Date   

TRYBUNAŁ LUDOWY IM. TAJNYCH JAWNYCH TRYBUNAŁÓW

Halabanacha
 

Genosse-Wanda-Stadt, dn. 17 maja Anno Wandini 2020

W E Z W A N I E
do złożenia wyjaśnień

W związku z postępowaniem toczącym się przed Trybunałem Ludowym im.
Tajnych Jawnych Trybunałów, niniejszym pismem wzywa się do złożenia
wyjaśnień oskarżonych w poniższych sprawach:

(A.) tow. Olę Isaadorę Karinę Chojnacką -- w sprawie wydania aktów
prawnych pozbawiających obywatelstwa tow. T. Ingawaara i tow. H.
Pohla;

(B.) tow. PLNę -- w sprawie ekspulsji tow. T. Ingawaara i tow. H.
Pohla z Listy Dyskusyjnej Mandragoratu Wandystanu; a także w sprawie
opublikowania w Dzienniku Praw aktu prawnego (pozbawienie obywatelstwa
samej siebie) jako osoba do tego nieuprawniona;

Dopuszcza się dodatkowe złożenie wyjaśnień przez wyżej wymienione jako
świadkiń w sprawach dotyczących drugiej osoby.

Trybunał Ludowy im. Tajnych Jawnych Trybunałów poucza, że w sytuacji
braku złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty niniejszego
wezwania, tam gdzie będzie to możliwe na poczet wyjaśnień zostaną
uwzględnione wypowiedzi wygłoszone w sprawie uprzednio na Liście
Dyskusyjnej Mandragoratu Wandystanu.

Tam, gdzie żadnych wyjaśnień uprzednio nie złożono, po upłynięciu
wyżej wymienionego terminu Trybunał Ludowy im. Tajnych Jawnych
Trybunałów stwierdzi odmowę złożenia wyjaśnień.

- - - ☭ - - -

Trybunał Ludowy im. Tajnych Jawnych Trybunałów
ul. Ofiar KL Morvenau 14
WAN-GWS Genosse-Wanda-Stadt

Podpisano w składzie:

(-) Alojzy Pupka

(-) Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar

(-) Prezerwatyw Tradycja Radziecki a.k.a. Raul Urban III


Wandea Ludu - Wizyta Prezydenta w Krakozji #wandealudu

wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Wizyta Prezydenta w Krakozji

By Raul Urban III

Przez ostatnie tygodnie krążyły plotki o słabym stanie zdrowia Drogiego Lidera, którego nie było widać na żadnych państwowych obchodach ani innych oficjalnych wydarzeniach. Plotkom tym położyła kres oficjalna wizyta Prezydenta Radzieckiego w Okręgu Autonomicznym Krakozji.

Przemawiając do zgromadzonych we Władimirabadzie urzędników i działaczy partyjnych tow. Radziecki przestrzegł przed lekceważeniem zagrożeń wewnętrznych i wezwał do najwyższej czujności. Potępił także reformizm i rewizjonizm, w płomiennej wypowiedzi nazywając sarmatokomunizm antykomunizmem.

Radziecki

Drogiego Lidera powitała parada lokalnych jednostek Sarmackiej Armii Ludowej. Krakozi z chęcią służą w oddziałach SAL, szczególnie w jednostkach konnych, gdzie obok Kozaków Baridejskich stanowią drugą co do liczebności zwartą grupę etniczną. Wielu zaciąga się również do standardowych jednostek piechoty i lotnictwa - raczej unikają natomiast marynarki. Drogi Lider, będący od lat Głównodowodzącym SAL, podkreślił swój szacunek dla ich odwagi i poświęcenia.

Parada

Po stołecznym Illianowiczowsku Drogi Lider przemieszczał się specjalnie wyznaczonym przez lokalne władze trolejbusem. Nim udał się m.in. do Złote Mauzoleum, gdzie spoczywają ciała Władimira Karola Ilianowicza, Wiecznego Przywódcy Krakozów oraz Sapargułego Gülegülewicza Krakozowa, Wiecznego Sekretarza Krakozów. Drogi Lider złożył wieniec na ich wspólnym grobie i nazwał ich wielkimi kontynuatorami myśli Towarzysza Wandy.

