. Oznacza
to, że Cenzorka może odbierać obywatelstwa *wyłącznie* na tej
podstawie – bo podstawa istnieje. Nie ma luki, nie ma pustki do
wypełnienia. To jednoznacznie zamyka temat – chociaż oczywiście
pozostaje jeszcze kwestia podjęcia nieprzewidzianych prawem działań
bez uzasadnień i konsultacji, co byłoby wbrew zasadom fajnego państwa
wirtualnego nawet gdyby istniało miejsce na interpretację.

Artykuł pierwszy *mógłby być*, być może, przesłanką do odebrania
obywatelstwa na skutek wyroku Trybunału, których postępowanie i zasady
wymierzania kar nie są (niestety) dobrze sprecyzowane w prawie.
(Powinny być i biję się w piersi w tej kwestii – projekt ustawy o
reedukacji i sprawiedliwości, utrzymany w duchu sprawiedliwości
naprawczej i pojednawczej, planuję już od lat, w tempie typowo
wziernikowym.) W każdym razie z artykułu trzeciego ustawy o
obywatelstwie jednoznacznie wynika, że Trybunał *może* wydać wyrok
skazujący na pozbawienie praw publicznych. W jakich sprawach i na
jakiej zasadzie, to nie jest sprecyzowane, w związku z czym pozostaje
w gestii Trybunału (przy możliwie daleko idącej transparentności i
możliwie szerokich konsultacjach). Taka interpretacja pozostaje w
gestii _Trybunału_ – a nie w gestii Cenzorki. Nie w gestii Prezydenta.
Nie w gestii Trybuna.

*nie loguję Discorda, ale raczej z nudów ludzi na nim nie blokuję, cnie?
Towarzyszko, nie mnie oceniać kto jest godny bycia Wandejczykiem, a
kto nie. Nie mnie i nie wam. Ani wy, ani ja, nie mamy uprawnień do
podjęcia jakichkolwiek działań administracyjnych wobec kogoś, kto by
nas zwyzywał od najgorszych nawet tu, na liście. Jedyne co możemy w
takiej sytuacji zrobić, to złożyć zawiadomienie/pozew do Pretora.
Domagać się wyciągnięcia konsekwencji, takich, jakie może wyciągnąć
powołany przez Pretora Trybunał – czy to odpowiedniego
zadośćuczynienia, czy – w skrajnym przypadku – pozbawienia praw
obywatelskich.

Czy w tym wypadku Trybunał zadecydowałby o pozbawieniu praw
obywatelskich? Tego nie wiemy, ale istnieje niemała szansa że tak. A
co najważniejsze – miałby do tego prawo i byłby to skuteczne prawnie,
w przeciwieństwie do waszej samowolki. Ja bym wam dopingował, bo jeśli
rzeczywiście zachodziły takie sytuacje, to niezależnie od miejsca i
okoliczności, jest to potężny smród. Nasza społeczność jest mała i
powinniśmy się wzajemnie szanować, a nie obrażać – czy to na miejscu,
czy za granicą[1].

Zadecydować jednak mógłby Trybunał i tylko Trybunał. Ponieważ sprawa w
ogóle nie trafiła do Trybunału, tylko podjęte zostały działania
samowolne i przekraczające uprawnienia,: 1/ działania te nie były
skuteczne, 2/ działania te były złamaniem prawa Mandragoratu
Wandystanu, złamaniem zaufania wyborców, wykorzystaniem posiadanego
stanowiska do prywatnej vendetty – a zatem nie tylko poważnym
przestępstwem, ale też splunięciem na Lud Wandejski i zasady
obowiązujące w Mandragoracie Wandystanu. Zasady które stworzyliśmy
sami, wszyscy razem.

