Date   
Re: Wandystan: Galeria

Marcin Antczak <marcin_a_w@...>
 

To dobry pomysl. Popieram, choc nie wiem, jak moglbym pomoc.


Pozdrawiam.


---------------------------------
ALL-NEW Yahoo! Messenger - all new features - even more fun!

DO NOWYCH MIESZKAÑCÓW

Lord Wander
 

Zapraszam wszystkich nowych mieszkañców Wandystanu do odwiedzenia
dzia³u "Aktualno¶ci" na stronie g³ównej, gdzie tow. Mandragor Khand
piêknie wy³o¿y³ podstawowe informacje na temat zycia w naszym kraju.

Wszystkich bez wzglêdu na sta¿ zapraszam do dyskusji w komentarzach do
postow w aktualnosciach.

Mandragor Socjogramu
pp³k Michas Winnicki-Konieczny

Relacja z okolicznościowej akademii w Precelkhandzie

Salwador Salwadori <amish@...>
 

WAND - TASS

"T�umy uczni�w, student�w i pionier�w przewin�y si� w drug� miesi�cznic� proklamowania niepodleg�o�ci przez precelkhandzk� Hal� im. Budowniczych Wandystanu. To w�a�nie tu, w g��wnym o�rodku kontynentalnej cz�ci naszego pa�stwa odby�y si� centralne obchody rocznicy. Niestety, wydaje si� �e uroczysto�ci wypad�y do�� blado, a wysocy dygnitarze chyba troszk� zapomnieli o tym �wi�cie ludu pracuj�cego. Jedynym rz�dowym akcentem by� telemost z chorym Towarzyszem Prezydentem.

Zwierciad�o Demokracji - tow. Sobczak s�abym acz dobitnym g�osem zreferowa� post�py w realizacji planu czteromiesi�cznego. Za kluczowy uzna� problem elektryfikacji wyspy Marks. - Procesy cywilizacyjne nie omin� tej bezludnej na razie wyspy - grzmia� tow. Prezydent - i wkr�tce Marks zmieni si� w mlekiem i miodem p�yn�c� technopoli� o pan�wiatowym znaczeniu! -

T�umy gromkimi brawami nagrodzi�y szefa rady komisarzy ludowych, posypa�y si� deklaracje ponadnormatywnej pracy, najtwardsi stachanowcy zapowiedzili siedmiokrotne przekroczenie planu. Zaprezentowano osi�gni�cia ostatniego miesi�ca: znacz�c� rozbudow� systemu teleinformatycznego Mandragoratu i uruchomienie Bramy Wandystanu. - Od tej pory g�os robotnika b�dzie grzmia� w ka�dym zak�tku v-�wiata! - pochwali� przedsi�biorcze s�u�by informatyczne i niezmordowanego Mandragora Jutrzenki tow. Sobczak. Serce pracownik�w WAND-TASS ju� dr�y na my�l o nadchodz�cej kwartalnicy. Jakie niespodzianki przygotuje na t� okazj� aktyw socjalistyczny?

Z Precelkhandy
Mariusz Marks Kolonko"

O Precelkhandzie i WZPR i o panelu mieszkanca

khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@..., Salwador Salwadori <amish@g...>

1. Tekstem o Precelkhandzie - jestem wzruszony doglebie. Jak rusza
(moze kiedys... :D - narazie mamy wyrazniejsze potrzeby) strony tego
miasta znajdzie sie on w dziale Historia ;)

2. CIesze sie rowniez z powstania nowej Parii Politycznej! Towarzysze!
Zachecajcie nowych mieszkancow, znajomych, mieszkancow potencjalnych
do wstepowania w szeregi swoich partii. Mozna to robic pod wzgedem
systemowym bardzo prosto w panelu mieszkanca.

3. Aha bywa tak - ze do panelu trzeba sie kilka razy probowac
zalogowac - pewniue jest to bug zwiazany z tym ze w dwoch miejscach
kaze laczyc sie z baza sql - albo bug z sesją... nie wiem... Nie
mialem narazie czasu zeby to sprawdzic... ale - towarzysze narazie -
troszke cierpliwosci. Po prostu mam wazniejsze projekty na glowie. A -
ten problem i tak zostanie rozwiazny (po prostu z baza bede laczyl sie
w jednym miejscu... - ale wymaga to malej korekty kilku plikow)

Khand

Re: Wandystan: Medyceusz og³asza !

Marcin Antczak <marcin_a_w@...>
 

Mam pytania:

1. Jaka ma byc tematyka tychze prac?
2. Czy moga to byc nawet rysunki zrobione w "Paincie"? Mam na mysli oczywiscie cos sensownego, nie bazgroly...

