Date   
Re: Wandystan: Micropedia

MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello littendorff,
Wednesday, December 29, 2004, you wrote:

l> Powsta�a mikro�wiatowa otwarta encyklopedia - Micropedia.

Normalnie z Wikipediďż˝ jak dwie krople wody :D
Osobi�cie bardzo lubie Wikipedi�, cz�sto korzystam (du�o jest w�r�d
tworc�w artyku��w muzykolog�w :D), tak�e postaram si� co� skrobn�� do
Micropedii.


***
Marcusler

Czysty krawat zawsze przyci�ga zup�. - z Praw Murphy'ego

Re: Wandystan: INTERNOWANIE

precelik
 

--- In wandystan@..., sarenka109@p... wrote:

Powiem wam co wam powiem, ale wam powiem : ja się muszę jeszcze
duuuużo
uczyć :D

Pozdrawiam :) Nuśka :)
Jest dobrze ;D przynajmniej o ty m wiesz, a czasem się zjawiają osoby
co i o tym nie wiedza ;D

=?ISO-8859-2?Q?Mo=BFe jakie=B6 centrum nauki i rozrywki ???=

sarenka109@...
 

Mam pewien pomys, tylko nie wiem czy do mnie jako radcy prawnego, naley
zgaszanie takich pomysw. Mona by na terenie naszej stolicy wybudowa
Centrum Nauki i Rozrywki, ktre dawaoby szanse rozwijania zainteresowa
modych pokole Wandystanu, take pozwolioby doksztaci si nie tylko
wadzom naszego pantwa ale take zwykym obywatelom. Dajmy szanse
nauce!!!!!!!!!

Ania Nuka Sarnecka :)


[Non-text portions of this message have been removed]

Re: Wandystan: Re: INTERNOWANIE

Krzysiek <krzyss86@...>
 

W zwi�zku z internowaniem pierwszych w historii Wandystanu wi�ni�w,
AI Wandystan aby zado��uczyni� �wiatopogl�dowemu pluralizmowi i
politycznej poprawno�ci, zg�asz nast�puj�ce postulaty:

1. Internowani Kozanecki i Kowalczykowski winni mieďż˝ prawo do jednego
telefonu (za po��czenia mi�dzynarodowe p�ac�, rzecz jasna, sami).

2. Internowani Kozanecki i Kowalczykowski winni posiada� dost�p do:
si�owni, solarium, sto�u do ping-ponga (bur�.: tenisa sto�owego),
telewizora, biblioteczki obozowej oraz obozowej kaplicy obrz�dku
wandejskiego.

*******************

Rozstrzela� internowanych w imi� mas robotniczo - ch�opskich!!!

Tow. Krzysztof Szczucki
LKSWiA

Konkurs Komisarza Ludowego Kultury i Promocji

MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello wandystan,

Komisarz Ludowy Kultury i Promocji Mandragoratu Wandystanu og�asza:

Konkurs na NARYSOWANIE 5 D O M K ďż˝ W w formacie *.bmp
(przyk�ad: http://work.only.pl/wandystan/tmp/kwadracik.bmp).

Znajda one sie na mapie wandystanu: www.work.only.pl/sim/

Nagrodďż˝ jest 30 en podarowane przez Dekamerona Wszechjutrzni -
precelika i RKL.

Domki prosz� wysy�a� na adres precelika - precelik@....

***
Marcusler

To czego tw�rcom brakuje w g��bi, zwracaj� nam w d�ugo�ci. - Monteskiusz

Re: Wandystan: Centrum nauki i rozrywki

MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello sarenka109,
Wednesday, December 29, 2004, you wrote:


spop> Mam pewien pomys�, tylko nie wiem czy do mnie jako radcy prawnego, nale�y
spop> zg�aszanie takich pomys��w. Mo�na by na terenie naszej stolicy wybudowa�
spop> Centrum Nauki i Rozrywki, kt�re dawa�oby szanse rozwijania zainteresowa�
spop> m�odych pokole� Wandystanu, tak�e pozwoli�oby dokszta�ci� si� nie tylko
spop> w�adzom naszego pan�twa ale tak�e zwyk�ym obywatelom. Dajmy szanse
spop> nauce!!!!!!!!!

A tak konkretniej? :)


***
Marcusler

To czego tw�rcom brakuje w g��bi, zwracaj� nam w d�ugo�ci. - Monteskiusz

Re: Wandystan: INTERNOWANIE

skoczek-87@...
 