Trolejbus

Podczas wizyty Drogi Lider podkreślił znaczącą rolę, jaką Krakozja pełni w Wandystanie, a także wspomniał o potrzebie wzmocnienia i sformalizowania przyjaźni, która łączy Wandystan z Krakozją Stepową - drugą ojczyzną dzielnego ludu Krakozów.


Re: Dom Pracy i Idei dla byłych Ojców Świeckich i nie tylko

Raul Urban III
 

Czołem Tow. Walterycz!

Na chwilę kontemplacji chciałem się udać do Baszty Radagasta, ale
towarzysze słusznie wskazali że nie mam już różowej przepustki K0007, a
Baszta cieszy się specjalnymi względami Ducha Świeckiego.
Towarzyszu, przypominam że eks-oesiom przysługuje przepustka
BRNEW-16-004 po wypełnieniu formularza F-RA-ŚKW-37 we właściwym dla
tow. zamieszkania urzędzie miejskim. Uprawnia ona do 67% zniżki na
przejazdy z miejsca stałego zamieszkania do Jurty Urbana, gdzie
znajduje się standardowy ośrodek kontemplacji i pracy twórczej dla
byłych Ojców Świeckich. Dodajmy, że sam pobyt jest za okazaniem tej
samej przepustki finansowany przez Kancelarię Prezydenta. Zachęcam do
skorzystania!

Udałem się więc do domu pracy twórczej Wandakabana, ale towarzysze
artyści pracujący nad dobrostanem ludowej ojczyzny nie wpływali
korzystnie na mój nastrój. Skorzystałem za to z zaproszenia klubu
sportowego Biomasa Wandopol i siedzę w ich ośrodku obok centrali rybnej,
ale to tylko dobra wola lokalnej podstawowej organizacji partyjnej
KPS(w) - bo sportem wandyfikat nie zajmuje się jako żyw.
Wizytowałem kiedyś ośrodek, bardzo zacny. Uważajcie tylko na drugą
toaletę od lewej na dole (koło stołówki), zaciąłem się tam na kilka
godzin, bo drzwi są wypaczone. Wyciągała mnie interwencja brygady
pancernej SAL.

W związku z tym, ku chwale tow. Wandy i ludu pracującego miast i wsi,
pragnę ogłosić założenie Społecznego Komitetu Budowy Domu Pracy i Idei
dla Kandydatów Nauk i byłych Ojców Świeckich. To mają być warunki, które
dadzą chwilę kontaktu z naturą i potrzebny spokój, aby w zgodzie z
duchem wandyzmu-żenadyzmu prowadzić prace koncepcyjno-rozwojowe w
oderwaniu od spraw bieżących.
Jak wyżej wspomniałem - miejsce istnieje, ale w sumie budownictwa w
dobrym stylu nigdy za mało, więc nie widzę powodu aby protestować.

Wzywam was do dołączenia do Komitetu i nadsyłania propozycji rozwiązań
przestrzenno-architektonicznych. Niech żyją prace koncepcyjno-rozwojowe!
Niech! Może coś w stylu hotelu Pomorie?
https://i.pinimg.com/564x/ee/04/62/ee0462a13dc8c0e284fefaee9cdc98d2.jpg

arcyżenadyn Wandoljubnn
Zwracam uwagę, że miano arcyżenadyna już nie przysługuje nikomu, a w
obecnej chwili tow. nie jest częścią Wandykopatu - choć jestem otwarty
na negocjacje.

--
{☆} Raul Urban III


Dom Pracy i Idei dla byłych Ojców Świeckich i nie tylko

Helmut Walterycz
 

Towarzysze!

Na chwilę kontemplacji chciałem się udać do Baszty Radagasta, ale towarzysze słusznie wskazali że nie mam już różowej przepustki K0007, a Baszta cieszy się specjalnymi względami Ducha Świeckiego.