Pozdrawiam.


---------------------------------
ALL-NEW Yahoo! Messenger - all new features - even more fun!

Re: Wandystan: Medyceusz ogłasza !

Paweł Mariusz Milewski <aglastel@...>
 

-----Original Message-----
From: a_medyceusz@... [mailto:a_medyceusz@...]
Zapraszam wszystkich do udzia�u ! Stw�rzcie jak�� prac� na komputerze
jakie� dzie�o sztuki :D wy�lijcie je do mnie :D i mo�ecie zgarna�
20 en za 1
miejsce :D mo�e kto� jeszcze si� do�ozy szukamy sponsor�w :] milo by by�o
gdyby muzeum zechcia�o p�niej zorganizowa� wystaw� tych prac !!! STW�RZMY
GALERI� PRAC WANDEJCZYK�W !!! TW�RZCIE !!!!

------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam z Genosse Wanda Stadt, podlord Arivio Medyceusz
Witam serdecznie!

Muzeum oczywi�cie zorganizuje wystaw� prac, je�eli takowe si� pojawi�.
Pragn� r�wnie� do nagrody do�o�y� 10 engels�w, z pi�ni�dzy, kt�re otrzyma�em
od Kr�lestwa Scholandii w celu rozwijania dzia�alno�ci Muzeum.

podlord Paweďż˝ Mariusz Milewski
Kustosz Wandyjskiego Muzeum Narodowego

Re: Wandystan: Medyceusz ogłasza !

a_medyceusz@...
 

Uytkownik Marcin Antczak napisa:
Mam pytania:

1. Jaka ma byc tematyka tychze prac?
Tematyka dowolna :D


2. Czy moga to byc nawet rysunki zrobione w "Paincie"? Mam na mysli
oczywiscie cos sensownego, nie bazgroly...

Moe by paint :D najlepiej przysya mi w formacie jpg :>

Pozdrawiam.

---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam z Genosse Wanda Stadt, podlord Arivio Medyceusz

Przypominam !!

a_medyceusz@...
 

Jeszcze raz przypominam i serdecznie zapraszam wszystkich Wandejczykw na
przedstawienie o 20.00 na Scenie teatru NArodowego (http://www.tenochtitlan.webpark.pl/teatr.html
- i klikamy scena :D ) Niech to bdzie dzie kultury :>

---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam z Genosse Wanda Stadt, podlord Arivio Medyceusz


[Non-text portions of this message have been removed]

Re: Wandystan: Medyceusz ogłasza !

a_medyceusz@...
 

Witam serdecznie!

Muzeum oczywicie zorganizuje wystaw prac, jeeli takowe si pojawi.
Pragn rwnie do nagrody dooy 10 engelsw, z pinidzy, ktre
otrzymaem
od Krlestwa Scholandii w celu rozwijania dziaalnoci Muzeum.

podlord Pawe Mariusz Milewski
Kustosz Wandyjskiego Muzeum Narodowego
Dzikuj bardzo Towarzyszu :D uczestnicy napewno bd zachwyceni :]


---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam z Genosse Wanda Stadt, podlord Arivio Medyceusz


[Non-text portions of this message have been removed]

Prosba do grafika

khandkruper <khand@...>
 

chyba szczegolnie do p. Milewskiego ale niekoniecznie - dlatego
oglaszam tutaj

http://www.wandystan.work.only.pl/list.gif

Mamy tutaj gifik - kolory standart-red i bialy... przypominający karte
pocztową.

1. jesli umiesz to zrobic ladniej zrob - ale niech ma 20 x 20 pikseli
2. jesli nie umiesz - to nic.
3. ten rysunek zrob tak zeby migal (na białym lub przezroczystym tle -
wole na białym...) - koniecznie musi migac:)
I czym szybciej tym lepiej

Khand

Opublikowano...

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam.

...
- Ustaw� o samorz�dzie terytorialnym,
- Ustawďż˝ Ordynacja wyborcza do GRN
- Traktat o stosunkach dyplomatycznych z Sarmacjďż˝
- Konwencjďż˝ Konsularnďż˝ z Sarmacjďż˝

--
Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240

Sztuka juz o 20.00

khandkruper <khand@...>
 

Podziękowanie

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam.

W imieniu w�asnym oraz Narodu Wandejskiego pragn� serdecznie podzi�kowa� Panu Jerzemu Go�owanowowi oraz aktorom teatru w Elfidas za wspania�y wyst�p na deksach Teatru Narodowego w Genosse Wanda Stadt.