Piszę to nie dlatego żeby was pognębić, tylko właśnie dlatego że
rozumiem motywację, rozumiem emocjonalną reakcję, nawet niezdrowo
emocjonalną reakcję rozumiem. Natomiast ważne jest też to, że właśnie
z szacunku do siebie nawzajem nie możemy podejmować jednoosobowych
(czy w dwuosobowej zmowie) działań łamiących reguły. Bardzo cenię
choćby Waszą pracę nad tablicami synchronicznymi, jesteście ważnym
elementem naszego społeczeństwa. Ob. Ingawaar w tym czasie nie
odzywał się na LDMW od miesięcy, a zatem nie współtworzył z nami
naszej społeczności w ogóle. Kładzenie indywidualnych zasług na
szalach, nie może jednak nigdy burzyć powszechności obowiązywania
zasad. Mamy wypracowane przez lata fajne państwo wirtualne, w którym
prawo służy nam, a nie my prawu. Nie możemy tego burzyć ze względu na
jednostkę.

Towarzyszko, sytuacja jest jasna i nie ma w niej pola na interpretację
– wydaliście bezprawnie nieskuteczne postanowienia. W dodatku
podejrzewam, że działając w zmowie z tow. Polyną, popełniającą w tym
czasie może nawet poważniejsze przestępstwa. W tej chwili, zamiast
wymierzyć, w sposób słuszny, socjalistyczną sprawiedliwość rękami
powołanego do tego demokratycznie urzędu, sprowadziliście sobie ten
sam urząd na kark i urząd ten będzie *musiał* postawić was w stan
oskarżenia o nadużycie władzy. Chujowa sytuacja, imho, naprawdę
fatalny ruch. Osobiście, jeśli mogę doradzić, doradzałbym złożenie
samokrytyki, prośby o niski wyrok kary i od razu złożenie normalnym
trybem odpowiedniego pozwu/zawiadomienia w sprawie ob. Ingawaara. Ja
bym tak na waszym miejscu zrobił.

1 – Mnie co prawda nie grozi opisana przez Was hipotetyczna sytuacja
na wycieczce do KS, bo jeszcze nie zwariowałem i nie wybieram się do
tzw. II Księstwa S***cji, któż by zresztą przy zdrowych zmysłach
wybierał się tam w dzisiejszych czasach?

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka
http://wandystan.eu/B51

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Re: Nadanie uprawnień na LDMW

Alojzy Pupka
 

czw., 26 mar 2020 o 20:16 PLNA <polyna@...> napisał(a):

Korzystając z powierzonej mi przez Lud Wandejski roli osoby
administrującej wandejskimi systemami informatycznymi, postanowiłam
nadać uprawnienia ownera na Liście Dyskusyjnej Mandragoratu Wandystanu
tow. Prezydentowi i tow. tow. Komisarzom Ludowym. Funkcje te sprawują
osoby, którym wszystkim osobiście ufam, więc wierzę, że te uprawnienia
nie będą przez nie nadużywane.
Wszystko pięknie, Towarzyszko. Nie wydaje mi się, żeby te działania
były szczególnie niezbędne, ale też nie widzę żadnych przeszkód.
Cieszę się, że ufa Towarzyszka współobywatelom i wierzy, że nie będą
nadużywać uprawnień.

Trochę jednak jestem zawiedziony, że niektórzy posiadający już
wcześniej te uprawnienia, nadużywają ich, łamiąc zaufanie Ludu
Wandejskiego.

https://u.wandystan.eu/qnfzzf.png

Chronologicznie idziemy z dołu do góry, więc jasno widać że
zbanowanych zostało, bez jakiegokolwiek publicznego uzasadnienia, bez
żadnego śladu gdziekolwiek poza rejestrem akcji listy dyskusyjnej, dwu
obywateli Wandystanu. Chwilę później jeden z nich został (wadliwie, a
więc nieskutecznie) pozbawiony obywatelstwa. Jeszcze nieco później,
już poza skrinem, drugi z nich został pozbawiony obywatelstwa lege
artis. Sprawa obywatelstw nie jest tu zresztą kluczowa, dodaje tylko
wagi. Mogliby to być losowi mieszkańcy bez obywatelstwa, czy choćby
cicholurkujący obserwatorzy z yoyonacji za siedmioma morzami – byłoby
to również drastyczne nadużycie uprawnień administracyjnych. Obaj
zbanowani nie odzywali się od dłuższego czasu, nie wnosili więc
specjalnej wartości do naszej społeczności, ale mieli świeckie prawo
znajdować się na LDMW do czasu samodzielnego wypisania się z niej, lub
wyroku odpowiednich władz.

