Date   
Z Incognito [gazeta scholandzka]

khandkruper <khand@...>
 

Wywiad z MSZ Scholandii. Cytuje fragment :

JL: Ostatnio na łamach jednej z gazet komputerowych ukazał się atrykuł
dotyczący v-państw. Dla obywateli Scholandii szokująca jest
informacja, że "wiekszość mikronacji nie przepada za Scholandczykami".
Czy ta wypowiedź ma się do rzeczywistości?
KvS: Nie mogę zgodzić się z tą opinią. Bardzo wielu mieszkańców innych
mikronacji daży nas sympatią. Problem jest natomiast z Sarmatami,
którzy z reguły nastawieni są negatywnie do innych nacji, chociaż
nawet po lekturze tego artykułu nie wszyscy zgodzili się z tą opnią.
JL: A jaka jest geneza złych stosunków z Sarmacją? Przecież na
początku istnienia Scholandii oba kraje wiazały traktaty o wzajemnej
współpracy.
KvS: Wspólne antagonizmy między naszymi państwami są wynikiem
działalności w naszym państwie sarmackich przedsiębiorców, którzy
stosuąjc dumpingowe ceny chcieli zostać monopolistami, ale to nie
wszystko. Generalnie nasze stosunki zepsuły wielokrotne, złosliwe i
obrażające nas wypowiedzi Sarmackich dziennikarzy i polityków.
JL: A czy wsród Narodu Sarmackiego jest wogóle wola pojednania?
KvS: Dla Sarmatów była to zwykła zabawa i pokaz ich "humoru", ale
nawet w tym państwie istnieją jednostki trzeźwo myślące i nie
zamykające się we własnych czterech kątach, które wyrażają chęć
pojednania. Weźmy np. byłego kanclerza Krupińskiego. Zaczynając od
nowa stosunki z nami, przeprosił naszego władcę z swoje wybryki.
JL: Czy powstanie Wandystanu należy traktować jak kolejną zabawę
Sarmatów?
KvS: Sądzę, że nie gdyż znająć twórców tego państwa będzie to na pewno
twór bardzo aktywny. Z drugiej strony same władze Sarmacji nie
odebrały tego jako żartu.
JL: W takim razie jakie były powody z których powstał Wandystan, oraz
na jakich zasadach wyłączył się on z Sarmacji?
KvS: Nie znam powodów utworzenia Mandrgoratu, a co do zasad wyłączenia
się go to trudno tutaj nawet mowić o jakiejś secesji, gdyż ziemie na
których został utorzony nigdy nie należały do Sarmacji, a obywatele
którzy posiadali wcześniej obywatelstwa Saramckie zrzekli sie go.
Traktujemy to bardziej jako ogłoszenie niepodległości.
JL: A czy ktoreś z v-państw uznało już tą niepodległość?
KvS: Tak, Natania.
JL: Nasza polityka w sprawie Wandystanu jest podobna do polityki
Dreamlandu, jest to podyktowane zapisami traktatu sojuszniczego. Co
prócz wspólną polityką zagraniczną zakłada ten traktat?
KvS: Współprace z zakresu obronności, kultury, nauki.

Incognito c.d.

khandkruper <khand@...>
 

red.: Wszyscy wiemy, że to Sarmacja ma problemy wewnętrzne, jesteśmy
świadkami powstania Mandragoratu Wandystanu - co Pan o tym sądzi
prywatnie?
MM: Na razie nie mam co oceniać, chociaż byłem na stronie tego ",
v-państwa". Myślę, że jest to mały bunt osob pochodzących z Sarmacji.
red.: Czy komunistyczny sąsiad (ew. imigracja do naszego kraju) jest
dla nas, w Pańskiej ocenie, szansą czy zagrożeniem?
MM: Myślę, że na razie takowego zagrożenia nie ma, a szansy pewnie też
nie. Na razie jest to niepewny kraj.
red.: Czy ministerstwo zamierza wykorzystać waśnie sarmackie do
promocji Scholandii?
MM: Nie zamierzam, ponieważ musimy byc odrębni od Sarmacji, a i bez
nich sobie poradzimy.

