Date   

Wandea Ludu - PEJŻ na imperialistów - Pluton Egzekucyjny #wandealudu

wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

PEJŻ na imperialistów - Pluton Egzekucyjny

By Raul Urban III

Emblemat PEJŻ

Pluton Egzekucyjny im. Janusza Żenady jest częścią Sarmackiej Armii Ludowej od zawsze - jednak do tej pory był traktowany "po macoszemu", i to przez obie matki. To jednak uległo zmianie - Plutonowi nadano właśnie nowy emblemat (widoczny powyżej), a jego opis na stronach SALu mocno się rozszerzył, co można stwierdzić pod tym linkiem.

Zachęcamy także do odwiedzenia świeżo odnowionej galerii egzekucji, gdzie przez malarstwo przekazany jest dorobek PEJŻ. Na zachętę prezentujemy poniżej wspaniały obraz "Milewski naszpikowany ołowiem", wprost spod igły renowatorki.

Milewski naszpikowany ołowiem

Tow. Milewski był przez lata zaufanym obywatelem wandejskim, pełnił funkcję dekamerona i był typowany na następcę mandragora Winnickiego. Został ujęty przy próbie ucieczki do Dreamlandu (w którym był ambasadorem). Został rozstrzelany w zawiązku z tą zdradą, pomimo protestów Ambasady Królestwa Dreamlandu.


Wandea Ludu - Our Sound 2020 w Księstwie Sarmacji #wandealudu

wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Our Sound 2020 w Księstwie Sarmacji

By Krzysztof Hans

Dwunasta edycja Our Sound Song Contest i debiutująca I edycja Junior Our Sound Contest ruszają!

Oba wydarzenia odbędą się w drugiej połowie 2020 roku kolejno w Eldoracie i Grodzisku na terenie Księstwa Sarmacji czyli zwycięzcy XI edycji Our Sound Song Contest.

Poniżej informacje o konkursie:

[quote]Regulamin Główny Our Sound Song Contest i Junior Our Sound Song Contest

Art. 1 [Ogólne] Międzymikronacyjny Konkurs Muzyczny Our Sound (dalej "Konkurs") jest konkursem apolitycznym, mający na celu zjednoczenie mikronacji poprzez muzykę.

Art. 2 [Terminy i organizacja] 1. Edycje obu Konkursów odbywają się co rok, z możliwym przesunięciem o pół roku.

 1. O zbliżającym się konkursie w miejscach publicznych Mikronacji informują Członkowie Komisji Naczelnej Władze chętnej do udziału Mikronacji powinni zgłosić swój kraj do Przewodniczącego Komisji Naczelnej.

 2. Organizowaniem danej edycji Konkursu zajmują się Członkowie Komisji Naczelnej (dalej "Organizatorzy").

 3. Komisja Naczelna jest powoływanym przez zwycięską w poprzedniej edycji mikronacje organem mającym za zadanie organizacje i prowadzenie bieżącej edycji Konkursu. Jej liczebność może być jedno lub wielo osobowa.

 4. Komisja Naczelna stała składa się z maksymalnie pięciu osób - dyrektora konkursu (przewodniczącego Komisji Naczelnej - najbardziej wymaganej osoby do prowadzenia danej edycji konkursu), przedstawiciela mikronacji organizującej daną edycke konkursu (I vice-przewodniczącego Komisji Naczelnej), przedstawiciela regionu i miasta organizatorskiego (II vice-przewodniczącgo Komisji Naczelnej), przedstawiciela mediów oraz wyznaczonego członka pomocniczego.

 5. Najważniejszą osobą w kwestii konkursu jest jego dyrektor pełniący też role Producenta Wykonawczego i Przewodniczącego Komisji Naczelnej Koniursu - to on może też zastąpić cały skład komisji (przewodniczącego Komisji Naczelnej) gdy jest taka potrzeba.

 6. Skład Komisji Naczelnej jest poszerzany lub skracany na wniosek Dyrektora Konkursu lub jej członków.

 7. W razie organizacji dwóch lub więcej konkursów przez jedną mikronacje czas trwania jej Komisji Naczelnej ulega automatycznemu przedłużeniu.

 8. Zgłaszanie mikronacji do konkursu trwa do zakończenia określonego przez Organizatorów terminu.

 9. Każda Edycja Konkursu zawierać w sobie ma: - Preselekcje - Finał - Głosowanie - Przedstawienie wyników oraz zakończenie Edycji

 10. Kraj, który zwyciężył w głosowaniu, jest organizatorem następnej Edycji Konkursu.

 11. Skład Komisji Naczelnej jest zmienny co edycje lecz stały przez cały okres jej trwania.

Art. 3 [Preselekcje]

 1. Władze każdego kraju uczestniczącego w Konkursie mają obowiązek zorganizować preselekcje do Konkursu, bądź powołać specjalną komisję do wyłonięcia utworu reprezentującego dany Kraj w danej Edycji Konkursu.

 2. Organizatorzy mają obowiązek nadzorować Preselekcje we wszystkich Krajach Uczestnikach, by nie doszło do naruszeń Regulaminu dlatego w zgłoszeniu musi znaleźć się link do preselekcji lub ogłoszenia utworu przez daną, startującą w konkursie mikronacje.