Dzisiejszy wyst�p w Wandystanie z pewno�ci� przyczyni sie w znacznym stopniu do zacie�niania przyja�ni Scholandzko- Wandejskiej.

Zapraszam do przeczytania recenzji sztuki (autorstwa Tow. Mandragora Jutrzenki), pod adresem: http://www.wandystan.work.only.pl/index.php?co=brama&kto=20050212213608.

--
Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240

nawiązanie do konkursu :D

a_medyceusz@...
 

... na dzieo sztuki :D termin skadania prac do 13 marca 2005 :D najlepiej
w formatach jpg bd bmp

I nagroda 20 en :D

oraz wyrnienie przez Muzeum Narodowe 10 en :D


---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam z Genosse Wanda Stadt, podlord Arivio Medyceusz

----------


Zamykam gosowanie nr 18/01/05 z uwagi na to, e wszyscy Kwiatoni oddali
swj gos. Stwierdzam, na podstawie poniej zacytowanych wynikw gosowania,
wybrana zostaa opcja 1 tzn. :

OPCJA 1

1. Buduar Miasta moe wnie do Komisarza Ludowego waciwego do spraw
administracji publicznej wniosek, o powoanie Vice Buduara, ktremu moe
przekaza cz swoich uprawnie, oraz ktry bdzie zarzdza miastem
podczas nieobecnoci Buduara lub na jego prob.
2. Buduar Miasta ma moliwo odwoania Vice Buduara, powoanego na jego
wniosek.

GOSOWANIE NR 18/01/05


Aleksander Keller: OPCJA 1
Pawe Milewski: WSTRZYMUJ SI

Salvador Salvadori: OPCJA 2
Arivio Medyceusz: OPCJA 1
Krzysztof Szczucki: OPCJA 1
tow. Keller


Yahoo! Groups Links

[Non-text portions of this message have been removed]

cudowne!

khandkruper <khand@...>
 

Nowe arty w bramie

khandkruper <khand@...>
 

1. recenzja wczorajszej sztuki
2. dzisiejsze spotaknie moje z troyem

Khand

[ważne] Domena

khandkruper <khand@...>
 

Proponuje przeniesienie stron pod adres
www.wandystan.only.pl

Taki adres jest krótki - i nie potrzbea bawiac sie w org pozatym... mi
sie podoba

Teraz pytanie:
jaki transfer itd

Są pakiety :
S - 30zł/rok / 50MB - miejsca / 1G - limitu
M - 60zł/rok / 100MB/ 3G
L - 99zł/rok / 200MB/ 5G
XL - 149 / 300MB / 8G
XLL - 249 / 500MB / 14G
XLLL - 479 / 1G / 25G

Ja proponuje pakiet L
Czyli
99zł na rok
200 MB - na dysku
transfer : 5G

Ale sie na tym nie znam. I teraz tak : Jesli zrzucilby sie ktos
jeszcze to ja moge dac 50 zeta (jakbym był ja + ktoś) ale jesli są
osoby które chcialby się dorzucic - to prosze napisac wstepnie ile...
to się ustali... No i od tego uzalezni sie pakiet...

Narazie pytam się wstepnie. Jesli nie byloby chetnych - to jak mowie
moge dac ale do piecdziesieciu zeta.

Khand

Domena juz jest!!!!

khandkruper <khand@...>
 

www.wandystan.only.pl

Zmiany zostaną dokonane niebawem!

Towarzysze jestem wzruszony odzewem!!
Towarzysz Sobczak wyłozył 100 zeta (w tym czesc po prostu sam dał)
Poniewaz - co najmniej 5 osob chce sie dołozyc - pracuje nad ustawa o
gromadzeniu tych pieniedzy. Nigdy nie wiadomo - ile kto da... wiec jak
sie uzbiera jakąś górke kilkadzisiąt złotych - to nic sie nie stanie ;
)

Zeby wszystko było zgodne z prawem to ja proponuje nastepującą ustawe

*****
Ustawa o Generalnym Inspektorze Skarbu

Art.1.
1. Ustawa niniejsza określa sposób zarządzania środkami pieniężnymi
świata realnego, w szczególności pieniądzem polskim (środki realne).
2. Środki realne pochodzą z dobrowolnych składek mieszkańców
Mandragoratu Wandystanu albo osób trzecich.
3. Środki realne mogą być wykorzystane wyłącznie na cele państwowe.

Art.2.
Generalny Inspektor Skarbu :
1. gromadzi środki realne,
2. rozporządza środkami realnymi w granicach prawa.