Chciałbym wierzyć, że to jakaś omyłka. Że testy, że omsknięty palec.
Chronologia akcji nasuwa niestety zupełnie inną hipotezę. Trudno
oprzeć się wrażeniu, że po zbanowaniu w/w, działając w zmowie z tow.
Cenzorką, próbowały Towarzyszki zamaskować działanie bezprawne w małym
(ale jak na LDMW i tak konkretnym) tłumku działań legalnych i odwrócić
uwagę od tych pierwotnych. Choć i tak chciałbym wierzyć, że to tylko
pozory.

Czemu? Co spowodowało że Towarzyszka nadużyła swoich uprawnienia i
zaufania Ludu Wandejskiego? Zważywszy na to, że obaj poszkodowani nie
odzywali się w Wandystanie od dość długiego czasu (jeden z nich
dostatecznie długo, żeby można było go legalnie pozbawić obywatelstwa,
drugi ostatnio w styczniu), nie było to raczej nic, co miałoby miejsce
na wandejskim gruncie, a zatem co mogłoby stanowić jakąś okoliczność
łagodzącą. Znów – chciałbym wierzyć, że nie mam racji; że w/w
zbombardowali LDMW próbami phishingu, scamem na spadek samundzkiego
księcia, albo czymś w tym rodzaju. Chciałbym usłyszeć uzasadnienie
tych akcji, uzasadnienie braku ich uzasadnienia i uzasadnienie
ukrywania ich – które będzie związane ze stanem wyższej konieczności
obrony kraju. Z racji na publiczny charakter LDMW, można powiedzieć że
w zasadzie w tej chwili składam do Pretora zawiadomienie o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa, ale mam nadzieję, że nie będzie on musiał
tego w ten sposób traktować.

Czekam niecierpliwie na wyjaśnienie, wyczerpujące i osadzone wyłącznie
w kontekście wydarzeń w mających miejsce w Mandragoracie Wandystanu.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka
http://wandystan.eu/B51

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Re: POSTANOWIENIE CENZORKI nr 35 O POZBAWIENIU OBYWATELSTWA MANDRAGORATU WANDYSTANU (T. INGAWAAR)

Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

Odpowiem tylko na jeden z zarzutów:

pt., 27 mar 2020 o 03:10 Alojzy Pupka <@alojzypupka> napisał(a):
Po pierwsze, odebrać obywatelstwo możecie na podstawie artykułu
trzeciego, a nie pierwszego, przywołanej ustawy. Domyślam się że to
omyłka pisarska, a poza tym jesteśmy w fajnym państwie wirtualnym, ale
mimo wszystko nie byłoby głupio to naprawić, bo jednak jak to wygląda.

Można, jak najbardziej, na podstawie punktu 1 - obywatelstwo
Mandragoratu Wandystanu jest, jak głowi w/w punkt, największym
zaszczytem.
Co prawda żaden przepis tego nie stanowi, ale - i tu jest już moja
wykładnia prawa i ąę rzeczy innych - gdy ktoś przestaje być godny
jakiegoś zaszczytu, który uzyskał, można stwierdzić ustanie jego
posiadania na podstawie paragrafu opisującego wspomniany zaszczyt.
Biorąc więc pod uwagę właśnie napisane, moim błędem był brak
informacji o ustaniu przesłanek, aby osoby objete tymi
postanowieniami, dalej mogły cieszyć się korzystaniem ze skutku w/w
punktu Ustawy.