Art. 4 [Głosowanie]

 1. Władze każdego kraju uczestniczącego w Konkursie mają obowiązek zorganizować zgodne z zasadami głosowanie na każdej Edycji Konkursu, a także przedstawić Organizatorom wyniki głosowania w Kraju według następującej punktacji:

X miejsce - 1 punkt IX miejsce - 2 punkty VIII miejsce - 3 punkty VII miejsce - 4 punkty VI miejsce - 5 punktów V miejsce - 6 punktów IV miejsce - 7 punktów III miejsce - 8 punktów II miejsce - 10 punktów I miejsce - 12 punktów

 1. Organizatorzy powinni przedstawić punktację od każdego Kraju we wszystkich Miejscach Publicznych Krajów Uczestników bądź na stronie głównej i/lub wyznaczonego forum organizującego państwa

Art. 5 [Utwory muzyczne] 1. Konkurs ma na celu wyłonięcie najpopularniejszego utworu muzycznego wśród mieszkańców v-świata. 2. Utwory muzyczne nie mogą przekraczać długości 5 minut. 3. Dopuszczalne są utwory zarówno autorskie (stworzone przez obywateli mikronacji) jak i te stworzone przez kogoś innego - także te znane z realnego radia i telewizji czy nośników muzycznych. 4. Język utworów jest dowolny a jedyne zastrzeżenie dotyczy tego by tekst utworu nie był kontrowersyjny. Za wysłany utwór odpowiada wysyłająca go mikronacja. 5. Dopuszcza się utwory instrumentalne jednak zaleca się by jednak były prezentowane z wokalem. 6. Wiek wokalisty i członków zespołu to 8 - 15 lat dla Junior Our Sound Song Contest i powyżej 16 lat dla dorosłego Our Sound Song Contest. 7. Określony wiek musi być ukończony w czasie nagrywania utworu. 8. Nie mogą być użyte piosenki z poprzednich edycji danego konkursu oraz piosenki z "dużego" Our Sound w jego dziecięcym odpowiedniku.

Art. 6 [Przepisy końcowe] 1. Tylko Organizatorzy wspólnym postanowieniem mogą zmienić niniejszy Regulamin 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu. 3. Zmiany w regulaminie wchodzą z chwilą ich publikacji 4. Regulamin opublikowany będzie w widocznym miejscu na stronie internetowej Księstwa Sarmacji. [/quote]

[quote]Regulamin 12 edycji Our Sound Song Contest Cytuję: Art. 1 [Ogólne] Podstawowe zasady konkursu opisane są w Regulaminie Głównym Our Sound Song Contest

Art. 2 [Terminy i organizacja] 1. Dwunasta edycja Konkursu Our Sound Song Contest ma się odbyć między czerwcem a wrześniem 2020 roku (precyzyjne daty podane będą w terminarzu konkursu) w mieście Eldorat w Konsulacie Sclavinii na terenie Księstwa Sarmacji. 2. Początek 12 edycji Our Sound Song Contest planowany jest nie później niż 4 czerwca 2020 roku. 3. Finał konkursu będzie mieć miejsce nie później niż 4 października 2020 r. no chyba że będzie potrzebny dodatkowy czas na zliczenie głosów. Wtedy konkurs zakończy się nie wcześniej niż 2 października 2020 r. 3. Gospodarzem i organizatorem konkursu jest Księstwo Sarmacji. 4. Konkurs odbędzie się na terenie Konsulatu Sclavinii. 5. Miasto i arena konkursu będą ustalone przez organizatora wydarzenia. 6. Dyrektorem 12 edycji konkursu Our Sound Song Contest i tym sanym przewodniczącym Komisji Naczelnej a tym samym całego konkursu jest Krzysztof Hans van der Ice. 7. W przypadku Księstwa Sarmacji w skład Komisji Naczelnej wchodzą: a) Dyrektor i zarazem Producent Wykonawczy i przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu - Krzysztof Hans b) Przedstawiciel Państwa - Gospodarza Konkursu JKM Książe Księstwa Sarmacji lub wskazany przez niego członek Rady Ministrów odpowiedzialny za Kulturę lub Dyplomacje (jest to I Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu) c) Przedstawiciel Regionu i Miasta - Gospodarza Konkursu: Konsul Konsulatu Sclavinii (jest to II Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu) d) Przedstawiciel Mediów - szef Unicorn Media Corporation Guedes de Lima (jest to III Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu) e) Dodatkowa osoba wskazana wedle uznania przez Dyrektora Konkursu 8. Do momentu zgłoszenia potrzeby przez Dyrektora Konkursu to on sam nim zarządza a użyteczność Komisji Naczelnej jest zamrożona. 9. Kontakt z organizatorem stanowi e-mail poland7@... , numer GG: 7260161 oraz Poczta Konna Księstwa Sarmacji 10. Utwory a następnie głosowanie powinno być przesyłane na wskazany adres e-mail. 11. Czas na przeprowadzenie preselekcji i wysłanie piosenek to dwa miesiące od dnia startu przyjmowania piosenek. 12. Dwa miesiące to też czas na przeprowadzenie głosowania miesiące.

Art. 3 [Przepisy końcowe] 1. Tylko Organizatorzy wspólnym postanowieniem mogą zmienić niniejszy Regulamin 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu a jego edycje z chwilą publikacji. 3. Regulamin oraz zmiany w nim opublikowane będą w widocznym miejscu na stronie internetowej Księstwa Sarmacji.[/quote]

[quote]Regulamin 1 edycji edycji Junior Our Sound Song Contest Cytuję: Art. 1 [Ogólne] Podstawowe zasady konkursu opisane są w Regulaminie Głównym Our Sound Song Contest

