Date   

Re: Rezygnacja ze stanowiska pretrora

Raul Urban III
 

Towarzyszu Walterycz,

W związku z koniecznością udania się do Baszty Radagasta i pracy
naukowej na rzecz Instytutu Zjawisk Paranormalnych Konserwatorium
Muzycznego w Wałbrzychu składam rezygnację na ręce ludu pracującego
miast i wsi.
Przy całym szacunku dla waszej pracy naukowej, polecam Dom Pracy
Twórczej Związku Literatów na Wandokabanie, względnie Jurtę Urbana.
Baszta Radagasta jest siedzibą zastrzeżoną dla urzędującego Ojca
Świeckiego i niewskazane byłoby jej skłotowanie. Z góry dziękuję za
uszanowanie.

Wandosławię!

--
{☆} Raul Urban III


Rezygnacja ze stanowiska pretrora

Helmut Walterycz
 

Towarzyszki i towarzysze!

W związku z koniecznością udania się do Baszty Radagasta i pracy naukowej na rzecz Instytutu Zjawisk Paranormalnych Konserwatorium Muzycznego w Wałbrzychu składam rezygnację na ręce ludu pracującego miast i wsi. Będę naturalnie pracował nad wpływem tylniopomorskiej ropy naftowej na barwność obrazowania protonów Precelii oraz ich stosunki z inwentarzem żywym kołchozów tamtejszych.

Wandosławię,

Helmut Walterycz


Re: [ŚKW] Wybór Dalajwandy

Raul Urban III
 

Czołem tow. Dalajwanda!

Ja sobie tymczasem medytuję na pustyni w schronie Urbanowym! Będzie z tego
wiele mądrości.
Cieszy głęboka duchowość tow. Dalajwandy! Zachęcałbym jednak do
częstszej interakcji z wiernymi - szczególnie, że Ci którzy nie byli
na kanale Discordowo-Telegramowym w momencie ujawnienia nie znają
nawet przyjętego przez was imienia ;)

--
{☆} Raul Urban III


Re: Identyfikatory wandejskie w nowej odsłonie

Tow. Radziecki
 

Czołem

Ej, ej. To nigdy tak nie działało, od czasów wczesnego Urbana ŻODYN
KLdsI nie konsultował zmian w kodzie...
Nie jest to prawdą. Wiele zmian było jakoś tam związanych ze zmianami
ustawowymi, publiczną wolą etc. Jest różnica między korektami
technicznymi zaplecza, czy robieniem nieoficjalnych systemów (jak tow.
Zwell), a dokonywaniem dość istotnych jednoosobowych ingerencji w to,
co jednak jakiś wpływ na działalność państwa. Nie mówię, że w tym
konkretnym przypadku byłoby to potrzebne, ale generalnie zasada
traktowania twórców systemów jako świeckiego Krowy jest chujowiaszcza
i ma charakter systemofaszystowski. Jebać.

--
☭ PTR


Re: Powołanie majora SB

Tow. Radziecki
 

Czołem Pretor!

Na podstawie USTAWY CHURAŁU LUDOWEGO NR 9 O SŁUŻBIE BEZPIECZEŃSTWA
powołałem majora SB. Decyzja została doręczona do rąk własnych w paczce
radomskich.
Cieszy powołanie Majora. Liczę, że SB będzie dzięki temu działać
sprawnie i prężnie.

Ze swojej strony informuję, że istnieje konto mailowe
sluzbabezpieczenstwamw@gmail.com do którego trzymam kluczyki. Z kontem
powiązane są najróżniejsze archiwa SB. Na stosowny wniosek z chęcią
przekażę dostęp.

--
☭ PTR


Informacja o zwróceniu wniosku Pretora

Tow. Radziecki
 

Towarzysze,

Dla przejrzystości działalności Prezydenta oraz Pretury informuję co następuje:

- w dniu 6.04.2020 r. wpłynął na ręce Prezydenta wniosek - odwołanie
od decyzji Cenzorki nr 36. Odwołanie wniósł Pretor Helmut Walterycz.

- Poddałem wniosek ocenie formalnej. Teoretycznie ustawa w art. 3 nie
precyzuje, kto wnosi odwołanie na ręce Prezydenta od cenzorskiej
decyzji, w praktyce odwołującym zawsze jest osoba, której odebrano
obrano obywatelstwa. Wynika to z czystej praktyczności - jeżeli taka
osoba nie fatyguje się aby od odebrania się odwołać, to niezależnie od
tego, czy procedury zostały prawidłowo zastosowane, można przyjąć że
osoba taka obywatelstwem nie jest zainteresowana. Oczywiście od tej
zasady można by przyjąć odstępstwa - różne przyczyny w rodzaju braku
dostępu, braku możliwości podjęcia działań z przyczyn sił wyższych,
wskazanie pełnomocnika - i byłbym skłonny je uwzględnić. Z wniosku
tow. Helmuta nie wynika jednak aby działał z upoważnienia tow. Pohla,
nie zostało to przynajmniej w sposób wystarczający wskazane.