Jeśli zaś chodzi o ustanie godności względem zaszczytu posiadania
obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu - dość powiedzieć, że Tow.
Ingawaar nie reprezentuje sobą kogoś wartego nazywania Wandejczykiem,
zwłascza biorąc pod uwagę to, iż afaik* był jedną z osób - obok m.in.
Alusia de la Ciprofloksji - kto nie raz mnie misgenderował, bądź nie
reagował należycie na takie występki w trakcie rozmów z innymi.
Misgendering, to - że pozwolę sobie to tak wyjaśnić - jakbyście,
Towarzyszu, byli na wakacjach w S****cji, przechadzali się jedną z
głównych uliczek Grodziska, i nagle z za zakrętu wyłoniłby się Książę
w swojej limuzynie, wysiadł, splunął Wam w twarz, zaśmiał się, po czym
wsiadł z powrotem i odjechał, uradowany, że nic mu nie możecie zrobić.
Jeżeli uważacie, że nie jest to nic złego, że to tylko głupota - nie
mamy już o czym ze sobą rozmawiać.
W/w misgendering jest czynnością zdecydowanie negatywną; ponad to,
godząc w moje (prywatne) dobre imię, godzi również w stanowisko, które
pełnię. Na coś takiego nie można pozwolić.

I wiem, nie ja jestem tu Pretorką. Nie zmienia to jednak faktu, że na
potwarz wymierzoną w kierunku Churału Ludowego należy reagować
stanowczo i bez oglądania się za siebie.


*nie loguję Discorda, ale raczej z nudów ludzi na nim nie blokuję, cnie?

--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Re: POSTANOWIENIE CENZORKI nr 35 O POZBAWIENIU OBYWATELSTWA MANDRAGORATU WANDYSTANU (T. INGAWAAR)

Alojzy Pupka
 

czw., 26 mar 2020 o 23:10 Ola Kaarina Isadora Hughson
<f.helyanvy@...> napisał(a):
1. Na podstawie artykułu 1 Ustawy Churału Ludowego nr 10 o
obywatelstwie wandejskim z dn. 4 czerwca 2015r. postanawiam o
odebraniu obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu Helmutowi van der Pohl.
czw., 26 mar 2020 o 17:12 Ola Kaarina Isadora Hughson
<f.helyanvy@...> napisał(a):
1. Na podstawie artykułu 1 Ustawy Churału Ludowego nr 10 o
obywatelstwie wandejskim z dn. 4 czerwca 2015r. postanawiam o
odebraniu obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu Torkanowi Ingawaarowi.
Towarzyszko!

Po pierwsze, odebrać obywatelstwo możecie na podstawie artykułu
trzeciego, a nie pierwszego, przywołanej ustawy. Domyślam się że to
omyłka pisarska, a poza tym jesteśmy w fajnym państwie wirtualnym, ale
mimo wszystko nie byłoby głupio to naprawić, bo jednak jak to wygląda.

Po drugie, Helmut Pohl śpij słodko, aniołku [*].

Po trzecie, na jakiej podstawie zostało odebrane obywatelstwo
towarzyszowi Ingawaarowi? Z tego co widzę, nie zaszła żadna z
okoliczności jasno enumerowanych w treści ustawy jako przesłanki do
pozbawienia obywatelstwa. Fakt, że tow. Ingawaar (podobnie zresztą jak
Helmut Pohl), nie stali się niestety aktywnymi obywatelami – to
przykre. Pewnie za parę miesięcy tow. Ingawaarowi cyknąłby zegar tak
samo jak tow. Pohlowi i nie kręciłbym wtedy nosem na uprawnione
działania – co najwyżej na konieczność ich podjęcia. Ale jeśli mnie
wzrok nie myli (a mam nadzieję że mnie myli i że nie mamy do czynienia
z nadużyciem władzy), ten czas jeszcze nie nadszedł...

Po czwarte, zarazem najbardziej niepokojące... a nie, to w sumie
zarzut do innego urzędnika.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka
http://wandystan.eu/B51

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

POSTANOWIENIE CENZORKI nr 36 O POZBAWIENIU OBYWATELSTWA MANDRAGORATU WANDYSTANU (H. POHL)

Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

1. Na podstawie artykułu 1 Ustawy Churału Ludowego nr 10 o
obywatelstwie wandejskim z dn. 4 czerwca 2015r. postanawiam o
odebraniu obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu Helmutowi van der Pohl.