Art. 2 [Terminy i organizacja] 1. Pierwsza edycja Konkursu Junior Our Sound Song Contest ma się odbyć między czerwcem a grudniem 2020 roku (precyzyjne daty podane będą w terminarzu konkursu) w Książęcym Mieście Stołecznym Grodzisk w regionie Starosarmacji na terenie Księstwa Sarmacji. 2. Początek 1 edycji Junior Our Sound Song Contest planowany jest nie później niż 4 czerwca 2020 roku. 3. Finał konkursu będzie mieć miejsce nie później niż 4 października 2020 r. no chyba że będzie potrzebny dodatkowy czas na zliczenie głosów. Wtedy konkurs zakończy się nie wcześniej niż 2 października 2020 r. 3. Gospodarzem i organizatorem konkursu jest Księstwo Sarmacji. 4. Konkurs odbędzie się na terenie regionu Starosarmacji. 5. Miastem odbywania się konkursu jest Książęce Miasto Stołeczne Grodzisk zaś areną Stadion Narodowy Księstwa Sarmacji. 6. Dyrektorem 1 edycji konkursu Junior Our Sound Song Contest i tym sanym przewodniczącym Komisji Naczelnej a tym samym całego konkursu jest Krzysztof Hans van der Ice. 7. W przypadku Księstwa Sarmacji w skład Komisji Naczelnej wchodzą: a) Dyrektor i zarazem Producent Wykonawczy i przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu - Krzysztof Hans b) Przedstawiciel Państwa - Gospodarza Konkursu JKM Książe Księstwa Sarmacji lub wskazany przez niego członek Rady Ministrów odpowiedzialny za Kulturę lub Dyplomacje (jest to I Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu) c) Przedstawiciel Regionu i Miasta - Gospodarza Konkursu: Konsul Konsulatu Sclavinii (jest to II Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu) d) Przedstawiciel Mediów - szef Unicorn Media Corporation Guedes de Lima (jest to III Vice Przewodniczący Komisji Naczelnej Konkursu) e) Dodatkowa osoba wskazana wedle uznania przez Dyrektora Konkursu 8. Do momentu zgłoszenia potrzeby przez Dyrektora Konkursu to on sam nim zarządza a użyteczność Komisji Naczelnej jest zamrożona. 9. Kontakt z organizatorem stanowi e-mail poland7@... , numer GG: 7260161 oraz Poczta Konna Księstwa Sarmacji 10. Utwory a następnie głosowanie powinno być przesyłane na wskazany adres e-mail. 11. Czas na przeprowadzenie preselekcji i wysłanie piosenek to pięć miesięcy od dnia startu przyjmowania piosenek. 12. Dwa miesiące to też czas na przeprowadzenie głosowania miesiące.

Art. 3 [Przepisy końcowe] 1. Tylko Organizatorzy wspólnym postanowieniem mogą zmienić niniejszy Regulamin 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu a edycje regulaminu w momencie ich publikacji. 3. Regulamin opublikowany będzie w widocznym miejscu na stronie internetowej Księstwa Sarmacji. [/quote]

[b]Terminarz[/b] [img]http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/xI671bK9.png[/img] [b]XII Our Sound Song Contest - Eldorat 2020[/b] 4 czerwca 2020 r. (od godz. 20:20 - to będzie godzina początku i końca poszczególnych etapów konkursu) - 4 sierpnia 2020 r. Preselekcje krajowe i zgłaszanie utworów 4 sierpnia 2020 r. - 28 września 2020 r. Głosowanie międzynarodowe 28 września 2020 r. - 4 października 2020 r. Publikacja wyników 4 października 2020 r. - 10 października 2020 r. Rezerwowy czas na publikacje wyników Dzień po publikacji wyników start wersji dziecięcej konkursu:

[img]http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/NI91KpxA.png[/img] [b]I Junior Our Sound Song Contest - Grodzisk 2020:[/b] 4 czerwca 2020 r. od godz. 20:20 (będzie to też godzina początku lub końca kolejnych etapów konkursu) - 4 października 2020 r. Preselekcje krajowe i zgłaszanie utworów 4 października 2020 r. - 29 listopada 2020 r. Głosowanie międzynarodowe 29 listopada 2020 r. - 4 grudnia 2020 r. Publikacja wyników 4 grudnia 2020 r. - 10 grudnia 2020 r. Rezerwowy czas na publikacje wyników wyników

Organizacja: [img]http://img.sarmacja.org/thumbs/640/32X8q846.png[/img] [b]XII Our Sound Song Contest - Grodzisk 2020:[/b] Nadawcy telewizyjni: RTS, Telewizja Korona Kraj organizujący: Księstwo Sarmacji Region organizujący: Konfederacja Sclavinii Miasto organizujące: Eldorat Miejsce wydarzenia: Arena Sclavinia [imghttps://i1.wp.com/rtis2010.weebly.com/uploads/4/7/2/1/4721746/8341398.jpg[/img] Informacje o obiekcie: [quote]Liczba miejsc - 45 tys. miejsc Liczba miejsc siedzących - 40 tys. miejsc Liczba miejsc stojących - brak Liczba miejsc dla niepełnosprawnych - 2 tys. miejsc Liczba miejsc dla VIP-ów - 3 tys. miejsc Liczba miejsc parkingowych ogółem - 50 tys. Najbliższa stacja kolejowa - 100 m Najbliższe lotnisko - 12 km Najbliższy przystanek komunikacji - 240 m[/quote] Ceremonia Otwarcia: Czerwony Dywan w pobliżu lokalnego Pałacu Kultury Scena: [img]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Eurovision_2011_stage.jpg[/img] Executive Supervisor (organizator i producent wykonawczy konkursu) : Krzysztof Hans van der Ice Mail konkursowy: poland7@... Konkursowy numer GG: 7260161 Slogan: La Dolce Vita Wyjaśnienie sloganu: Slogan, hymn oraz piosenka dodatkowa mówią o radości, zabawie i cieszeniu się z życia. Hymn: After Dark - La Dolce Vita [url]https://www.youtube.com/watch?v=8AW72HhCPfI[/url] Dodatkowy utwór promocyjny: Golec uOrkiestra - Dzieje się [url]https://www.youtube.com/watch?v=BPs-yb_6dSo[/url] Prowadzący widowiska: Anastasiya Vinnikova + 3 prezenterki opisane przy Junior Our Sound Reporterki i prowadzące konferencje prasowe obu konkursów Our Sound: Yulia Shisko, Alena Karpovich i Ninel Karpovich - te trzy ostatnie to wokalistki z zespołu 3+2 - pierwszego sarmackiego reprezentanta na Our Sound. Opening Act: Anastasiya Vinnikova - I love Sarmatia Interval Act: - Anastasia Vinnokova - Here we go for the gold - hymn i piosenka towarzysząca konkursowi - Zwycięska piosenka z XI edycji Our Sound od Incisive'a Dodatkowo z racji 10 lat Our Sound wystąpią także: - zespół 3+2 z piosenką "Far Away" (pierwszą w historii konkursu w barwach Sarmacji) i dodatkowym singlem "Butterfiles" - zespół Rammstein (reprezentacja RSiT - pierwszy gospodarza konkursu) z piosenką "Amerika" z I edycji i nowym singlem "Radio" - zespół Omega (pierwszy zwycięzca w historii Our Sound - reprezentacja Monarchii Austro-Węgier) z utworem "The Girl With The Pearl's Hair" (org. "Gyöngyhajú lány") Przedział wiekowy uczestników konkursu: 16+