Udałem się więc do domu pracy twórczej Wandakabana, ale towarzysze artyści pracujący nad dobrostanem ludowej ojczyzny nie wpływali korzystnie na mój nastrój. Skorzystałem za to z zaproszenia klubu sportowego Biomasa Wandopol i siedzę w ich ośrodku obok centrali rybnej, ale to tylko dobra wola lokalnej podstawowej organizacji partyjnej KPS(w) - bo sportem wandyfikat nie zajmuje się jako żyw.

W związku z tym, ku chwale tow. Wandy i ludu pracującego miast i wsi, pragnę ogłosić założenie Społecznego Komitetu Budowy Domu Pracy i Idei dla Kandydatów Nauk i byłych Ojców Świeckich. To mają być warunki, które dadzą chwilę kontaktu z naturą i potrzebny spokój, aby w zgodzie z duchem wandyzmu-żenadyzmu prowadzić prace koncepcyjno-rozwojowe w oderwaniu od spraw bieżących.


Rozmawiałem z protonem Nowych Wandowic Wandosławem Cieśnińskim i razem uważamy że rzeczno-jeziorno-wzgórzowe bloki Nowych Wandowic to wspaniałe miejsce dla takiej pracy. Chcemy wzorować się na krótkotrwałym dreamlandzkim ośrodkiem Związku Twórców Postępowych w Morburgu z czasów którejś odwilży w '80tych:

https://asset.soup.io/asset/14878/9746_bd49_500.png

https://i2.wp.com/www.pilote-chasse-11ec.com/wp-content/uploads/2018/04/Roc-hotel-Bangui.jpg?fit=1644%2C1086&ssl=1

Wzywam was do dołączenia do Komitetu i nadsyłania propozycji rozwiązań przestrzenno-architektonicznych.


Niech żyją prace koncepcyjno-rozwojowe!

arcyżenadyn Wandoljubnn


Świeto Pracy w Bialenii, 1 maja

Akrypa Ali Shariati
 

Ciof!
Z okazji jutrzejszego dniachciałabym zaprosić na wspólne świętowanie, nikt w realu raczej nie wybiera się na żaden pochód, więc ma czas zajrzeć, choć na chwilę, na forum Bialenii.

Zaproszenie graficzne:
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/gallery/85_20_04_20_8_20_51.png
Miejsce odbywania się wydarzenia
http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=224


Komunikat w zakresie PolZag: Austro-Węgry

Tow. Radziecki
 

Czołem Wandystan!

W ciągu ostatnich kilku dni prowadzone były ożywione kontakty
dyplomatyczne Mandragoratu Wandystanu z Monarchią Austro-Węgierską.

W ich ramach m.in. Prezydent złożył gratulacje w związku z obchodzonym
obecnie 15-leciem powstania Monarchii w imieniu Ludu Pracującego Miast
i Wsi Mandragoratu Wandystanu na ręce Jego Cesarskiej i Królewskiej
Mości Franciszka Leopolda. Drogi Lider dokonał także wpisu w księdze
pamiątkowej obchodów (można go znaleźć na oficjalnej stronie jublowej:
https://jubileusz.austro-wegry.org/). Prowadzone są też rozmowy nad
intensyfikacją w najbliższym czasie wzajemnych stosunków, choć
konkretny charakter intensyfikacji nie został jeszcze potwierdzony.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że Mandragorat Wandystanu i Monarchia
Rakuzko-Madziarska (jak się ją w naszym kraju niekiedy określa)
pozostają w bliskich i przyjacielskich stosunkach - a przyjaźń ta
obejmuje zarówno wspólną politykę jak i wspólne wartości, które
przyświecają nam na arenie międzynarodowej. Szcziszczat Szczandystan!
Szcziszczat Austro-Szczęgry!