---- Wiadomo�� Oryginalna ----
Od: a_medyceusz@...
Do: wandystan@...
Data: Wed, 29 Dec 2004 14:27:11 +0100
Temat: Re: Wandystan: INTERNOWANIE


NO i sta�o si� co stac si� musia�o nienawi�c przechodzi w czyny
mo�e sie
jednak powstrzymamy przed tym i porozmawiamy ?? Proponuje obrady
okr�g�ego
sto�u :D

------------------------------------------------------------------
---------

Pozdrawiam z Genosse Wanda Stadt Buduar Arivio Medyceusz

jesli chodzi o obrady okraglego to jestm przeciwny
owszem mozna siadac i rozmawiac ale trzeba miec z kim
a miom skromnym zdanie tu nie ma z kim siadac> have been removed]------------------------ Yahoo! Groups Sponsor -------------------
-~-->
$4.98 domain names from Yahoo!. Register anything.
http://us.click.yahoo.com/Q7_YsB/neXJAA/yQLSAA/8Q3qlB/TM
------------------------------------------------------------------
--~->


Yahoo! Groups Links=?ISO-8859-2?Q?Re: Wandystan: Mo=BFe jakie=B6 centrum nauki i rozrywki ???=

a_medyceusz@...
 

sarenka109@... napisa:
Mam pewien pomys, tylko nie wiem czy do mnie jako radcy prawnego, naley
zgaszanie takich pomysw. Mona by na terenie naszej stolicy wybudowa
Centrum Nauki i Rozrywki, ktre dawaoby szanse rozwijania zainteresowa
modych pokole Wandystanu, take pozwolioby doksztaci si nie tylko
wadzom naszego pantwa ale take zwykym obywatelom. Dajmy szanse
nauce!!!!!!!!!

Ania Nuka Sarnecka :)


No Aniu opisz nam co i jak :D:D pomoemy :D


---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam z Genosse Wanda Stadt Buduar Arivio Medyceusz

INTERNOWANIE

skoczek-87@...
 

widzia�em juz tu w wypowiedzi jednego z towarzyszu ze dobrym
rozwiazaniem byly by obrady okraglego stolu.Ja natamiast sadze ze
to zly pomysl bo zeby sieadac przy stole i rozmawiac trzeba miec z
kim, a ja nie widze odpowiednich osob do rozmowy

Re: Wandystan: INTERNOWANIE

a_medyceusz@...
 

nie ma rozmawiuac z kim po naszej stronie czy po sarmackiej ?

---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam z Genosse Wanda Stadt Buduar Arivio Medyceusz

Re: Wandystan: Re: INTERNOWANIE

Lord Wander
 

From: "salwadori"

AI Wandystan liczy na wsp�prac� ze strony w�adz Mandragoratu.
Jednocze�nie informujemy �e w razie niewype�nienia naszych postulat�w
rozpoczniemy pikiet� u bram o�rodka "Engels III"

****************

Genosse Wanda-Stadt, 30 grudnia 2004

Do wiadomo�ci "Amnesty International Wandystan"

Uprzejmie informuj�, �e wi�ksza cz�� postulat�w zosta�a przez w�adze
o�rodka "Engels III" spe�niona. Internowanych umieszczono w celach o
powierzchni 20 mkw, maj� do dyspozycji telefon satelitarny (1 po��czenie
dziennie, do 3 minut- ze wzgl�du na s�abo�� rodzimej sieci
telekomunikacyjnej telefon�w stacjonarnych brak, poza Czerwon� Lini� do
Komisariatu SWiA). W sali sportowej znajduje siďż˝ stďż˝ do pingponga
sojuszniczej produkcji chi�skiej. Biblioteczka jak dot�d wyposa�ona jest w
ksi��k� Envera Hod�y "Eurokomunizm jest antykomunizmem"- z braku �rodk�w
dodatkowe zakupy nastapi� dopiero w miesi�cu bud�etowym lutym.

Kuchnia zapewnia dzienn� stawk� �ywieniow� 4 engelsy 50 kim�w, w menu
znajduj� si� potrawy kuchni wandejskiej i scholandzkiej. Przyk�adowe menu:

�niadanie: p�atki r�y w mleku

obiad: kapusta a' la von Schwaben (z boczkiem)
sur�wka z og�rk�w marksja�skich

kolacja: pieczywo
kie�basa z mato�a.