[b] I Junior Our Sound Song Contest - Grodzisk 2020:[/b] Nadawcy telewizyjni: RTS, Telewizja Korona Kraj organizujący: Księstwo Sarmacji Region organizujący: Starosarmacja Miasto organizujące: Grodzisk Miejsce wydarzenia: Stadion Narodowy z możliwą zmianą na Arenę Książęcą: [img]https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:National_Stadium_Warsaw_aerial_view_2.jpg[/img] [img]https://ebilet-media.azureedge.net/media/24867/hala-fot-archiwum-um-gliwice-michaa-buksa450.jpg[/img] Ceremonia Otwarcia: RTS Studio [img]https://www.conferencepoland.pl/pictures/244/medium/1375090493.jpg[/img] Scena: [img]https://i1.wp.com/eurowizja.org/wp-content/uploads/2019/09/71260432_1402200546609038_8313838129819680768_n.jpg[/img] Executive Supervisor (organizator i producent wykonawczy konkursu) : Krzysztof Hans van der Ice Mail konkursowy: poland7@... Konkursowy numer GG: 7260161 Slogan: Ding-a-Dong Hymn: Matthias Stigl - Ding a Dong [url]https://youtu.be/uek6OmipOBY[/url] BeFour - Ding a Dong: [url]https://www.youtube.com/watch?v=wqNfm7m8zRU[/url] Wyjaśnienie sloganu: Slogan i utwór to w tym przypadku sygnał do zrobienia czegoś nowego nawet w trudnej chwili. Dodatkowy utwór promocyjny: Anna Stadling - Nu är jag ung: [url]https://www.youtube.com/watch?v=CGKYfFPj-MY[/url] [url]https://www.youtube.com/watch?v=P0YCl2oD9rk[/url] Prowadzące widowiska - prezenterki Telewizji Korona: Aleksandra Jasnewska [img]https://i.imgur.com/583lKS2.jpg[/img] Tamara Starska: [img]https://i.imgur.com/sZ1qQTM.jpg[/img] Edyta Głębka: [img]https://i.imgur.com/nivkWMl.jpg[/img] Opening Act: Hymn konkursu w wersji Matthiasa Stigla Interval Act: - Hymn konkursu w wersji zespołu BeFour - Piosenki "Prawie My" i "Empires" Alicji Szemplińskiej - Kilka dodatkowych niespodzianek Przedział wiekowy uczestników konkursu: 9-15 lat


Zaproszenia na Sympozjum w KD

Helmut Herakliusz van der Pohl
 


Re: Mapa administracyjna v.1.4

Talerz
 

On Mon, Jun 1, 2020 at 08:27 PM, Alojzy Pupka wrote:


może nie strzelają, regiony „dziesiątkowe” to nie są, ale 2/10? xD
To 2/10 to jest memicza ocena, tak naprawdę bardzo mi się podoba mapka i czekam kiedy major Radziecki zrobi mapę v-świata :D


Re: Mapa administracyjna v.1.4

Alojzy Pupka
 

pon., 1 cze 2020 o 16:20 Talerz <porcelanowyksiaze@gmail.com> napisał(a):

Daję 2 na 10 aby zmotywować do dalszych prac kartograficznych.
Ale że co konkretnie nie bangla, waszym porcelanowym zdaniem?
Jeśli miałbym się bardzo czepiać mapy tow. Radzieckiego, to myślę że
nazwom regionów/ułusów/oa można było nadać bardziej czytelną
hierarchię i w ogóle poeksperymentować z ich językiem wizualnym, ale
też nie mam tu jakiejś konkretnej diagnozy i recepty.
A, no i linia brzegowa na wysokości Krystynogrodu robi coś dziwnego
(pewnie przesunęła się lekko warstwa).
Drobne potknięcia w generalnie bardzo solidnej robocie. Fajerwerki
może nie strzelają, regiony „dziesiątkowe” to nie są, ale 2/10? xD

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka
http://wandystan.eu/B51

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP


Re: Mapa administracyjna v.1.4

Talerz
 

Daję 2 na 10 aby zmotywować do dalszych prac kartograficznych.


Re: Mapa administracyjna v.1.4

Alojzy Pupka
 

niedz., 17 maj 2020 o 14:31 Tow. Radziecki <ks.radetzky@gmail.com> napisał(a):

Z M I A N Y
+ Krakozja;
+ Kibuc Zejn Wanda;
+ nazwy ułusów i o.a.;
+ legenda;
+ drobne korekty wizualne;
Oj huj, nawet nie wiedziałem, że dotąd byliśmy tak zdezaktualizowani,
jeśli o kartografię chodzi. Wanda zapłać za tę ważną cegiełkę w dziele
budowy naszej socjalistycznej ojczyzny, towarzyszu. Jak każdy, nawet
najmłodszy yoyonauta wie, budowę mikronacji zaczyna się od narysowania
stolicy nad morzem w ramach bezkształtnego bloba określającego
perymetr nowopowstałego państwa wirtualnego. A zatem można (a może i
trzeba?) powiedzieć, że mapa nie jest pieprzem do gówna, nie jest
dodatkiem, ale FUN-DA-MENTEM mikro-państwowości.