- Poddałem zaistniałą sytuację ocenie z punktu widzenia fajnego
państwa, jakim niewątpliwie jest Mandragorat Wandystanu. O ile
widziałbym generalnie za słuszną sytuację, w której państwo ludowe
samodzielnie dokonuje korekty decyzji błędnych bądź nieuprawnionych,
bez konieczności angażowania ewentualnych poszkodowanych taką decyzją,
jednocześnie mam poczucie, że stanowiłoby by to nadmierne rozszerzenie
uprawnień Prezydenckich, który z organu odwoławczego zmieniłby się z
poduszczenia Trybuna w organ o charakterze sądu konstytucyjnego - a
funkcję tę tradycyjnie powierza się sądom czy trybunałom
najwyższym/konstytucyjnym.

- W związku z powyższym podjąłem decyzję o zwróceniu wniosku z
adnotacją, że wniosła go osoba do tego nieuprawniona.

- Takie a nie inne postępowanie wobec tego wniosku nie jest związane z
przedmiotową oceną słuszności bądź nie Decyzji Cenzorki. Zachęcam
osobę wprost zainteresowaną, tj. tow. Helmuta Pohla, do złożenia
wniosku osobiście aby można było się zająć tą sprawą.

DW. Pretor, Cenzorka, tow. Helmut Pohl;

--
☭ PTR


Re: [ŚKW] Wybór Dalajwandy

"Podpułkownik Winnicki
 

Ja sobie tymczasem medytuję na pustyni w schronie Urbanowym! Będzie z tego
wiele mądrości.

czw., 20 lut 2020 o 10:28 Alojzy Pupka <alojzypupka@gmail.com> napisał(a):

śr., 19 lut 2020 o 10:53 Raul Urban III <raul.urban.trzeci@gmail.com>
napisał(a):

Kochani i kochane, spierdolił mi wielbłąd z Jurty Urbana do
Precelurbańska
i się nie wyrobiłem. Meine Schuld tut mir leid. Dziś wieczorem losowanko,
niech Duch Świecki kości toczy.
Świecki Wando, ale to jest ulga, kiedy wreszcie to nie mi spierdala
wielbłąd <3
Na szczęście ustawiłem tak wysoką poprzeczkę w kategorii obsuwek i
opóźnień, że RU3 nawet gdyby zapragnął, nigdy by mnie nie doścignął...
i dobrze! Niechaj nam wandyfikuje ładnie pięknie elegancko czilera
utopia!

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP--
--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


Komunikat Pretury w sprawie Transportowców Barnówka

Helmut Walterycz
 

Towarzysze a towarzyszki!

W związku z usunięciem dwóch obywateli z LDMW oraz niewiele późniejszym pozbawieniu przez Cenzurę tychże dwóch towarzyszy obywatelstwa Pretura czuje się (wspominając tylko mimochodem o naciskach podstawowych organów partyjnych KPS(w)) w obowiązku rozpocząć dochodzenie - widzi bowiem w tym osłabienie tendencji rewolucyjnych (art. 8A).

W drodze korekcji, naturalnej w wysoko rozwiniętym społeczeństwie wandyzmu-żenadyzmu, towarzysze Torkan Ingawaar oraz Helmut Pohl zostali przywróceni odbioru LDMW. Pierwszy z wymienionych towarzyszy już ma przywrócone obywatelstwo, odwołanie od drugiej decyzji leży w biurze podawczym Prezydenta. Prezydent MW, jak wiadomo, nie posiada biurka. W związku z tym możemy pozwolić sobie na kolektywne i rozważne działanie.

W szczególe, naruszony został art. 9 konstytucji, gdzie przez nadużycie uprawnień tow. KLdsI oraz tow. Cenzorka nadużyły swoich uprawnień przez ograniczyły bez wyraźnego uzasadnienia wolność wyrażania i rozpowszechniania informacji. Preturze są znane zarzuty co do niewandnego zachowania pozbawionych, ale kontrdziałania wskazują, że owo zachowanie było nieudokumentowane, nieproporcjonalne i nie wyczerpano wcześniej innych sposobów naprowadzenia towarzyszy. Krótko mówiąc - pozbawienie obywatelstwa stało w rażącej sprzeczności z Konstytucją MW oraz stanowiło naruszenie uprawnień (bezpodstawne pozbawienie, do tego we własnym interesie)

Co więcej, zbieżność czasowa działań wskazuje na koordynację działań między towarzyszkami a brak konsultacji z pozostałymi Komisarzami Ludowymi czy z ludem wandejskim.