�a�nia obozowa zapewnia myd�o "Wygl�d Nie Jest Taki Wa�ny" zak�ad�w im.
Janka Krasickiego w Precelkhandzie.

z powa�aniem
pp�k Michas Winnicki-Konieczny
p.o. Komendanta O�rodka "Engels III"


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )

Re: Wandystan: Re: INTERNOWANIE

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

-----Original Message-----
From: Mandragor Socjogramu [mailto:sami-hypia@...]
Sent: Thursday, December 30, 2004 12:06 AM
To: wandystan@...
Subject: Re: Wandystan: Re: INTERNOWANIE

telekomunikacyjnej telefonów stacjonarnych brak, poza Czerwoną Linią
do Komisariatu SWiA).
Uprzejmie informuję, że nasza sieć się rozrasta! Kancleraria
Prezydenta oraz pozostałe dwa Komisariaty zostały dziś połączone.
Wkrótce możemy się spodziewać podłączenia linii także w Kancelariach
Mandragorów, natomiast kuracjusze w ośrodku wypoczynkowym "Engels III"
będą musieli jeszcze poczekać.

--
Michał Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240

Re: INTERNOWANIE

Abraxas <kk_kk_kk@...>
 

Od: Mandragor Socjogramu <sami-hypia@...>


Internowanych umieszczono w celach
Celach? :) Przeciez nawet w Bialolece sa
"pomieszczenia mieszkalne". :)

Abraxas
SMďż˝

Re: Wandystan: Re: INTERNOWANIE

Lord Wander
 

From: "Michaďż˝ Sobczak"

Uprzejmie informuj�, �e nasza sie� si� rozrasta! Kancleraria
Prezydenta oraz pozosta�e dwa Komisariaty zosta�y dzi� po��czone.
Wkr�tce mo�emy si� spodziewa� pod��czenia linii tak�e w Kancelariach
Mandragor�w, natomiast kuracjusze w o�rodku wypoczynkowym "Engels III"
b�d� musieli jeszcze poczeka�.

*************

No. Bez rz�d�wki nie ma w�adzy :)))

Zmieniaj�c temat, z powodu sylwestrowego wyjazdu wielu czynnik�w pa�stwowych
mo�emy do 2 stycznia spodziewa� si� zmniejszonego nat�enia ruchu na li�cie.
Przez ten czas przygotuj� ustaw� o Churale, bysmy w pierwszej po�owie
stycznia mogli udaďż˝ siďż˝ do urn.

pozdrawiam,
m.s.


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )

=?ISO-8859-2?Q?Re: Re: Wandystan: Mo=BFe jakie=B6 centrum nauki i rozrywki ???=

sarenka109@...
 

a_medyceusz@... napisa:
sarenka109@... napisa:
Mam pewien pomys, tylko nie wiem czy do mnie jako radcy prawnego, naley
zgaszanie takich pomysw. Mona by na terenie naszej stolicy wybudowa
Centrum Nauki i Rozrywki, ktre dawaoby szanse rozwijania zainteresowa
modych pokole Wandystanu, take pozwolioby doksztaci si nie tylko
wadzom naszego pantwa ale take zwykym obywatelom. Dajmy szanse
nauce!!!!!!!!!

Ania Nuka Sarnecka :)


No Aniu opisz nam co i jak :D:D pomoemy :D

Wic chodzi mi o to, aby zorbi jaki link gdzie kady mgby dowiedzie
si o nowinkach w wiecie nauki i rozrywki. Byoby to powiedzielone na dwa
dziay, tzn, dotyczce nauki i dotyczce rozrywki :). Mona by tam
umieszcza ciekawe propozycje dowiadcze, wynikw bada naukowych itp. A
take rne informacje ze wiata rozrywki, np. informacje o kinie, muzyce
czy sztuce.A tak mam pytanko, chc zosta obywatelk Wandystanu, gdzie mam si
zgosi??Pozdrawiam, Nuka :)
---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam z Genosse Wanda Stadt Buduar Arivio Medyceusz
Yahoo! Groups LinksRe: Wandystan: INTERNOWANIE

sarenka109@...
 

skoczek-87@... napisa:
widziaem juz tu w wypowiedzi jednego z towarzyszu ze dobrym
rozwiazaniem byly by obrady okraglego stolu.Ja natamiast sadze ze
to zly pomysl bo zeby sieadac przy stole i rozmawiac trzeba miec z
kim, a ja nie widze odpowiednich osob do rozmowy