Ament!

PS: ehhh, poszukam chyba tej mapki fizycznej w wektorku, tak jak
prosiliście, bo i tam coś pewnie zaktualizować trzeba

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka
http://wandystan.eu/B51

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP


Re: Dom Pracy i Idei dla byłych Ojców Świeckich i nie tylko

Alojzy Pupka
 

Wypierdalać!

sob., 2 maj 2020 o 21:32 Helmut Walterycz <llll@vp.pl> napisał(a):
Rozmawiałem z protonem Nowych Wandowic Wandosławem Cieśnińskim i razem
uważamy że rzeczno-jeziorno-wzgórzowe bloki Nowych Wandowic to wspaniałe
miejsce dla takiej pracy. Chcemy wzorować się na krótkotrwałym
dreamlandzkim ośrodkiem Związku Twórców Postępowych w Morburgu z czasów
którejś odwilży w '80tych:

https://asset.soup.io/asset/14878/9746_bd49_500.png

https://i2.wp.com/www.pilote-chasse-11ec.com/wp-content/uploads/2018/04/Roc-hotel-Bangui.jpg?fit=1644%2C1086&;ssl=1

Wzywam was do dołączenia do Komitetu i nadsyłania propozycji rozwiązań
przestrzenno-architektonicznych.
Zaprawdę, wandne to wizualizacje, a sprawiedliwe. Co jednak jeszcze
bardziej istotne – są to wizualizacje rozbuchane i niestandardowe.
Rozumiejąc potrzebę odpowiednich warunków do rozwijania twórczości w
duchu rewolucyjnego buchneryzmu-kiełbkrakowizmu, nie mogę nie
zaoponować widząc takie marnotrawstwo. Spójrzmy prawdzie w oczy –
ostatnimi czasy weszliśmy w epokę gospodarki niedoborów. Na półkach
sklepowych znaleźć można głównie butelkowaną realiozę 98% poustawianą
w zmyślne piramidki. Ostatnio od lekarza pierwszego kontaktu uzyskałem
receptę na uderzeniową dawkę 50mg dreamu i 70mg wando, ale nie byłem w
stanie jej nigdzie zrealizować, każda apteka odsyłała mnie z kwitkiem.

W tej sytuacji zmuszony jestem zaproponować alternatywną propozycję
opartą na najlepszych tradycjach ustandaryzowanego budownictwa
prefabrykowanego w gospodarce uspołecznionej. Wobec głodu
mieszkaniowego komponenty systemu „Winnica-Radzieck IV” produkowane są
we wszystkich fabrykach domów od Jutra Anhalckiego, po peryferia SoGo,
a więc nieznaczne zwiększenie produkcji na cele postawienia ośrodka
pracy twórczej nie powinno stanowić nadmiernego obciążenia.

Rozumiem jednak, że wymogi produkcji artystycznej odbiegają od potrzeb
codziennego życia, a stanowisko pracy robociarza kultury i sztuki
wymaga stałych dostaw kilojarug Klimatu, Inspiracji oraz Uwznioślenia.
W naszej (Znawców Tematu) opinii, można te warunki brzegowe osiągnąć
przy założeniach prefabrykacji, za pomocą odpowiedniego umieszczenia
geograficznego wznoszonego gmachu. Ważne mianowicie, aby ulokować go
na wzgórzach. I tu przechodzimy do wizualizacji projektu
alternatywnego – a zatem kontrwizualizacji:
widok ogólny z zewnątrz: https://u.wandystan.eu/rlalqu.jpg
widok z okna ku zewnętrzu: https://u.wandystan.eu/swtjtc.jpg

Jak mawiali zawsze wandejscy artyści: bananów & słodkości!

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka
http://wandystan.eu/B51

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP


Re: [SPAM] [wandystan] Mapa administracyjna v.1.4

Helmut Walterycz
 

W dniu 17.05.2020 o 16:31, Tow. Radziecki pisze:
Czołem Wandejczycy,

Informacyjnie - nieoceniony tow. Ipanienko natchnął mnie do
zaktualizowania mapy administracyjnej Mandragoratu Wandystanu na
stronie głównej, gdyż ostatnia zmiana była w 2014 r. - m.in. przed
wejściem Krakozji w skład Wandystanu. Zapraszam do oglądania, jak ktoś
zauważy jakieś braki czy rzeczy do poprawienia to bardzo proszę o
info: https://wandystan.eu/w/Main::Atlas_Wandystanu

Z M I A N Y
+ Krakozja;
+ Kibuc Zejn Wanda;
+ nazwy ułusów i o.a.;
+ legenda;
+ drobne korekty wizualne;

Dokonałem też uporządkowania pliku SVG, rozdzielając większość
elementów na osobne warstwy, przez co mogę stosunkowo łatwo
przygotować wersję np. bez miast albo tylko ze stolicami etc. jakby
była komuś taka potrzeba.

DO ZRO:
+ rozdzielenie regionów i subregionów na osobne warstw
Szcziszczat'! Słuszna jest nasza władza ludowa!