--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Wandea Ludu - ZA GŁOŚNO, ZA SZYBKO, ZA JEBIŚCIE XD #wandealudu

wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

ZA GŁOŚNO, ZA SZYBKO, ZA JEBIŚCIE XD

By Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar

Nowe nagranie w Radiu Janusz. Odsłuchaj w serwisie.

Nadanie uprawnień na LDMW

PLNA <polyna@...>
 

Korzystając z powierzonej mi przez Lud Wandejski roli osoby administrującej wandejskimi systemami informatycznymi, postanowiłam nadać uprawnienia ownera na Liście Dyskusyjnej Mandragoratu Wandystanu tow. Prezydentowi i tow. tow. Komisarzom Ludowym. Funkcje te sprawują osoby, którym wszystkim osobiście ufam, więc wierzę, że te uprawnienia nie będą przez nie nadużywane.

Powody, dlaczego te uprawnienia powinien mieć Prezydent oraz Pretor, są oczywiste. Dlaczego jednak dostała je tow. Cenzorka? Po pierwsze, byłoby mi głupio, gdyby wszyscy komisarze ludowi je mieli, ale oprócz niej. Po drugie, skoro cenzor nazywa się cenzorem, powinien jak najbardziej mieć uprawnienia cenzorskie. Myślę, że takie coś należałoby zapisać w przyszłości także w prawie – uważam, że idealnie by było, gdyby uprawnienia porządkowe na liście posiadałby cenzor, ale byłby równoważony z drugiej strony przez pretora, do którego można byłoby składać odwołania od decyzji cenzora. Takie tam checks and balances.

Wpisuje się to wszystko także w wandejską tradycję partycypacji ludu – oczywistym jest, że takich uprawnień nie można nadać wszystkim obywatelom, ale powinny być one jak najszersze. Dlatego też niech posiada je cała Rada Komisarzy Ludowych, nie mniej osób, nie więcej. Tak chyba powinno być najrozsądniej.

--
PLNA
https://wandystan.eu/B196

POSTANOWIENIE CENZORKI nr 35 O POZBAWIENIU OBYWATELSTWA MANDRAGORATU WANDYSTANU (T. INGAWAAR)

Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

1. Na podstawie artykułu 1 Ustawy Churału Ludowego nr 10 o
obywatelstwie wandejskim z dn. 4 czerwca 2015r. postanawiam o
odebraniu obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu Torkanowi Ingawaarowi.


--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Re: Najnowsze zmiany w Systemie Stron Wandejskich + statystyki LDMW + jeszcze coś (nr 2/2020)

Alojzy Pupka
 

niedz., 22 mar 2020 o 00:24 PLNA <polyna@...> napisał(a):

Jakby co, wiecie do kogo kierować pytania chyba?
Yup, będę zawracał głowę w razie czego!

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka
http://wandystan.eu/B51

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Re: SKHANDAL

Alojzy Pupka
 

śr., 25 mar 2020 o 13:57 PLNA <polyna@...> napisał(a):

https://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/12006/

Chciałabym zdenuncjować tow. Wandera za to, że ciąga oddziały SAL po
jakichś prowincjonalnych sarmackich zadupiach, narażając je ciężkie
straty w ludziach i sprzęcie. Domagam się złożenia samokrytyki w ciągu
najbliższych 48h, inaczej potupię nóżkami i się rozpłaczę.
Potwierdzam, że dowództwo GHM zgłosiło w Komendaturze planowaną
wycieczkę turystyczną do Baridasu. Nic nam nie wiadomo o tym, żeby
mieli tam prowadzić jakieś akcje militarne, ale jeśli ppłk Winnicki
tak mówi... No ale nasz Dalajwanda nie raczył nawet swojego
postrzelonego pośladka przyprowadzić na LDMW w celu zadeklarowania,
czy obierze jakieś imię, więęęęc...