Bardzo przepraszam, ale uwaam e nie mona dzieli osb na odpowiednich do
rozmowy i nieodpowiednich do rozmowy. Kady ma prawo wygosic swoj opini i
uwaam, e powinien to robi. I uprasza si szanownych towarzyszy aby nie
stawiali si ponad innych bo w pastwie nigdy zgody nie bdzie. Troszk
szacunku! A tak na marginesie to bardzo dobry pomys z tymi obradami :)

Pozdrawiam, Nuka :)Yahoo! Groups Links
[Non-text portions of this message have been removed]

=?ISO-8859-2?Q?Re: Re: Re: Wandystan: Mo=BFe jakie=B6 centrum nauki i rozrywki ???=

a_medyceusz@...
 

Wic chodzi mi o to, aby zorbi jaki link gdzie kady mgby dowiedzie
si o nowinkach w wiecie nauki i rozrywki. Byoby to powiedzielone na dwa
dziay, tzn, dotyczce nauki i dotyczce rozrywki :). Mona by tam
umieszcza ciekawe propozycje dowiadcze, wynikw bada naukowych itp. A
take rne informacje ze wiata rozrywki, np. informacje o kinie, muzyce
czy sztuce.A tak mam pytanko, chc zosta obywatelk Wandystanu, gdzie mam si
zgosi??Pozdrawiam, Nuka :)
Napisz na liste wniosek o nadanie obywatelstwa i uzasadnienie :D a co do
projektu no dobra pomoge CI tylko mi musisz to jakos obrazowo wytlumaczyc :]
Czyli inicjuejmy powstanie pierwszego w v-wiecie instytutu bada wszelakich
:D


---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam z Genosse Wanda Stadt Buduar Arivio Medyceusz


[Non-text portions of this message have been removed]

Pytanie

littendorff
 

Witam !

Mam tylko jedno pytanie. Czy wy nienawidzicie Sarmatów ?

Z poważaniem,
Łoś Superktoś.

Re: Wandystan: Pytanie

Lord Wander
 

From: "littendorff"

Witam !

Mam tylko jedno pytanie. Czy wy nienawidzicie Sarmat�w ?

Z powa�aniem,
�o� Superkto�.

**************

Drogi �osiu!

Nie nienawidzimy Sarmat�w. Opu�cili�my Sarmacj� nie godz�c si� na praktyki
cenzorskie, ograniczanie niezawis�o�ci S�d�w, s�owem- wprowadzenie
dyktatury. W �adnym razie nie oznacza to jednak nienawi�ci do Sarmat�w,
przynajmniej w moim przypadku- nie znosz� kilku mieszka�c�w tego kraju jak
psa, ale tak by�o i za czas�w mojej tam bytno�ci, tak�e odej�cie nic tu nie
zmieni�o. Pozosta�ych lubi� tak samo.

Nie zmienia to faktu, �e w stosunkach wzajemnych aktualnie nie jest dobrze-
z powodu agresywnych posuni�� w�adz sarmackich, na kt�re musia�em
odpowiednio zareagowa�. U podstaw tego napi�cia le�� niew�tpliwie powody
naszej emigracji- wyrzucenie z pracy najpracowitszych S�dzi�w, jakich mia�a
Sarmacja (obecnie naszych Prezdyenta i Komisarza SWiA) za wydanie wyroku
niezgodnego z lini� polityczn� w�adz, promowanie miernot na wysokie
stanowiska pa�stwowe, cenzura medi�w i archiwum S�du (sic!!!) i kilka
innych. Ale mam nadziej�, �e to tylko przej�ciowe zawirowania.

Jedyne, co si� we mnie od og�oszenia niepodleg�o�ci zmieni�o, to m�j
stosunek do Scholandii- z g��boko niech�tnego do umiarkowanie �yczliwego,
zapewne dzi�ki kontaktom z kilkoma �wiat�ymi przedstawicielami
schloandzkiego obozu post�pu.

m.


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )

Re: Wandystan: Pytanie

a_medyceusz@...
 

Uytkownik Mandragor Socjogramu napisa:
From: "littendorff"

Witam !

Mam tylko jedno pytanie. Czy wy nienawidzicie Sarmatw ?

Z powaaniem,
o Superkto.


A Sarmaci czy oni nas nienawidza ?