Art.3.
Generalnego Inspektora Skarbu kolektywnie i jednomyślnie powołują i
odwołują mandragorzy.

Art.4.
1. Rozporządzenie środkami realnymi - następuje na podstawie edyktu
wydanego przez Generalnego Inspektora Skarbu w porozumieniu z
mandragorami.
2. Uchwała Churału Ludowego zobowiązuje Generalnego Inspektora Skarbu
do wydania edyktu określonej treści.

Art.5.
Generalny Inspektor Skarbu w drodze edyktu określi warunki dokonywania
wpłat na środki realne.

Art.6.
1. Generalny Inspektor Skrabu w drodze edyktu informuje o :
a) wysokości zgromadzonych środków realnych,
b) dokonanych wpłatach na rzecz środków realnych,
c) rozporządzeniach środkami realnymi
2. Generalny Inspektor Skarbu wydaje edykt, o którym mowa w niniejszym
artykule w terminie przewidzianym dla wydania edyktu budżetowego.

Art. 7.
Dane osobowe darczyńców podlegają ochronie.

Art. 8.
Generalny Inspektor Skarbu - jest uznawany za komisarza ludowego w
myśl ustawy o finansach publicznych.

Art. 9.
Ustawa wchodzi w życie natychmiast.

***
WYjasnienie. Tego nie moze robic KLFinansow albo Prezydent. CI sie
zmieniają i tak dalej. TO jest akurat taka funkcja - która powinna być
w stałych niemalze dozywotnich rękach - ja GIS - widze jednego -
Michala Sobczaka - ktory jak KLFinansow udowodnil skrupulatnosc - a
ktory po drugie ma konto w banku netowym - a po trzecie - wylozył sto
zeta - wiec podejmuje (czysto teoretyczne ryzyko - bo przeciez odzyska
kase, ale jednak) zainwestowania tych pieniedzy!

Piotr Krupinski

Prosze o uwagi CAŁE SPOLECZENSTWO a szeczoglnie mandaragora
Socjogramu. I o poprawki ewentualnie szybko tutaj.
Bo jak wniose do churalu to od razu z wnioskiem o przyjecie w pierszym
czytamiu. Zalezy mi zeby uniknac przedluzającej sie debaty. Po prostu
panowie kwiatoni, obywatele, mieszkancy : prosze o szybkie uwagi.

Khand

/Projekt jest NIEFORMALNY/

Re: Wandystan: Mein Kampf

kurioza@...
 

Nie wiadomo, ilu Niemc�w faktycznie przeczyta�o "dzie�o"
swojego "F�hrera" - wiadomo, �e drukowano je w milionowych
nak�adach, eleganckie wydanie wr�czano np. nowo�e�com w USC,
nale�a�o je umie�ci� w domu na honorowym miejscu. Spotka�em si� z
opini�, �e "M.K." by�o na tyle "niezjadliwe" do czytania, �e ma�o
kto faktycznie przebrn��. Obelgi autora pod adresem innych narod�w
spowodowa�y, �e "dzie�a" nie t�umaczono za granic�. Wyj�tkiem by�a
Francja marsz. P�taina, gdzie w czasie II wojny �wiatowej ukaza�
si� przek�ad, z kt�rego jednak usuni�to antyfrancuskie fragmenty.
Po 1945 r. zapewne wi�kszo�� egzemplarzy posz�o na przemia� lub do
piec�w. Do dzi� "M.K." budzi kontrowersje - czy jest to �r�d�o
historyczne i jako takie powinno by� dost�pne, czy jako swego
rodzaju produkt i narz�dzie szatana jest to ksi��ka, kt�rej
najlepiej nawet nie dotyka� (nie m�wi�c o czytaniu), a wszelkie
zachowane egzemplarze niszczyďż˝.
Niemniej dyskutowaďż˝ na ten temat warto. Niestety, totalitarne
ideologie z r�nymi odmianami faszyzmu i komunizmu (pouczaj�ce jest
zaobserwowanie podobie�stw i r�nic mi�dzy tymi XX-wiecznymi
tyraniami - a podobie�stw jest zdecydowanie wi�cej!) na czele do
dzi� maj� swoich zwolennik�w.