Uprasza się tow. Majora SB o sprawdzenie, na ile zbieżność czasowa może być przypisana koordynacji działań i raport do pretury. Uprasza się lud wandejski o zabranie głosu i nadsyłanie wszelkich znanych faktów Preturze.

Pretura pragnie podkreślić, że zarówno tow. Cenzorka, jak i tow. Komisara pozostają na stanowiskach i nie mają powodów do niepokoju. Komitet Wyjaśnień im. Transportowców Barnówka chce ponieść latarnię postępu, aby zastępy towarzyszy i towarzyszek przyszłości z wdzięcznością patrzyły na nasz przykład.

Z wandejskim uściskiem

(-)

Pretor Helmut Walterycz


Powołanie majora SB

Helmut Walterycz
 

Towarzysze!

Na podstawie USTAWY CHURAŁU LUDOWEGO NR 9 O SŁUŻBIE BEZPIECZEŃSTWA powołałem majora SB. Decyzja została doręczona do rąk własnych w paczce radomskich.

Potrzebujemy silnego oparcia w tych ciężkich czasach. Oparcie to mogą nam dać tylko trawaje, sterowce i pewna Służba Bezpieczeństwa.

A najpiękniejsi chłopcy chodzą po Wandokabanie.

Z wandejskim uściskiem,

Wasz kakaowy Pretor


Re: Jestem wkurwiony

Alojzy Pupka
 

niedz., 5 kwi 2020 o 14:58 Jezus Ipanienko <ekskomunik@gmail.com> napisał(a):

No do chuja Wandy, ile można czekać na choćby najbardziej lakoniczny
komunikat Pretorii w sprawie ostatniej aferki? Czy podjęto
jakiekolwiek kroki proceduralne? Przesłuchano kogoś? Ktoś poszedł na
zaoczną dobrowolną reedukację?

Kurwa, ogarnijcie się, Towarzyszki i Towarzysze.
Ja podjąłem kroki! Upomniałem i pogoniłem Pretora kanałami prywatnymi.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka
http://wandystan.eu/B51

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP


Jestem wkurwiony

Halabanacha
 

No do chuja Wandy, ile można czekać na choćby najbardziej lakoniczny
komunikat Pretorii w sprawie ostatniej aferki? Czy podjęto
jakiekolwiek kroki proceduralne? Przesłuchano kogoś? Ktoś poszedł na
zaoczną dobrowolną reedukację?

Kurwa, ogarnijcie się, Towarzyszki i Towarzysze.

--
(-) Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar


Re: Odwołanie

Tow. Radziecki
 

Czołem Torkan,

Informuję, że odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie a kwestionowane
postanowienie Cenzorki zostało uchylone.

Zachęcam Towarzysza jak i wszystkich zainteresowanych do lektury
stosownego postanowienia wraz z jego uzasadnieniem:
https://wandystan.eu/w/Prawo::Postanowienie_Prezydenta_ws._rozpatrzenia_odwo%C5%82ania_od_pozbawienia_obywatelstwa

Tow. Pupka - z uwagi na to, że mnie brak dostępów a tow. Polyna
pozostaje w stanie zawieszenia (i opuściła naszą LDMW) bardzo proszę
Tow. o interwencję i przywrócenie obywatelstwa w systemie. Z góry
dziękuję.

--
PTR


Re: [SPAM] Re: [SPAM] Re: [wandystan] Odwołanie

Helmut Walterycz
 

W dniu 30.03.2020 o 23:22, Tow. Radziecki pisze:
Czołem Walterycz,

Hej, a czy Cenzorka jest oficjalnie zdjęta z obowiązków? No nie bardzo.

Albo idziemy wg. art. 6 - uchwały RR nr 5: Ordynacja wyborcza, albo
Pretura podejmuje działania, bodajże przez powołanie Trybunały Ludowego
im. Transportowców Barnówka, o stwierdzenie decyzji za nieważną,
odwołanie do Prezydenta nie jest słuszną drogą, szczególnie że nie ma
zakazu łączenia funkcji.