HW


Mapa administracyjna v.1.4

Tow. Radziecki
 

Czołem Wandejczycy,

Informacyjnie - nieoceniony tow. Ipanienko natchnął mnie do
zaktualizowania mapy administracyjnej Mandragoratu Wandystanu na
stronie głównej, gdyż ostatnia zmiana była w 2014 r. - m.in. przed
wejściem Krakozji w skład Wandystanu. Zapraszam do oglądania, jak ktoś
zauważy jakieś braki czy rzeczy do poprawienia to bardzo proszę o
info: https://wandystan.eu/w/Main::Atlas_Wandystanu

Z M I A N Y
+ Krakozja;
+ Kibuc Zejn Wanda;
+ nazwy ułusów i o.a.;
+ legenda;
+ drobne korekty wizualne;

Dokonałem też uporządkowania pliku SVG, rozdzielając większość
elementów na osobne warstwy, przez co mogę stosunkowo łatwo
przygotować wersję np. bez miast albo tylko ze stolicami etc. jakby
była komuś taka potrzeba.

DO ZRO:
+ rozdzielenie regionów i subregionów na osobne warstw

--
☭ PTR


TRYBUNAŁ LUDOWY IM. TAJNYCH JAWNYCH TRYBUNAŁÓW

Halabanacha
 

Genosse-Wanda-Stadt, dn. 17 maja Anno Wandini 2020

W E Z W A N I E
do złożenia wyjaśnień

W związku z postępowaniem toczącym się przed Trybunałem Ludowym im.
Tajnych Jawnych Trybunałów, niniejszym pismem wzywa się do złożenia
wyjaśnień oskarżonych w poniższych sprawach:

(A.) tow. Olę Isaadorę Karinę Chojnacką -- w sprawie wydania aktów
prawnych pozbawiających obywatelstwa tow. T. Ingawaara i tow. H.
Pohla;

(B.) tow. PLNę -- w sprawie ekspulsji tow. T. Ingawaara i tow. H.
Pohla z Listy Dyskusyjnej Mandragoratu Wandystanu; a także w sprawie
opublikowania w Dzienniku Praw aktu prawnego (pozbawienie obywatelstwa
samej siebie) jako osoba do tego nieuprawniona;

Dopuszcza się dodatkowe złożenie wyjaśnień przez wyżej wymienione jako
świadkiń w sprawach dotyczących drugiej osoby.

Trybunał Ludowy im. Tajnych Jawnych Trybunałów poucza, że w sytuacji
braku złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty niniejszego
wezwania, tam gdzie będzie to możliwe na poczet wyjaśnień zostaną
uwzględnione wypowiedzi wygłoszone w sprawie uprzednio na Liście
Dyskusyjnej Mandragoratu Wandystanu.

Tam, gdzie żadnych wyjaśnień uprzednio nie złożono, po upłynięciu
wyżej wymienionego terminu Trybunał Ludowy im. Tajnych Jawnych
Trybunałów stwierdzi odmowę złożenia wyjaśnień.

- - - ☭ - - -

Trybunał Ludowy im. Tajnych Jawnych Trybunałów
ul. Ofiar KL Morvenau 14
WAN-GWS Genosse-Wanda-Stadt

Podpisano w składzie:

(-) Alojzy Pupka

(-) Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar

(-) Prezerwatyw Tradycja Radziecki a.k.a. Raul Urban III


Wandea Ludu - Wizyta Prezydenta w Krakozji #wandealudu

wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Wizyta Prezydenta w Krakozji

By Raul Urban III

Przez ostatnie tygodnie krążyły plotki o słabym stanie zdrowia Drogiego Lidera, którego nie było widać na żadnych państwowych obchodach ani innych oficjalnych wydarzeniach. Plotkom tym położyła kres oficjalna wizyta Prezydenta Radzieckiego w Okręgu Autonomicznym Krakozji.

Przemawiając do zgromadzonych we Władimirabadzie urzędników i działaczy partyjnych tow. Radziecki przestrzegł przed lekceważeniem zagrożeń wewnętrznych i wezwał do najwyższej czujności. Potępił także reformizm i rewizjonizm, w płomiennej wypowiedzi nazywając sarmatokomunizm antykomunizmem.

Radziecki

Drogiego Lidera powitała parada lokalnych jednostek Sarmackiej Armii Ludowej. Krakozi z chęcią służą w oddziałach SAL, szczególnie w jednostkach konnych, gdzie obok Kozaków Baridejskich stanowią drugą co do liczebności zwartą grupę etniczną. Wielu zaciąga się również do standardowych jednostek piechoty i lotnictwa - raczej unikają natomiast marynarki. Drogi Lider, będący od lat Głównodowodzącym SAL, podkreślił swój szacunek dla ich odwagi i poświęcenia.

Parada

Po stołecznym Illianowiczowsku Drogi Lider przemieszczał się specjalnie wyznaczonym przez lokalne władze trolejbusem. Nim udał się m.in. do Złote Mauzoleum, gdzie spoczywają ciała Władimira Karola Ilianowicza, Wiecznego Przywódcy Krakozów oraz Sapargułego Gülegülewicza Krakozowa, Wiecznego Sekretarza Krakozów. Drogi Lider złożył wieniec na ich wspólnym grobie i nazwał ich wielkimi kontynuatorami myśli Towarzysza Wandy.

Trolejbus

Podczas wizyty Drogi Lider podkreślił znaczącą rolę, jaką Krakozja pełni w Wandystanie, a także wspomniał o potrzebie wzmocnienia i sformalizowania przyjaźni, która łączy Wandystan z Krakozją Stepową - drugą ojczyzną dzielnego ludu Krakozów.


Re: Dom Pracy i Idei dla byłych Ojców Świeckich i nie tylko

Raul Urban III
 

Czołem Tow. Walterycz!