Jan Kania-Kaniowski

25 Pluviose 213, godz. 18:37 czasu �rodk.-eur. (zimowego)

---- Wiadomo�� Oryginalna ----
Od: khandkruper <khand@...>
Do: wandystan@...
Data: Tue, 08 Feb 2005 19:45:19 -0000
Temat: Re: Wandystan: Mein Kampf--- In wandystan@..., MRSadowski <mrs4@g...> wrote:
Podzielam zainteresowanie w pe�ni. Kiedy� przeczyta�em 1
rozdziaďż˝...
Wida� potym jak chora by�a ta ideologia, ale tak�e �e ci lidzie
(Hitler, Goebbels, Himmler) na prawdďż˝ w to wierzyli!

Dziekuje za linki!
A wlasnie czytam taka popularna ksiazke o holocauscie... no i
jeszcze
pewien felieton Korwina Mikke - i w tych dwoch zrodlach - Korwin
(co
mniej wiecej potwierdza ksiazka) pisze, ze Mein Kampf - bylo
mniej
wiecej na poziomie mieszkanki pogladow Ikonowicza z Zygmuntem
Wrzodakiem z dodatkiem antysemityzmu - ze nie ma tam jakis
szczegolnych kwalifikacji... zbrodniczych. Ja tam sadze ze jak
sam
przeczytam - to bedzie lepiej.

No i to interesujace jak mozna z fazy niekompletnej idologii
przejsc
do czegos takiego - o czym teraz czytam (jestem w polowie 1942
r. - i
najgorsze przede mna...)

Khand

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor -------------------
-~-->
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site
for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/8Q3qlB/TM
------------------------------------------------------------------
--~->


Yahoo! Groups LinksRe: Wandystan: Mein Kampf

khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@..., kurioza@o... wrote:
Nie wiadomo, ilu Niemców faktycznie przeczytało "dzieło"
swojego "Führera" - wiadomo, że drukowano je w milionowych
nakładach, eleganckie wydanie wręczano np. nowożeńcom w USC,
należało je umieścić w domu na honorowym miejscu. Spotkałem się z
opinią, że "M.K." było na tyle "niezjadliwe" do czytania, że mało
kto faktycznie przebrnął. Obelgi autora pod adresem innych narodów
spowodowały, że "dzieła" nie tłumaczono za granicą. Wyjątkiem była
Francja marsz. Pétaina, gdzie w czasie II wojny światowej ukazał
się przekład, z którego jednak usunięto antyfrancuskie fragmenty.
Po 1945 r. zapewne większość egzemplarzy poszło na przemiał lub do
pieców. Do dziś "M.K." budzi kontrowersje - czy jest to źródło
historyczne i jako takie powinno być dostępne, czy jako swego
rodzaju produkt i narzędzie szatana jest to książka, której
najlepiej nawet nie dotykać (nie mówiąc o czytaniu), a wszelkie
zachowane egzemplarze niszczyć.
Niemniej dyskutować na ten temat warto. Niestety, totalitarne
ideologie z różnymi odmianami faszyzmu i komunizmu (pouczające jest
zaobserwowanie podobieństw i różnic między tymi XX-wiecznymi
tyraniami - a podobieństw jest zdecydowanie więcej!) na czele do
dziś mają swoich zwolenników.

Jan Kania-Kaniowski
Coz, mi sie wydaje ze karygodne jest to ze tego nie moge znalezc.
Owszem propagowanie mozna uznac za zakazane ale co innego propagowanie
pism nazistowskich a co innego uznanie ich za historyczne zrodlo. Z
oburzeniem przyjmuje fakt, ze Lewiatan stara sie mnie - Jednostke
chronic przed przeczytaniem takiego dziela. To ja wiem lepiej co jest
dla mnie dobre od Biurokratycznej Hydry. I kropka. Jak w idei.

Precelik mowil mi, ze to niedostepne to main kampf, ze u nas byl
przemiał ... to skandal! Palenie ksiazek, jakichkolwiek, jest dla mnie
totalitarnym barbarzynstwem! Czym gleboko antyludzkim, zwierzecym. I
nie wazne jaka jest tresc ksiazki! Sam na przyklad socreale trzymam w
mojej 'bibliotece' z najwyzszym szacunkiem dla ich wartosci
historycznej.

Wlasnie jestem ofiarą systemu - cierpie - bo nie moge znalezc ksiazki
Hitlera - mimo ze skurwysyna i jego chorej idologi nie trawie.
Chcialem ja przeczytac - tylko po to zeby odpowiedziec sobie na
pytanie - jak moglo dojsc do pozniejszych zbrodni. Jaki jest poczatek
ideologii. Ale nie moge dojsc do Prawdy - przez dyktature
politpoprawnosci! Dyktature, ktora ogranicza Na tej samej zasadzie co
nazizm ale w mniejszym stopniu uzywajac lagodniejszych metod.

Khand