--
Kancelaria Prezydenta MW


Wandea Ludu - Pomnik Kandydatów Nauk Prostujących Maszt #wandealudu

wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Pomnik Kandydatów Nauk Prostujących Maszt

By Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar

Pomnik

Pomnik Kandydatów Nauk Prostujących Maszt, odsłonięty w Sobczakowie Rewolucyjnym w 1997 r., upamiętnia wydarzenie nocy z 5 na 6 czerwca 1996 r., które miało miejsce na terenie kampusu Instytutu Nauk o Elektrycznych Zespołach Trakcyjnych Politechniki Precelkhandzkiej, znajdującego się w tym mieście.

Tamtej nocy grupa kandydatów nauk, powracająca z całodniowej konferencji naukowej na temat współczesnej problematyki średniego oporu na odcinku łukowym, zauważyła i udaremniła próbę sabotażu i dewastacji wandejskiej flagi. Monarchofaszystowski dysydent usiłował przewrócić maszt z flagą państwową pod osłoną nocy.

Dzięki prawidłowej postawie kandydatów nauk wróg ludu został szybko ujęty i przekazany Służbom Bezpieczeństwa, zaś opadający maszt udało się chwycić tuż przed zetknięciem flagi z ziemią. Z uwagi na spory ciężar konstrukcji, maszt był prostowany przez sześć osób.


Re: Przejęcie obowiazków pretora + Trybunał Ludowy im. Tajnych Jawnych Trybunałów

Halabanacha
 

שטשישטשאַט!

W dniu pon., 20.04.2020 o 23:17 Tow. Radziecki <ks.radetzky@gmail.com>
napisał(a):

Towarzysze,

Zgodnie z zapowiedzią powołany został Trybunał Ludowy do osądzenia tej
sprawy:
https://wandystan.eu/w/Prawo::Postanowienie_Pretora_ws._powo%C5%82ania_Trybuna%C5%82u_Rewolucyjnego_im._Tajnych_Jawnych_Trybuna%C5%82%C3%B3w

--
☭ PTR--
(-) Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar


Re: Przejęcie obowiazków pretora + Trybunał Ludowy im. Tajnych Jawnych Trybunałów

Tow. Radziecki
 

Towarzysze,

Zgodnie z zapowiedzią powołany został Trybunał Ludowy do osądzenia tej
sprawy: https://wandystan.eu/w/Prawo::Postanowienie_Pretora_ws._powo%C5%82ania_Trybuna%C5%82u_Rewolucyjnego_im._Tajnych_Jawnych_Trybuna%C5%82%C3%B3w

--
☭ PTR


Przejęcie obowiazków pretora + Trybunał Ludowy im. Tajnych Jawnych Trybunałów

Tow. Radziecki
 

Obywatelki, obywatele! Towarzysze!

Będę mówił krótko, choć niewrażliwy jestem na aktualne warunki
pogodowe. Rezygnacja pretora w środku dość istotnego postępowania jest
dość problematyczna, ale nie z takimi rzeczami Wandystan sobie radził.
Niewątpliwie czekają nas wkrótce wybory - tow. Trybun już się na ten
temat zająknął - ale czekać na nie byłoby niewskazane. W związku z tym
korzystając z przysługujących mi na mocy art. 5 Konstytucji uprawnień
dokonam w dniu (mam nadzieję) dzisiejszym przejęcia obowiązków Trybuna
i powołam Trybunał Ludowy, który otrzyma imię Tajnych Jawnych
Trybunałów, mający rozstrzygnąć wszystkie sprawy powiązane z trwającym
postępowaniem.

Na chwilę obecną jestem świadomy istnienia następujących
nieprawidłowości i potencjalnych przestępstw, które poddane zostaną
osądowi Trybunału:

- zarzut wobec tow. Cenzorki wydania dwóch bezprawnych postanowień o
pozbawieniu obywatelstwa;
- zarzut wobec tow. PLNy dokonania bezprawnej ekspulsji dwóch
obywateli z wandejskiej Listy Dyskusyjnej;
- zarzut wobec tow. PLNy o dokonanie bezprawnej publikacji aktu
prawnego w Dzienniku Praw;

Jestem otwarty na rozszerzenie postępowania na inne aspekty związane z
tą konkretną sprawą - zachęcam wszystkich zainteresowanych o
przedkładanie wątków które powinny być uwzględnione, najlepiej wraz z
dowodami tu na LDMW bądź prywatnie.

Skład Trybunału Ludowego im. TJT jest jeszcze w ustaleniu -
ewentualnych ochotników proszę o zgłaszanie się drogą prywatną, w
przeciwnym razie skierowani zostaną funkcjonariusze SB w celu
odnalezienia i doprowadzenia ochotników.

--
☭ PTR


Re: Rezygnacja ze stanowiska pretrora

Raul Urban III
 

Towarzyszu Walterycz,

W związku z koniecznością udania się do Baszty Radagasta i pracy
naukowej na rzecz Instytutu Zjawisk Paranormalnych Konserwatorium
Muzycznego w Wałbrzychu składam rezygnację na ręce ludu pracującego
miast i wsi.
Przy całym szacunku dla waszej pracy naukowej, polecam Dom Pracy
Twórczej Związku Literatów na Wandokabanie, względnie Jurtę Urbana.
Baszta Radagasta jest siedzibą zastrzeżoną dla urzędującego Ojca
Świeckiego i niewskazane byłoby jej skłotowanie. Z góry dziękuję za
uszanowanie.

Wandosławię!

--
{☆} Raul Urban III


Rezygnacja ze stanowiska pretrora

Helmut Walterycz
 

Towarzyszki i towarzysze!

W związku z koniecznością udania się do Baszty Radagasta i pracy naukowej na rzecz Instytutu Zjawisk Paranormalnych Konserwatorium Muzycznego w Wałbrzychu składam rezygnację na ręce ludu pracującego miast i wsi. Będę naturalnie pracował nad wpływem tylniopomorskiej ropy naftowej na barwność obrazowania protonów Precelii oraz ich stosunki z inwentarzem żywym kołchozów tamtejszych.

Wandosławię,

Helmut Walterycz


Re: [ŚKW] Wybór Dalajwandy

Raul Urban III
 

Czołem tow. Dalajwanda!

Ja sobie tymczasem medytuję na pustyni w schronie Urbanowym! Będzie z tego
wiele mądrości.
Cieszy głęboka duchowość tow. Dalajwandy! Zachęcałbym jednak do
częstszej interakcji z wiernymi - szczególnie, że Ci którzy nie byli
na kanale Discordowo-Telegramowym w momencie ujawnienia nie znają
nawet przyjętego przez was imienia ;)

--
{☆} Raul Urban III


Re: Identyfikatory wandejskie w nowej odsłonie

Tow. Radziecki
 

Czołem

Ej, ej. To nigdy tak nie działało, od czasów wczesnego Urbana ŻODYN
KLdsI nie konsultował zmian w kodzie...
Nie jest to prawdą. Wiele zmian było jakoś tam związanych ze zmianami
ustawowymi, publiczną wolą etc. Jest różnica między korektami
technicznymi zaplecza, czy robieniem nieoficjalnych systemów (jak tow.
Zwell), a dokonywaniem dość istotnych jednoosobowych ingerencji w to,
co jednak jakiś wpływ na działalność państwa. Nie mówię, że w tym
konkretnym przypadku byłoby to potrzebne, ale generalnie zasada
traktowania twórców systemów jako świeckiego Krowy jest chujowiaszcza
i ma charakter systemofaszystowski. Jebać.

--
☭ PTR


Re: Powołanie majora SB

Tow. Radziecki
 

Czołem Pretor!

Na podstawie USTAWY CHURAŁU LUDOWEGO NR 9 O SŁUŻBIE BEZPIECZEŃSTWA
powołałem majora SB. Decyzja została doręczona do rąk własnych w paczce
radomskich.
Cieszy powołanie Majora. Liczę, że SB będzie dzięki temu działać
sprawnie i prężnie.

Ze swojej strony informuję, że istnieje konto mailowe
sluzbabezpieczenstwamw@gmail.com do którego trzymam kluczyki. Z kontem
powiązane są najróżniejsze archiwa SB. Na stosowny wniosek z chęcią
przekażę dostęp.

--
☭ PTR


Informacja o zwróceniu wniosku Pretora

Tow. Radziecki
 

Towarzysze,

Dla przejrzystości działalności Prezydenta oraz Pretury informuję co następuje:

- w dniu 6.04.2020 r. wpłynął na ręce Prezydenta wniosek - odwołanie
od decyzji Cenzorki nr 36. Odwołanie wniósł Pretor Helmut Walterycz.

- Poddałem wniosek ocenie formalnej. Teoretycznie ustawa w art. 3 nie
precyzuje, kto wnosi odwołanie na ręce Prezydenta od cenzorskiej
decyzji, w praktyce odwołującym zawsze jest osoba, której odebrano
obrano obywatelstwa. Wynika to z czystej praktyczności - jeżeli taka
osoba nie fatyguje się aby od odebrania się odwołać, to niezależnie od
tego, czy procedury zostały prawidłowo zastosowane, można przyjąć że
osoba taka obywatelstwem nie jest zainteresowana. Oczywiście od tej
zasady można by przyjąć odstępstwa - różne przyczyny w rodzaju braku
dostępu, braku możliwości podjęcia działań z przyczyn sił wyższych,
wskazanie pełnomocnika - i byłbym skłonny je uwzględnić. Z wniosku
tow. Helmuta nie wynika jednak aby działał z upoważnienia tow. Pohla,
nie zostało to przynajmniej w sposób wystarczający wskazane.

- Poddałem zaistniałą sytuację ocenie z punktu widzenia fajnego
państwa, jakim niewątpliwie jest Mandragorat Wandystanu. O ile
widziałbym generalnie za słuszną sytuację, w której państwo ludowe
samodzielnie dokonuje korekty decyzji błędnych bądź nieuprawnionych,
bez konieczności angażowania ewentualnych poszkodowanych taką decyzją,
jednocześnie mam poczucie, że stanowiłoby by to nadmierne rozszerzenie
uprawnień Prezydenckich, który z organu odwoławczego zmieniłby się z
poduszczenia Trybuna w organ o charakterze sądu konstytucyjnego - a
funkcję tę tradycyjnie powierza się sądom czy trybunałom
najwyższym/konstytucyjnym.

- W związku z powyższym podjąłem decyzję o zwróceniu wniosku z
adnotacją, że wniosła go osoba do tego nieuprawniona.

- Takie a nie inne postępowanie wobec tego wniosku nie jest związane z
przedmiotową oceną słuszności bądź nie Decyzji Cenzorki. Zachęcam
osobę wprost zainteresowaną, tj. tow. Helmuta Pohla, do złożenia
wniosku osobiście aby można było się zająć tą sprawą.

DW. Pretor, Cenzorka, tow. Helmut Pohl;

--
☭ PTR


Re: [ŚKW] Wybór Dalajwandy

"Podpułkownik Winnicki
 

Ja sobie tymczasem medytuję na pustyni w schronie Urbanowym! Będzie z tego
wiele mądrości.

czw., 20 lut 2020 o 10:28 Alojzy Pupka <alojzypupka@gmail.com> napisał(a):

śr., 19 lut 2020 o 10:53 Raul Urban III <raul.urban.trzeci@gmail.com>
napisał(a):

Kochani i kochane, spierdolił mi wielbłąd z Jurty Urbana do
Precelurbańska
i się nie wyrobiłem. Meine Schuld tut mir leid. Dziś wieczorem losowanko,
niech Duch Świecki kości toczy.
Świecki Wando, ale to jest ulga, kiedy wreszcie to nie mi spierdala
wielbłąd <3
Na szczęście ustawiłem tak wysoką poprzeczkę w kategorii obsuwek i
opóźnień, że RU3 nawet gdyby zapragnął, nigdy by mnie nie doścignął...
i dobrze! Niechaj nam wandyfikuje ładnie pięknie elegancko czilera
utopia!

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP--
--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


Komunikat Pretury w sprawie Transportowców Barnówka

Helmut Walterycz
 

Towarzysze a towarzyszki!

W związku z usunięciem dwóch obywateli z LDMW oraz niewiele późniejszym pozbawieniu przez Cenzurę tychże dwóch towarzyszy obywatelstwa Pretura czuje się (wspominając tylko mimochodem o naciskach podstawowych organów partyjnych KPS(w)) w obowiązku rozpocząć dochodzenie - widzi bowiem w tym osłabienie tendencji rewolucyjnych (art. 8A).

W drodze korekcji, naturalnej w wysoko rozwiniętym społeczeństwie wandyzmu-żenadyzmu, towarzysze Torkan Ingawaar oraz Helmut Pohl zostali przywróceni odbioru LDMW. Pierwszy z wymienionych towarzyszy już ma przywrócone obywatelstwo, odwołanie od drugiej decyzji leży w biurze podawczym Prezydenta. Prezydent MW, jak wiadomo, nie posiada biurka. W związku z tym możemy pozwolić sobie na kolektywne i rozważne działanie.

W szczególe, naruszony został art. 9 konstytucji, gdzie przez nadużycie uprawnień tow. KLdsI oraz tow. Cenzorka nadużyły swoich uprawnień przez ograniczyły bez wyraźnego uzasadnienia wolność wyrażania i rozpowszechniania informacji. Preturze są znane zarzuty co do niewandnego zachowania pozbawionych, ale kontrdziałania wskazują, że owo zachowanie było nieudokumentowane, nieproporcjonalne i nie wyczerpano wcześniej innych sposobów naprowadzenia towarzyszy. Krótko mówiąc - pozbawienie obywatelstwa stało w rażącej sprzeczności z Konstytucją MW oraz stanowiło naruszenie uprawnień (bezpodstawne pozbawienie, do tego we własnym interesie)

Co więcej, zbieżność czasowa działań wskazuje na koordynację działań między towarzyszkami a brak konsultacji z pozostałymi Komisarzami Ludowymi czy z ludem wandejskim.

Uprasza się tow. Majora SB o sprawdzenie, na ile zbieżność czasowa może być przypisana koordynacji działań i raport do pretury. Uprasza się lud wandejski o zabranie głosu i nadsyłanie wszelkich znanych faktów Preturze.

Pretura pragnie podkreślić, że zarówno tow. Cenzorka, jak i tow. Komisara pozostają na stanowiskach i nie mają powodów do niepokoju. Komitet Wyjaśnień im. Transportowców Barnówka chce ponieść latarnię postępu, aby zastępy towarzyszy i towarzyszek przyszłości z wdzięcznością patrzyły na nasz przykład.

Z wandejskim uściskiem

(-)

Pretor Helmut Walterycz


Powołanie majora SB

Helmut Walterycz
 

Towarzysze!

Na podstawie USTAWY CHURAŁU LUDOWEGO NR 9 O SŁUŻBIE BEZPIECZEŃSTWA powołałem majora SB. Decyzja została doręczona do rąk własnych w paczce radomskich.

Potrzebujemy silnego oparcia w tych ciężkich czasach. Oparcie to mogą nam dać tylko trawaje, sterowce i pewna Służba Bezpieczeństwa.

A najpiękniejsi chłopcy chodzą po Wandokabanie.

Z wandejskim uściskiem,

Wasz kakaowy Pretor


Re: Jestem wkurwiony

Alojzy Pupka
 

niedz., 5 kwi 2020 o 14:58 Jezus Ipanienko <ekskomunik@gmail.com> napisał(a):

No do chuja Wandy, ile można czekać na choćby najbardziej lakoniczny
komunikat Pretorii w sprawie ostatniej aferki? Czy podjęto
jakiekolwiek kroki proceduralne? Przesłuchano kogoś? Ktoś poszedł na
zaoczną dobrowolną reedukację?

Kurwa, ogarnijcie się, Towarzyszki i Towarzysze.
Ja podjąłem kroki! Upomniałem i pogoniłem Pretora kanałami prywatnymi.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka
http://wandystan.eu/B51

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

101 - 120 of 54066