Proszę tow. Prezydenta i tow. Trybuna o opinię. Tow. Cenzorka, jak
wiadomo, nie leci z nami.
Nie do końca rozumiem o co właściwie wam chodzi, Towarzyszu. Nikt na
wybory ani na sprawowanie czy nie funkcji przez towarzyszkę Cenzorkę
powoływać się tu nie ma zamiaru.

Tow. Torkan złożył odwołanie zgodnie z art. 3 Ustawy o Obywatelstwie
(konkretnie fragmentu "(...) Od decyzji o odebraniu obywatelstwa
przysługuje odwołanie do Prezydenta Mandragoratu Wandystanu. ").
Wyście swoje postępowanie możecie prowadzić dalej w trybie jaki wydaje
się wam najwłaściwszy, oczywiście, ale w tym konkretnym przypadku
prawo wprost przyznaje właściwość w zakresie kontroli decyzji Cenzorki
Prezydentowi.
ok, ok, czyli spojrzałem w niewłaściwe papierki. Macie rację.

Pretor-Sretor


Re: [SPAM] Re: [wandystan] Odwołanie

Tow. Radziecki
 

Czołem Walterycz,

Hej, a czy Cenzorka jest oficjalnie zdjęta z obowiązków? No nie bardzo.

Albo idziemy wg. art. 6 - uchwały RR nr 5: Ordynacja wyborcza, albo
Pretura podejmuje działania, bodajże przez powołanie Trybunały Ludowego
im. Transportowców Barnówka, o stwierdzenie decyzji za nieważną,
odwołanie do Prezydenta nie jest słuszną drogą, szczególnie że nie ma
zakazu łączenia funkcji.

Proszę tow. Prezydenta i tow. Trybuna o opinię. Tow. Cenzorka, jak
wiadomo, nie leci z nami.
Nie do końca rozumiem o co właściwie wam chodzi, Towarzyszu. Nikt na
wybory ani na sprawowanie czy nie funkcji przez towarzyszkę Cenzorkę
powoływać się tu nie ma zamiaru.

Tow. Torkan złożył odwołanie zgodnie z art. 3 Ustawy o Obywatelstwie
(konkretnie fragmentu "(...) Od decyzji o odebraniu obywatelstwa
przysługuje odwołanie do Prezydenta Mandragoratu Wandystanu. ").
Wyście swoje postępowanie możecie prowadzić dalej w trybie jaki wydaje
się wam najwłaściwszy, oczywiście, ale w tym konkretnym przypadku
prawo wprost przyznaje właściwość w zakresie kontroli decyzji Cenzorki
Prezydentowi.

--
☭ PTR


Re: [SPAM] Re: [wandystan] Odwołanie

Helmut Walterycz
 

W dniu 30.03.2020 o 11:58, Tow. Radziecki pisze:
Czołem Torkan,

składam odwołanie od Decyzji Cenzorki nr 35 o pozbawieniu obywatelstwa
wandejskiego z dn. 26 marca 2020 roku.
Potwierdzam przyjęcie wniosku o odwołanie. Dołożę starań, aby został
on rozpatrzony pilnie, tj, w dniu dzisiejszym.
Hej, a czy Cenzorka jest oficjalnie zdjęta z obowiązków? No nie bardzo.

Albo idziemy wg. art. 6 - uchwały RR nr 5: Ordynacja wyborcza, albo Pretura podejmuje działania, bodajże przez powołanie Trybunały Ludowego im. Transportowców Barnówka, o stwierdzenie decyzji za nieważną, odwołanie do Prezydenta nie jest słuszną drogą, szczególnie że nie ma zakazu łączenia funkcji.

Proszę tow. Prezydenta i tow. Trybuna o opinię. Tow. Cenzorka, jak wiadomo, nie leci z nami.


Wandosławię,

Helmut


Re: Identyfikatory wandejskie w nowej odsłonie

Helmut Walterycz
 

W dniu 30.03.2020 o 03:15, Tow. Radziecki pisze:
Swoją drogą, co do tradycji – to nie jest tak, że w jakiś sposób
chciałam tym wszystkim wystąpić przeciw tradycji – gdyby tak było,
ustaliłabym format identyfikatorów jako https://wandystan.eu/u/196 albo
podobnie – i co nam pan wtedy zrobisz?
Odwołam z funkcji za wprowadzanie zmian bez żadnych _uprzednich_
konsultacji? Przyznam, że jednym z problemów jakie mam z tą zmianą,
jest to, że została dokonana bez żadnego zwrócenia się zarówno do
zwierzchników (o to już mniejsza) ale i do społeczeństwa. Narzucanie
rozwiązań przez twórców kodu jest dość słabe.
Ej, ej. To nigdy tak nie działało, od czasów wczesnego Urbana ŻODYN KLdsI nie konsultował zmian w kodzie...