Na chwilę kontemplacji chciałem się udać do Baszty Radagasta, ale
towarzysze słusznie wskazali że nie mam już różowej przepustki K0007, a
Baszta cieszy się specjalnymi względami Ducha Świeckiego.
Towarzyszu, przypominam że eks-oesiom przysługuje przepustka
BRNEW-16-004 po wypełnieniu formularza F-RA-ŚKW-37 we właściwym dla
tow. zamieszkania urzędzie miejskim. Uprawnia ona do 67% zniżki na
przejazdy z miejsca stałego zamieszkania do Jurty Urbana, gdzie
znajduje się standardowy ośrodek kontemplacji i pracy twórczej dla
byłych Ojców Świeckich. Dodajmy, że sam pobyt jest za okazaniem tej
samej przepustki finansowany przez Kancelarię Prezydenta. Zachęcam do
skorzystania!

Udałem się więc do domu pracy twórczej Wandakabana, ale towarzysze
artyści pracujący nad dobrostanem ludowej ojczyzny nie wpływali
korzystnie na mój nastrój. Skorzystałem za to z zaproszenia klubu
sportowego Biomasa Wandopol i siedzę w ich ośrodku obok centrali rybnej,
ale to tylko dobra wola lokalnej podstawowej organizacji partyjnej
KPS(w) - bo sportem wandyfikat nie zajmuje się jako żyw.
Wizytowałem kiedyś ośrodek, bardzo zacny. Uważajcie tylko na drugą
toaletę od lewej na dole (koło stołówki), zaciąłem się tam na kilka
godzin, bo drzwi są wypaczone. Wyciągała mnie interwencja brygady
pancernej SAL.

W związku z tym, ku chwale tow. Wandy i ludu pracującego miast i wsi,
pragnę ogłosić założenie Społecznego Komitetu Budowy Domu Pracy i Idei
dla Kandydatów Nauk i byłych Ojców Świeckich. To mają być warunki, które
dadzą chwilę kontaktu z naturą i potrzebny spokój, aby w zgodzie z
duchem wandyzmu-żenadyzmu prowadzić prace koncepcyjno-rozwojowe w
oderwaniu od spraw bieżących.
Jak wyżej wspomniałem - miejsce istnieje, ale w sumie budownictwa w
dobrym stylu nigdy za mało, więc nie widzę powodu aby protestować.

Wzywam was do dołączenia do Komitetu i nadsyłania propozycji rozwiązań
przestrzenno-architektonicznych. Niech żyją prace koncepcyjno-rozwojowe!
Niech! Może coś w stylu hotelu Pomorie?
https://i.pinimg.com/564x/ee/04/62/ee0462a13dc8c0e284fefaee9cdc98d2.jpg

arcyżenadyn Wandoljubnn
Zwracam uwagę, że miano arcyżenadyna już nie przysługuje nikomu, a w
obecnej chwili tow. nie jest częścią Wandykopatu - choć jestem otwarty
na negocjacje.

--
{☆} Raul Urban III


Dom Pracy i Idei dla byłych Ojców Świeckich i nie tylko

Helmut Walterycz
 

Towarzysze!

Na chwilę kontemplacji chciałem się udać do Baszty Radagasta, ale towarzysze słusznie wskazali że nie mam już różowej przepustki K0007, a Baszta cieszy się specjalnymi względami Ducha Świeckiego.

Udałem się więc do domu pracy twórczej Wandakabana, ale towarzysze artyści pracujący nad dobrostanem ludowej ojczyzny nie wpływali korzystnie na mój nastrój. Skorzystałem za to z zaproszenia klubu sportowego Biomasa Wandopol i siedzę w ich ośrodku obok centrali rybnej, ale to tylko dobra wola lokalnej podstawowej organizacji partyjnej KPS(w) - bo sportem wandyfikat nie zajmuje się jako żyw.

W związku z tym, ku chwale tow. Wandy i ludu pracującego miast i wsi, pragnę ogłosić założenie Społecznego Komitetu Budowy Domu Pracy i Idei dla Kandydatów Nauk i byłych Ojców Świeckich. To mają być warunki, które dadzą chwilę kontaktu z naturą i potrzebny spokój, aby w zgodzie z duchem wandyzmu-żenadyzmu prowadzić prace koncepcyjno-rozwojowe w oderwaniu od spraw bieżących.


Rozmawiałem z protonem Nowych Wandowic Wandosławem Cieśnińskim i razem uważamy że rzeczno-jeziorno-wzgórzowe bloki Nowych Wandowic to wspaniałe miejsce dla takiej pracy. Chcemy wzorować się na krótkotrwałym dreamlandzkim ośrodkiem Związku Twórców Postępowych w Morburgu z czasów którejś odwilży w '80tych:

https://asset.soup.io/asset/14878/9746_bd49_500.png

https://i2.wp.com/www.pilote-chasse-11ec.com/wp-content/uploads/2018/04/Roc-hotel-Bangui.jpg?fit=1644%2C1086&;ssl=1

Wzywam was do dołączenia do Komitetu i nadsyłania propozycji rozwiązań przestrzenno-architektonicznych.


Niech żyją prace koncepcyjno-rozwojowe!

arcyżenadyn Wandoljubnn


Świeto Pracy w Bialenii, 1 maja

Akrypa Ali Shariati
 

Ciof!
Z okazji jutrzejszego dniachciałabym zaprosić na wspólne świętowanie, nikt w realu raczej nie wybiera się na żaden pochód, więc ma czas zajrzeć, choć na chwilę, na forum Bialenii.

Zaproszenie graficzne:
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/gallery/85_20_04_20_8_20_51.png
Miejsce odbywania się wydarzenia
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=224


Komunikat w zakresie PolZag: Austro-Węgry

Tow. Radziecki
 

Czołem Wandystan!

W ciągu ostatnich kilku dni prowadzone były ożywione kontakty
dyplomatyczne Mandragoratu Wandystanu z Monarchią Austro-Węgierską.