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka
http://wandystan.eu/B51

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Re: [SPAM] [wandystan] Identyfikatory wandejskie w nowej odsłonie

Alojzy Pupka
 

czw., 26 mar 2020 o 13:56 PLNA <polyna@...> napisał(a):

Bez przesady, to jest jeden klik.
Teraz to już nawet nie jeden klik. Obecnie strona zapamiętuje ostatnio
używaną metodę logowania i samoczynnie przełącza na odpowiednią opcję.
Jeszcze lepiej! ^_^

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka
http://wandystan.eu/B51

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Re: [SPAM] [wandystan] Identyfikatory wandejskie w nowej odsłonie

PLNA <polyna@...>
 

W dniu 15.03.2020 o 19:02, Alojzy Pupka pisze:
Bez przesady, to jest jeden klik.
Teraz to już nawet nie jeden klik. Obecnie strona zapamiętuje ostatnio używaną metodę logowania i samoczynnie przełącza na odpowiednią opcję.

(wymaga włączonego JavaScript)

--
PLNA
https://wandystan.eu/B196

Wandea Ludu - Love w czasach Pandemic #wandealudu

wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Love w czasach Pandemic

By Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar

Nowe nagranie w Radiu Janusz. Odsłuchaj w serwisie.

Re: SKHANDAL

Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

śr., 25 mar 2020 o 15:02 PLNA <polyna@...> napisał(a):
No tak, zapomniałam, że mi ucięłyście nóżki.

Mam takiego jednego co lubi nóżki, na pewno się ucieszy.

--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Re: SKHANDAL

PLNA <polyna@...>
 

W dniu 25.03.2020 o 15:01, Ola Kaarina Isadora Hughson pisze:
Biorąc pod uwagę naszą wczorajszą rozmowę, to chyba nawet nie możecie,
Towarzyszko ;)
No tak, zapomniałam, że mi ucięłyście nóżki.

--
PLNA
https://wandystan.eu/B196

Re: SKHANDAL

Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

śr., 25 mar 2020 o 14:57 PLNA <polyna@...> napisał(a):
Domagam się złożenia samokrytyki w ciągu
najbliższych 48h, inaczej potupię nóżkami i się rozpłaczę.

Biorąc pod uwagę naszą wczorajszą rozmowę, to chyba nawet nie możecie,
Towarzyszko ;)


--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

SKHANDAL

PLNA <polyna@...>
 

https://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/12006/

Chciałabym zdenuncjować tow. Wandera za to, że ciąga oddziały SAL po jakichś prowincjonalnych sarmackich zadupiach, narażając je ciężkie straty w ludziach i sprzęcie. Domagam się złożenia samokrytyki w ciągu najbliższych 48h, inaczej potupię nóżkami i się rozpłaczę.

--
PLNA
https://wandystan.eu/B196

Re: Najnowsze zmiany w Systemie Stron Wandejskich + statystyki LDMW + jeszcze coś (nr 2/2020)

PLNA <polyna@...>
 

W dniu 21.03.2020 o 03:20, Alojzy Pupka pisze:
Próbowałem się wgryźć-wczytać, ale będę musiał chyba więcej czasu na
to poświęcić, bo tak na szybko nie do końca wszystko łapię.
Jakby co, wiecie do kogo kierować pytania chyba?

Nie mam pojęcia co z tym można zrobić
W zasadzie, ja też nie.

--
PLNA
https://wandystan.eu/B196

Re: Wandocyklika "Du musst säen, säen, säen!"

Alojzy Pupka
 

pon., 9 mar 2020 o 10:21 Raul Urban III <@ru3>
napisał(a):

Poważnie naraziliście się Ojcze Świecki przytoczonym nauczaniem wszystkim
ludom Krakozji, których naturalną cechą jest talassofobia...
Liczę na to, że Krakozi przyjmą słowa Wandy za swoje i że świecka wiara ich wypełniająca będzie silniejsza niż ich uprzedzenia z czasów przedelektryfikacyjnych. Liczę na Archiksięcia Pupkę, że nie będzie ustawał w szerzeniu wiary na podległych mu terenach.
Zrobię co w mojej mocy. Jeśli wierni krakozyjscy będą sobie tego
życzyć, mogę udać się w pastuszkowe odwiedziny na ich na nowych
ziemiach. Bo na dawnych bywałem i wciąż bywam częstym gościem!


--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka
http://wandystan.eu/B51

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP