Date   
Re: #ogłoszenie Zaproszenie na Kongres Mikronacji #ogłoszenie

Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

A na czem to ma polegać? :0
Nie wiem, ale może da radę zaruchać.

--
☭ PTR

Re: Bulla Schöne neue Welt

Raul Urban III
 

Czołem Pupka!

...tylko za każdym razem brakuje znaczków opłaty skarbowej...
Nie jest to prawda. Zakupiłem całą ryzę znaczków hurtem po reformie
Bartkowiaka i zawsze doklejam.

--
{☆} Raul Urban III

Re: Trzeci numer NO NIE! już jest!

Alojzy Pupka
 

On Sat, Feb 29, 2020 at 09:50 PM, Ola Kaarina Isadora Hughson wrote:

http://fnor.ct8.pl/2020/02/29/no-nie-wydanie-3/
https://u.wandystan.eu/phnnqn.jpg

--
AP

Re: Dekret Buduara Winnicy nr 3 (o tytułach)

Polyna <polyna@...>
 

W dniu 05.03.2020 o 15:51, Alojzy Pupka via Groups.Io pisze:
Muszę powiedzieć, że dekret jest bardzo
s p e c y f i c z n y
Tzn.?

I czy to dobrze, czy źle?

--
Paulina Laura Emilia

Re: Dekret Buduara Winnicy nr 3 (o tytułach)

Alojzy Pupka
 

On Mon, Mar 2, 2020 at 01:06 AM, Polyna wrote:


DEKRET BUDUARA WINNICY NR 3
Z DNIA 2 MARCA 2020 R.
Muszę powiedzieć, że dekret jest bardzo

s p e c y f i c z n y

i jako taki podoba się dla mnie.

--
nutella Winnicy

Re: Bulla Schöne neue Welt

Polyna <polyna@...>
 

W dniu 05.03.2020 o 15:42, Alojzy Pupka via Groups.Io pisze:
Frajhajt fijer di wirusen!
#UwolnićKoronawirusa

Also tfw robiłam memy o koronawirusie zanim to było jeszcze modne: <URL:https://i.imgur.com/rpMPDAN.png>

--
Paulina Laura Emilia

Re: [Kongres Mikronacji] Skład delegacji

Alojzy Pupka
 

On Wed, Mar 4, 2020 at 12:33 PM, Ola Kaarina Isadora Hughson wrote:

Jedzie Towarzysz Prezydent, jadę ja. Zgłaszać się mogą trzy osoby -
poszukujemy Towarzyszki lub Towarzysza chętnego do nas dołączyć!
Jechałbym, ale mam niestety obowiązki w terenie, więc bawcie się dobrze i przywieźcie jak najwięcej srebrnych sztućców! No i raportujcie o co tam w ogóle chodzi w tym całym kongresie.

--
Podpupkownik Bezwyjazdowy

Re: Bulla Schöne neue Welt

Alojzy Pupka
 

On Wed, Mar 4, 2020 at 08:59 PM, Raul Urban III wrote:

Baszta Radagasta, 4.03.2020

Bulla Schöne neue Welt SZCZISZAT SZCZISZCZAT!

  1. Ustanawia się Archiwandezję Genosse-Wanda-Stadt, obejmującą całe terytorium Wirtuazji z pomniejszymi wyspami towarzyszącymi (w tym Awarą), a na jej archiksięcia powołuje się tow. Alojzego Pupkę. Oy vey. Podziałam co w mojej mocy. Słyszałem że nie ma jeszcze ani jednego klasztoru Cygaretek w Brugii – trzeba to naprawić!

Wolny od wirusów. Frajhajt fijer di wirusen!

-- akć G-W-S

Re: Bulla Schöne neue Welt

Alojzy Pupka
 

On Wed, Mar 4, 2020 at 09:12 PM, Raul Urban III wrote:

czasem mi się myli kto człek, kto klon a kto redaktor Zermatt.

Szcziszczat diuczessa Pseūdonimija!

czy też to powołanie to s K H A N D a l.

Jest to w sposób oczywisty skhandal, nikt tego nie ukrywa. Powiedziałbym nawet że to s e k s a f e r a.

𝖆𝖋𝖊𝖗𝖆 𝕣𝕠𝕫𝕡𝕠𝕣𝕜𝕠𝕨𝕒

-- Pupka

Re: Bulla Schöne neue Welt

Alojzy Pupka
 

On Wed, Mar 4, 2020 at 09:24 PM, Raul Urban III wrote:

Dlatego codziennie składam za pokwitowaniem u świeckiego Wandy swoje wnioski formalne o wyzwolenie Rotrii z monarchoklerofaszystowskiej opresji.

...tylko za każdym razem brakuje znaczków opłaty skarbowej...

-- młodszy referent Pupka

Re: #ogłoszenie Zaproszenie na Kongres Mikronacji #ogłoszenie

Alojzy Pupka
 

On Wed, Mar 4, 2020 at 12:16 PM, @AdrianoVZ wrote:

Szczęść Boże!

Szczęść Wanda

na Kongres Mikronacji

A na czem to ma polegać? :0

Wandea Ludu - L'Osservatore Genossiano: bulla Schöne neue Welt #wandealudu

wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

W dniu dzisiejszym Ojciec Świecki Raul Urban III na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej w Baszcie Radagasta ogłosił przygotowywaną już od jakiegoś czasu bullę, zatytułowaną Schöne neue Welt. Nowa bulla dotyczy wyznaczenia podziału terytorialnego Kościoła Świeckiego, a także powołania nowego wandykopatu.

W skrócie - wyznaczono trzy archiwandezje - Wandowice (Sarmacja), GWS (Wandystan i Wirtuazja) oraz Karnowice (Bialenia). Ponadto powołano trzy protonaty personalne, czyli jednostki niższego rzędu, ale nadal podlegające bezpośrednio pod Ojca Świeckiego - protonat Ekorzyna (dla Dreamlandu), protonat Krasnodarska (dla Nordaty) i Nowego Brzegu (dla Leocji).

Nie wszystkie jednak jednostki zostały "obsadzone". Podczas gdy archiksięciem Genosse-Wanda-Stadt został Alojzy Pupka, a archiksienią Karnowic - Ālija awdżat Akrypa, to w Wandowicach na razie mamy wakat, a archiwandezję w opiekę objął tymczasowo sam Ojciec Świecki. Podobnie jeden wakat pozostawiono wśród protonatów personalnych - Ekorzyn na razie pozostanie pod opieką archiksięcia Pupki. Pozostałe protonaty personalne objęli: protonka Ola Karina Isadora Chojnacka (Krasnodarsk) oraz proton Marceli Baldachim Khand (Nowy Brzeg).

dla L'Osservatore Genossiano - madam Ichnik

Re: Bulla Schöne neue Welt

Raul Urban III
 

Czołem Paulina!

Seksafery to są w Rotrii jak się tam biskup prześpi z osobą pełnoletnią.
Dlatego codziennie składam za pokwitowaniem u świeckiego Wandy swoje
wnioski formalne o wyzwolenie Rotrii z monarchoklerofaszystowskiej
opresji.

--
{☆} Raul Urban III

Re: Bulla Schöne neue Welt

Polyna <polyna@...>
 

W dniu 04.03.2020 o 21:12, Raul Urban III pisze:
Jest to w sposób oczywisty skhandal, nikt tego nie ukrywa.
Powiedziałbym nawet że to s e k s a f e r a.
Seksafery to są w Rotrii jak się tam biskup prześpi z osobą pełnoletnią.

--
Paulina Laura Emilia

Re: Bulla Schöne neue Welt

Raul Urban III
 

Czołem Polyna!

(sssssssszzzzz, korrektiere es bitte, narracyjnie Ālija to zupełnie
oddzielna osoba niż ja)
No na LDMW nie mogę, ale na stronie Pism skorygowałem:
https://wandystan.eu/w/Pisma::Bulla_Sch%C3%B6ne_neue_Welt. Wybaczcie,
czasem mi się myli kto człek, kto klon a kto redaktor Zermatt.

Nie jestem tu pewna, czy to bardzo dobrze, że znalazło się kogoś do
prowadzenia działalności misyjnej w niegościnnych kefaskich terenach,
czy też to powołanie to s K H A N D a l.
Jest to w sposób oczywisty skhandal, nikt tego nie ukrywa.
Powiedziałbym nawet że to s e k s a f e r a.

--
{☆} Raul Urban III

Re: Bulla Schöne neue Welt

Polyna <polyna@...>
 

W dniu 04.03.2020 o 20:59, Raul Urban III pisze:
4. Ustanawia się Archiwandezję Karnowic, obejmującą terytorium Bialenii, a
na jej archiksieni powołuje się tow. Polynę pod imieniem Ālija zawdżat
Akrypa.
(sssssssszzzzz, korrektiere es bitte, narracyjnie Ālija to zupełnie oddzielna osoba niż ja)

7. Ustanawia się protonat personalny Nowego Brzegu, obejmujący terytorium
Palatynatu Leocji, a na protona powołuje się Marcelego Baldachima Khanda.
Nie jestem tu pewna, czy to bardzo dobrze, że znalazło się kogoś do prowadzenia działalności misyjnej w niegościnnych kefaskich terenach, czy też to powołanie to s K H A N D a l.

--
Paulina Laura Emilia

Bulla Schöne neue Welt

Raul Urban III
 

Baszta Radagasta, 4.03.2020

Bulla Schöne neue Welt

Genossen, im Namen des säkularen Wanda und działając na podstawie artikelów
XXXIX - XLIII Kodeksu Świeckiego Kościoła Wandejskiego, ich beschließe die
folgenden:

1. Ustanawia się Archiwandezję Wandowic, obejmującą terytorium wysp
Sarmacji, Teutonii i Tropicany oraz pomniejszych wysp towarzyszących. Do
czasu powołania archiksięcia pieczę nad archiwandezją będzie sprawował
osobiście Ojciec Świecki.

2. Ustanawia się Archiwandezję Genosse-Wanda-Stadt, obejmującą całe
terytorium Wirtuazji z pomniejszymi wyspami towarzyszącymi (w tym Awarą), a
na jej archiksięcia powołuje się tow. Alojzego Pupkę.

3. Postanawia się o pozostawieniu nieobsadzonych tradycyjnych siedzib
archiwandezji - Soli i Cracoffii.

4. Ustanawia się Archiwandezję Karnowic, obejmującą terytorium Bialenii, a
na jej archiksieni powołuje się tow. Polynę pod imieniem Ālija zawdżat
Akrypa.

5. Ustanawia się protonat personalny Krasnodarska, obejmujący całe
terytorium Nordaty, a na protonkę powołuje się Olę Karinę Isadorę Chojnacką.

6. Przywraca się protonat personalny Ekorzyna, obejmujący cały archipelag
Dreamlandu oraz Skytję. Poszukiwania właściwego protona będą trwały, a w
tzw. międzyczasie opiekę nad nim powierza się archiksięciowi
Genosse-Wanda-Stadt.

7. Ustanawia się protonat personalny Nowego Brzegu, obejmujący terytorium
Palatynatu Leocji, a na protona powołuje się Marcelego Baldachima Khanda.

8. Zu guter Letzt, stwierdza się, że z braku laku wszystkie nieujęte
powyżej terytoria mikronacyjne pozostają pod bezpośrednią opieką duchową
Ojca Świeckiego.

Gurken sind sehr gut!

--
{☆} Raul Urban III<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Wolny
od wirusów. www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

Re: #ogłoszenie Zaproszenie na Kongres Mikronacji #ogłoszenie

Raul Urban III
 

Wypierdalać tow. Addriano!

Szczęść Boże!
Rzeczpospolita Obojga Narodów
Jego Królewska Mość
Samuel Kazimierz
Zapraszają Pleni Titulo Jaśnie Wielmożnych
na Kongres Mikronacji
któryż to Kongres odbędzie się
w dniach 15-22 marca 2020 r.
w Mieście Królewskim Warszawie
W imieniu Ludu Pracującego Wandejskich Miast i Wsi serdecznie dziękuję za zaproszenie., z pewnością skorzystamy. Delegację poprowadzi tow. Ola Chojnacka, ja osobiście też postaram się wziąć udział, może dołączy ktoś jeszcze, jak będzie chętna/chętny.

--
PTR

[Kongres Mikronacji] Skład delegacji

Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

Wypierdalać!
Po burzliwej dyskusji z Towarzyszem Prezydentem Radzieckim,
postanowiliśmy, że #jedziemtam.
Jedzie Towarzysz Prezydent, jadę ja. Zgłaszać się mogą trzy osoby -
poszukujemy Towarzyszki lub Towarzysza chętnego do nas dołączyć!

--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

#ogłoszenie Zaproszenie na Kongres Mikronacji #ogłoszenie

@AdrianoVZ
 

Szczęść Boże!

Dostojni,

Rzeczpospolita Obojga Narodów
Jego Królewska Mość
Samuel Kazimierz

Zapraszają Pleni Titulo Jaśnie Wielmożnych
na Kongres Mikronacji
któryż to Kongres odbędzie się
w dniach 15-22 marca 2020 r.
w Mieście Królewskim Warszawie

Prosimy o nadesłanie do dnia 14 marca 2020 r.
zawiadomienia o chęci uczestnictwa i reprezentantach
(maksymalnie 3 osoby, które będą mogły brać udział w obradach)
na adres: http://rzeczpospolitaobojganarodow.pl/forum/viewforum.php?f=545

Wszystkich zapraszamy do obserwowania przebiegu obrad

Serdecznie pozdrawiam
Adriano Vittorino
Podkanclerzy Wielki RON