W ich ramach m.in. Prezydent złożył gratulacje w związku z obchodzonym
obecnie 15-leciem powstania Monarchii w imieniu Ludu Pracującego Miast
i Wsi Mandragoratu Wandystanu na ręce Jego Cesarskiej i Królewskiej
Mości Franciszka Leopolda. Drogi Lider dokonał także wpisu w księdze
pamiątkowej obchodów (można go znaleźć na oficjalnej stronie jublowej:
https://jubileusz.austro-wegry.org/). Prowadzone są też rozmowy nad
intensyfikacją w najbliższym czasie wzajemnych stosunków, choć
konkretny charakter intensyfikacji nie został jeszcze potwierdzony.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że Mandragorat Wandystanu i Monarchia
Rakuzko-Madziarska (jak się ją w naszym kraju niekiedy określa)
pozostają w bliskich i przyjacielskich stosunkach - a przyjaźń ta
obejmuje zarówno wspólną politykę jak i wspólne wartości, które
przyświecają nam na arenie międzynarodowej. Szcziszczat Szczandystan!
Szcziszczat Austro-Szczęgry!

--
Kancelaria Prezydenta MW


Wandea Ludu - Pomnik Kandydatów Nauk Prostujących Maszt #wandealudu

wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Pomnik Kandydatów Nauk Prostujących Maszt

By Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar

Pomnik

Pomnik Kandydatów Nauk Prostujących Maszt, odsłonięty w Sobczakowie Rewolucyjnym w 1997 r., upamiętnia wydarzenie nocy z 5 na 6 czerwca 1996 r., które miało miejsce na terenie kampusu Instytutu Nauk o Elektrycznych Zespołach Trakcyjnych Politechniki Precelkhandzkiej, znajdującego się w tym mieście.

Tamtej nocy grupa kandydatów nauk, powracająca z całodniowej konferencji naukowej na temat współczesnej problematyki średniego oporu na odcinku łukowym, zauważyła i udaremniła próbę sabotażu i dewastacji wandejskiej flagi. Monarchofaszystowski dysydent usiłował przewrócić maszt z flagą państwową pod osłoną nocy.

Dzięki prawidłowej postawie kandydatów nauk wróg ludu został szybko ujęty i przekazany Służbom Bezpieczeństwa, zaś opadający maszt udało się chwycić tuż przed zetknięciem flagi z ziemią. Z uwagi na spory ciężar konstrukcji, maszt był prostowany przez sześć osób.


Re: Przejęcie obowiazków pretora + Trybunał Ludowy im. Tajnych Jawnych Trybunałów

Halabanacha
 

שטשישטשאַט!

W dniu pon., 20.04.2020 o 23:17 Tow. Radziecki <ks.radetzky@gmail.com>
napisał(a):

Towarzysze,

Zgodnie z zapowiedzią powołany został Trybunał Ludowy do osądzenia tej
sprawy:
https://wandystan.eu/w/Prawo::Postanowienie_Pretora_ws._powo%C5%82ania_Trybuna%C5%82u_Rewolucyjnego_im._Tajnych_Jawnych_Trybuna%C5%82%C3%B3w

--
☭ PTR--
(-) Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar


Re: Przejęcie obowiazków pretora + Trybunał Ludowy im. Tajnych Jawnych Trybunałów

Tow. Radziecki
 

Towarzysze,

Zgodnie z zapowiedzią powołany został Trybunał Ludowy do osądzenia tej
sprawy: https://wandystan.eu/w/Prawo::Postanowienie_Pretora_ws._powo%C5%82ania_Trybuna%C5%82u_Rewolucyjnego_im._Tajnych_Jawnych_Trybuna%C5%82%C3%B3w

--
☭ PTR


Przejęcie obowiazków pretora + Trybunał Ludowy im. Tajnych Jawnych Trybunałów

Tow. Radziecki
 

Obywatelki, obywatele! Towarzysze!

Będę mówił krótko, choć niewrażliwy jestem na aktualne warunki
pogodowe. Rezygnacja pretora w środku dość istotnego postępowania jest
dość problematyczna, ale nie z takimi rzeczami Wandystan sobie radził.
Niewątpliwie czekają nas wkrótce wybory - tow. Trybun już się na ten
temat zająknął - ale czekać na nie byłoby niewskazane. W związku z tym
korzystając z przysługujących mi na mocy art. 5 Konstytucji uprawnień
dokonam w dniu (mam nadzieję) dzisiejszym przejęcia obowiązków Trybuna
i powołam Trybunał Ludowy, który otrzyma imię Tajnych Jawnych
Trybunałów, mający rozstrzygnąć wszystkie sprawy powiązane z trwającym
postępowaniem.

Na chwilę obecną jestem świadomy istnienia następujących
nieprawidłowości i potencjalnych przestępstw, które poddane zostaną
osądowi Trybunału:

- zarzut wobec tow. Cenzorki wydania dwóch bezprawnych postanowień o
pozbawieniu obywatelstwa;
- zarzut wobec tow. PLNy dokonania bezprawnej ekspulsji dwóch
obywateli z wandejskiej Listy Dyskusyjnej;
- zarzut wobec tow. PLNy o dokonanie bezprawnej publikacji aktu
prawnego w Dzienniku Praw;

Jestem otwarty na rozszerzenie postępowania na inne aspekty związane z
tą konkretną sprawą - zachęcam wszystkich zainteresowanych o
przedkładanie wątków które powinny być uwzględnione, najlepiej wraz z
dowodami tu na LDMW bądź prywatnie.

Skład Trybunału Ludowego im. TJT jest jeszcze w ustaleniu -
ewentualnych ochotników proszę o zgłaszanie się drogą prywatną, w
przeciwnym razie skierowani zostaną funkcjonariusze SB w celu
odnalezienia i doprowadzenia ochotników.

--
☭ PTR

81 - 100 of 54056