(z ministrem Mateuszem Mikolajem)

Khand

Re: Wandystan: [churał] przewodniczacy

Krzysiek <krzyss86@...>
 

ja proponowalbym kogos kto ma doswaidczenie parlamentarne i
umiejetnosci sformalizowanej pracy.
Proponuje tow. Szczuckiego.
Poslow lewicowych pod tym wzgledem jeszcze nie poznalem. Tylko pytanie
czy K.Szczucki sie zgodzi?
Towarzyszu, dzi�kuj� za propozycj�. Bardzo trudne pytanie. Ale je�eli
pa�stwo robotnik�w i ch�op�w tego ode mnie oczekuje, to chyba musz� si�
zgodziďż˝, dla dobra mas ludowych Wandystanu.

Tow. Krzysztof Szczucki

Re: Wandystan: [Churał]Zbiorcza lista poprawek

Krzysiek <krzyss86@...>
 

To by by�o na tyle :). Mam nadziej�, �e o niczym nie zapomnia�em? ;)

--
Jeszcze moja poprawka o zmianie buduara na naczelnika gminy.

Tow. Krzysztof Szczucki

Re: Wandystan: Incognito c.d.

a_medyceusz@...
 

Uytkownik khandkruper napisa:
red.: Wszyscy wiemy, e to Sarmacja ma problemy wewntrzne, jestemy
wiadkami powstania Mandragoratu Wandystanu - co Pan o tym sdzi
prywatnie?
MM: Na razie nie mam co ocenia, chocia byem na stronie tego ",
v-pastwa". Myl, e jest to may bunt osob pochodzcych z Sarmacji.
red.: Czy komunistyczny ssiad (ew. imigracja do naszego kraju) jest
dla nas, w Paskiej ocenie, szans czy zagroeniem?
MM: Myl, e na razie takowego zagroenia nie ma, a szansy pewnie te
nie. Na razie jest to niepewny kraj.
red.: Czy ministerstwo zamierza wykorzysta wanie sarmackie do
promocji Scholandii?
MM: Nie zamierzam, poniewa musimy byc odrbni od Sarmacji, a i bez
nich sobie poradzimy.

(z ministrem Mateuszem Mikolajem)

Khand
niepewny kraj hymm dlaczego ??:D
---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam, sekretar Arivio Medyceusz

Re: Wandystan: [Churał]Zbiorcza lista poprawek

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam.

Krzysiek, dnia 13 grudnia 2001 (00:12:31) napisaďż˝(a):
To by by�o na tyle :). Mam nadziej�, �e o niczym nie zapomnia�em? ;)

--
Jeszcze moja poprawka o zmianie buduara na naczelnika gminy.
Fakt. Sk�adam samokrytyk�. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina :).


--
Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240

Re: Wandystan: [churał] przewodniczacy

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam.

Krzysiek, dnia 13 grudnia 2001 (00:04:30) napisaďż˝(a):

Towarzyszu, dzi�kuj� za propozycj�. Bardzo trudne pytanie. Ale je�eli
pa�stwo robotnik�w i ch�op�w tego ode mnie oczekuje, to chyba musz� si�
zgodziďż˝, dla dobra mas ludowych Wandystanu.

Towarzyszu doskona�a decyzja. Masy robotniczo- ch�opskie nadci�gaj� z ka�dego zak�tka kraju, �eby pod gmachem Chura�u Ludowego manifestowa� poparcie dla tej decyzji.

--
Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240

Re: Wandystan: Incognito c.d.

khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@..., a_medyceusz@o... wrote:
Użytkownik khandkruper napisał:
red.: Wszyscy wiemy, że to Sarmacja ma problemy wewnętrzne,
jesteśmy
świadkami powstania Mandragoratu Wandystanu - co Pan o tym sądzi
prywatnie?
MM: Na razie nie mam co oceniać, chociaż byłem na stronie tego ",
v-państwa". Myślę, że jest to mały bunt osob pochodzących z
Sarmacji.
red.: Czy komunistyczny sąsiad (ew. imigracja do naszego kraju)
jest
dla nas, w Pańskiej ocenie, szansą czy zagrożeniem?
MM: Myślę, że na razie takowego zagrożenia nie ma, a szansy pewnie
też
nie. Na razie jest to niepewny kraj.
red.: Czy ministerstwo zamierza wykorzystać waśnie sarmackie do
promocji Scholandii?
MM: Nie zamierzam, ponieważ musimy byc odrębni od Sarmacji, a i bez
nich sobie poradzimy.

(z ministrem Mateuszem Mikolajem)

Khand
niepewny kraj hymm dlaczego ??:D
te rozmowy byly zapewne przeprowadzone przed naszym uznaniem. Ogolnie
wyczuwam raczej pozytywne reakcje ze strony Scholandii.

No i dobrze ze o nas pisza!