--

banany i słodkości


Re: Odwołanie

Tow. Radziecki
 

Czołem Torkan,

składam odwołanie od Decyzji Cenzorki nr 35 o pozbawieniu obywatelstwa
wandejskiego z dn. 26 marca 2020 roku.
Potwierdzam przyjęcie wniosku o odwołanie. Dołożę starań, aby został
on rozpatrzony pilnie, tj, w dniu dzisiejszym.

--
☭ PTR


Odwołanie

Torkan Ingawaar
 

Towarzyszu Prezydencie,

składam odwołanie od Decyzji Cenzorki nr 35 o pozbawieniu obywatelstwa wandejskiego z dn. 26 marca 2020 roku. Wobec braku jakiegokolwiek wyroku skazującego Trybunału Ludowego, stwierdzającego, że jestem osobą niegodną miana obywatela Wandystanu, nie zostały wyczerpane ustawowe przesłanki umożliwiające odebranie obywatelstwa na podstawie art. 1. Ustawy Churału Ludowego nr 10 o obywatelstwie wandejskim z dn. 4 czerwca 2015 roku, na który się w rzeczonym akcie powołano.

W związku z tym zwracam się do Towarzysza Prezydenta z wnioskiem o unieważnienie Decyzji Cenzorki nr 35 i tym samym proszę o przywrócenie mi obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu.

Torkan Ingawaar


--
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus


Re: SKHANDAL

Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

Potwierdzam, że dowództwo GHM zgłosiło w Komendaturze planowaną
wycieczkę turystyczną do Baridasu. Nic nam nie wiadomo o tym, żeby
mieli tam prowadzić jakieś akcje militarne, ale jeśli ppłk Winnicki
tak mówi... No ale nasz Dalajwanda nie raczył nawet swojego
postrzelonego pośladka przyprowadzić na LDMW w celu zadeklarowania,
czy obierze jakieś imię, więęęęc...
Też uważam to ostatnie za skandal. Co do wypraw do Baridasu - nie do
końca rozumiem konwencję, ale jeżeli to faktycznie jakaś walka o
republikański Baridas - to cel co najmniej słuszny. Ale miałbym
wątpliwości, bo skrzywienia tow. Winnickiego do różnych form
monarchofaszystowskich są powszechnie znane...

--
☭ PTR


Re: Identyfikatory wandejskie w nowej odsłonie

Tow. Radziecki
 

Swoją drogą, co do tradycji – to nie jest tak, że w jakiś sposób
chciałam tym wszystkim wystąpić przeciw tradycji – gdyby tak było,
ustaliłabym format identyfikatorów jako https://wandystan.eu/u/196 albo
podobnie – i co nam pan wtedy zrobisz?
Odwołam z funkcji za wprowadzanie zmian bez żadnych _uprzednich_
konsultacji? Przyznam, że jednym z problemów jakie mam z tą zmianą,
jest to, że została dokonana bez żadnego zwrócenia się zarówno do
zwierzchników (o to już mniejsza) ale i do społeczeństwa. Narzucanie
rozwiązań przez twórców kodu jest dość słabe.

Wręcz przeciwnie, nowe
identyfikatory w dość oczywisty sposób czerpią i nawiązują do tradycji,
ale jednocześnie traktują tę tradycję w sposób rewolucyjny i wnoszą
wartość dodaną nie tylko ponad nasze stare identyfikatory, ale też ponad
identyfikatory istniejące w państwach burżuazyjnych.
Jaką konkretnie wartość dodaną? Wydawało mi się, że ustaliliśmy już
wcześniej - z waszych własnych wypowiedzi - że przyjęcie tej czy innej
konwencji jest raczej kwestią czysto arbitralną. Sama stwierdziła
towarzyszka, że zera wiodące nic nie zmieniają - co więc stracilibyśmy
zachowując je dla samej nostalgii i tradycji?

I muszę powiedzieć, że bycie zawsze dwa kroki przed państwami
monarchofaszystowskimi przynosi efekty – już kilka razy natrafiałam w
różnych miejscach na komentarze typu „Wandystan stoi na wyższym poziomie
rozwoju informatycznego”, czy „jestem pod wrażeniem wandejskiej myśli
technicznej”. Oto ostatni przykład:
https://forum.leocja.org/viewtopic.php?p=1931#p1931
Ciężko mi traktować uznanie w państwach systemowego monarchofaszyzmu
za jakkolwiek pozytywne ¯\_(ツ)_/¯

--
☭ PTR

101 - 120 of 54056