Khand

Re: Wandystan: Z Incognito [gazeta scholandzka]

Michal Michaelus
 

----- Original Message -----
From: "khandkruper" <khand@...>

JL: A jaka jest geneza z�ych stosunk�w z Sarmacj�? Przecie� na
pocz�tku istnienia Scholandii oba kraje wiaza�y traktaty o wzajemnej
wsp�pracy.
KvS: Wsp�lne antagonizmy mi�dzy naszymi pa�stwami s� wynikiem
dzia�alno�ci w naszym pa�stwie sarmackich przedsi�biorc�w, kt�rzy
stosu�jc dumpingowe ceny chcieli zosta� monopolistami, ale to nie
wszystko. Generalnie nasze stosunki zepsu�y wielokrotne, z�osliwe i
obra�aj�ce nas wypowiedzi Sarmackich dziennikarzy i polityk�w.
Teraz ju� wiem, �e wszystko zacz�a Scholandia. Przynajmniej tego nie ukrywaj�...

MS

AMBASADOR WANDYSTANU W NATANII INFORMUJE !!

a_medyceusz@...
 

Pragn poinformowa e w Krlestwie Natanii zosta ogoszony Stan
Nadzwyczajny. Powodem jest odejcie wikszej liczby osb oraz zachwianie
stabilnoci kraju. Jak informuje Jego Krlewska Wysko Krl Natanii
sytuacja jednak wraca do normy.

-----------------------------------------------------------------

Wierzymy iz sytuacja jak najszybciej sie ustabilizuje.Pozdrawiam Arivio Mdyceusz


[Non-text portions of this message have been removed]

Brama Wandystanu!!

kowalmistrz@o2.pl <kowalmistrz@...>
 

Zapraszamy do nieoficjalnej dyskusji na temat ustaw, kt�re teraz sa przedmiotem pracy Drogich Kwiaton�w i Mandragor�w, a tak�e prezydenta:). TYLKO W BRAMIE! Nowa notka dot. legislacyjnego sza�u!!! Zapraszamy!
http://www.bramawan.blox.pl

---
sekretar, lord Albus Boreed, "KOWALMISTRZ"
Tlen- kowalmistrz; GG- 6944970
"Nie pytajmy, co mo�e zrobi� dla nas ojczyzna. Pytajmy, co my mo�emy dla niej uczyni�. "
John Fitzgerald Kennedy (1917 - 1963)
----------------------------------------
Redaktor Naczelny Bramy Wandystanu; http://www.bramawan.blox.pl

Michal Miotke

khandkruper <khand@...>
 

zapisal sie do Wandystanu.
Elo! :D

Khand

Re: Wandystan: Michal Miotke

a_medyceusz@...
 

Uytkownik khandkruper napisa:
zapisal sie do Wandystanu.
Elo! :D

Khand
WYMIATAMY MIOTKE :D jo :P my CIe nauczymy jak si yje :P

---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam, sekretar Arivio Medyceusz


[Non-text portions of this message have been removed]

Re: Wandystan: Michal Miotke

kowalmistrz@o2.pl <kowalmistrz@...>
 

Yahooooo!!!!!!!!! )to nie jest reklama:)) B�dzie niez�a jazda! Ciekawe c� poczyni pan Mitoke...........................oczywiscie KU CHWALE OJCZYZNY!


zapisal sie do Wandystanu.
Elo! :D

KhandYahoo! Groups Links---
sekretar, lord Albus Boreed, "KOWALMISTRZ"
Tlen- kowalmistrz; GG- 6944970
"Mo�liwo�� wzrostu i zyskiwania czego�, coraz szerszych horyzont�w; �wiadomo�� tego, �e jestem wolny, �e mog� sta� prosto bez zginania kolan, �e nie jestem ruchomo�ci� pa�stwow�; �e jestem tw�rc� w�asnego losu... oto, co nazywam inicjatyw� prywatn�. "
Herbert Cason
----------------------------------------
Redaktor Naczelny Bramy Wandystanu; http://www.bramawan.blox.pl

Re: Wandystan: Michal Miotke

Michal Michaelus
 

----- Original Message -----
From: "khandkruper" <khand@...>

zapisal sie do Wandystanu.
Elo! :D
To prze�omowy moment w historii Wandystanu ;-)

MS

Publikacja ustawy o mediach publicznych

khandkruper <khand@...>
 

Re: Wandystan: Incognito c.d.

Salwador Salwadori <amish@...>
 

khandkruper wrote:

(z ministrem Mateuszem Mikolajem)
Bosch!!! Mateusz Miko�aj zosta� ministrem? Jaki resort obj��?

Id� zm�wi� trzy litania do Wandy i syna jego Mirtha w intencji bratniego narodu scholandzkiego...

POPRAWKI

a_medyceusz@...
 

Wycofuje moje trzy poprawki.

I zgaszam poprawki do USTAWY o samorzdzie terytorialnym
o nastepujcym brzmieniu:1. Wnosze o zmian numeracji w Artykule 4.

punkt nr 3. na punkt nr 4

punkt nr 4. na punkt nr 5

punkt nr 5. na punkt nr 62. W artykule 4. dodanie punktu:

- 3.Na wniosek Buduara Komisarz waciwy do spraw administracji bada
zgodno uchway z prawem Wandytanu. W razie stwierdzenia niezgodnoci
uchway z prawem Wandystanu, Komisarz Ludowy waciwy do spraw administracji
uchyla uchwa.

3. Zmian numeracji w poprawce kwaitona Milewskiego

artyku 9. na artyku 10.4. Dodanie artykuu 9. o treci

- Buduar na wniosek Rady Gminy zwraca si do osoby posiadajcej inicjatyw
ustawodawcz, aby tawystpia do Churau z wnioskiem o nowelizacj ustawy o
samorzdzie terytorialnym. Chura ludowy przyjmuje lub odrzuca wniosek
zwyk wikszoci gosw.======================================---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam, sekretar Arivio Medyceusz

Re: Wandystan: Incognito c.d.

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam.

Salwador Salwadori, dnia 22 stycznia 2005 (19:28:22) napisaďż˝(a):


khandkruper wrote:
(z ministrem Mateuszem Mikolajem)

Bosch!!! Mateusz Miko�aj zosta� ministrem? Jaki resort obj��?

Promocji :)

--
Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240

Re: Wandystan: POPRAWKI

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam.

a_medyceusz@..., dnia 22 stycznia 2005 (19:28:34) napisaďż˝(a):


2. W artykule 4. dodanie punktu:
�- 3.Na wniosek Buduara Komisarz w�a�ciwy do spraw administracji bada
zgodno�� uchwa�y z prawem Wandytanu. W razie stwierdzenia niezgodno�ci
uchwa�y z prawem Wandystanu, Komisarz Ludowy w�a�ciwy do spraw administracji
uchyla uchwa��.
Towarzysz wybaczy, ale od tego jest s�d, a nie Komisarz...

4. Dodanie artyku�u 9. o tre�ci
- Buduar na wniosek Rady Gminy zwraca si� do osoby posiadaj�cej inicjatyw�
ustawodawcz�, aby ta�wyst�pi�a do Chura�u z wnioskiem o nowelizacj� ustawy o
samorz�dzie terytorialnym. Chura� ludowy przyjmuje lub odrzuca wniosek
zwyk�� wi�kszo�ci� g�os�w.
Zn�w dla �cis�o�ci: nie Rada Gminy a Gminna Rada Narodowa... :)

Czy mogďż˝ prosiďż˝ o uzasadnienie tej poprawki?

Buduar mo�e zwr�ci� si� do osoby posiadaj�cej inicjatyw� ustawodawcz� z pro�b� o wyst�pienie z inicjatyw� zmiany jakiejkolwiek ustawy i to nawet bez tego przepisu. Oczywi�cie osoba taka mo�e pro�b� ola�. Moim zdaniem niedopuszczalny jest zapis, �e osoba, do kt�rej wniosek si� skieruje, musi taki wniosek przed�o�y� Chura�owi, bo ponosi ona polityczn� odpowiedzialno�� za swoje inicjatywy i nie mo�e by� mowy o zmuszeniu osoby do skierowania projektu ustawy, kt�ry do takiej osoby wcale nie trafia...

Co prawda nie wynika to jednoznacznie z poprawki, ale je�li taka osoba mog�aby wniosek ola�, to nie widze potrzeby zapisywania tego w ustawie, wi�c s�dz�, �e projektodawcy chodzi�o o to, �eby osoba maj�ca inicjatyw� MUSIA�A taki wniosek skierowa� pod obrady Chura�u.

To, �e Chura� ustaw� o zmianiu ustawy [tak jak ka�d� inn� pr�cz konstytucyjnej z reszt�...] uchwala zwyk�a wi�kszo�ci� g�os�w, wi�c nie widz� potrzby zapisywania tego po raz wt�ry.

--
Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240