Date   
Re: Rozkaz dla kierownictwa SAL

pmk
 

I dodam, że pomysłodawcą przepisów o SAL byłem ja.
Pierwotny projekt SAL w ogóle nie przewidywał. Co za tym
idzie - zakładał istnienie tylko jednych sił zbrojnych i
całkowitą delegalizację SALu. Traktowałem to jako walkę
o prawa i tradycje SALu, nigdy nie przypuszczałem, że
będzie to potraktowane jako akt wrogi, co więcej toczyłem
tutaj długie dyskusje z Hetmanem, gdyż liczę się z
opinią dowództwa.

Jest to typowe zakładanie złej woli, tam gdzie jest dobra.
Powtórka ze sprawy LDMW i Peruna.--
Piotr_II_Grzegorz

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Rozkaz dla kierownictwa SAL pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=8810&p=87603#p87603.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Re: Rozkaz dla kierownictwa SAL

pmk
 

Przepraszając za kilka postów pod rząd, dodam że jako
zwierzchnik sił zbrojnych nie wyobrażam sobie sytuacji
istnienia dwóch armii w ramach jednego państwa. Nie
zrobiłbym tego moim żołnierzom z KSZ, którzy zawsze
wykazywali (w odróżnieniu od buńczucznych deklaracji SAL
o nieposłuszeństwie) lojalność wobec Korony.

Albo będzie armia jedna z autonomią SAL albo proponuję
rozwód albo przekonanie Sejmu do dwóch sił zbrojnych -
ale tę trzecią ewentualność traktowałbym jako
nierealną.--
Piotr_II_Grzegorz

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Rozkaz dla kierownictwa SAL pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=8810&p=87602#p87602.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Re: Rozkaz dla kierownictwa SAL

pmk
 

Oczywiście podstawą prawną jest Konstytucja KS.--
Piotr_II_Grzegorz

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Rozkaz dla kierownictwa SAL pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=8810&p=87601#p87601.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Rozkaz dla kierownictwa SAL

pmk
 

Na podstawie art. 10 ust. 4 Konstytucji Mandragoratu
Wandystanu wydaję rozkaz następującej treści
głównodowodzącemu SAL - tow. Radzieckiemu.

"Poleca się przygotować w terminie do 5 XI 2012 roku
raportu, czy można przeprowadzić a jeżeli tak to jak
likwidację Sarmackiej Armii Ludowej, w szczególności
poprzez przekazanie uzbrojenia właściwym terenowo
jednostkom KSZ.".

Piotr II Grzegorz

Rozkaz jest publiczny, stąd słowo wyjaśnień. Powyższy
rozkaz wynika z procedowania Sejmu nad ustawą o KSZ.

Jednocześnie zwracam się oficjalnie z zapytaniem do
mandragora o to jakie stanowisko Korona ma zająć w razie
przyjęcia ustawy o KSZ. Przypominam, że przysługuje
naszej osobie względne veto, z którego możemy
skorzystać. W takiej sytuacji muszę dysponować
informacją o której mowa w rozkazie. Pozwoli ona na
zaproponowaniu Sejmowi właściwych rozwiązań prawnych:
likwidacji SAL, stworzenia osobnych regulacji o SAL albo
też zaproponowania wypowiedzenia traktatu zjednoczeniowego
z Wandystanem w razie braku porozumienia.--
Piotr_II_Grzegorz

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Rozkaz dla kierownictwa SAL pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=8810&p=87600#p87600.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Re: Wandystan: Zapytanie w kwestii SAL

Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

Towarzyszu Radziecki, wzywam was do udzielenia publicznych wyjaś-
nień w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin. Jeśli bezpieczeństwo
narodowe tego wymaga, możecie uzupełnić je o część niejawną, któ-
rą prześlecie wyłącznie na mój adres.
Odpowiedź na pytanie tow. Winnickiego może być dwojaka.

Jeżeli pytanie dotyczy ustawy o KSZ i Art. 8. tejże ustawy - to nie,
jako Głównodowodzący SAL nie byłem konsultowany w sprawie tegoż
artykułu, a jeżeli byłbym - nie wyraziłbym na niego zgody.

Jeżeli pytanie dotyczy - w zakresie ogólnym - rozmów między dowództwem
KSZ i SAL z pośrednictwem Rządu i Księcia, to owszem, takie rozmowy
miały miejsce, zgodnie z - zaakceptowanym jeszcze przez duet Mandragor
Pupka i Dekameron Perun - projektem zalegalizowania działalności SAL
zgodnie z prawem Sarmacji.

Dodam, że deklarując przy różnych rozmowach - głównie realowych z
Księciem (przez telefon), Kanclerzem i Hetmanem - dobrą wolę, zawsze
miałem w pamięci, że punktem granicznym w negocjacjach będzie dla mnie
przepis z pierwszego układu zjednoczeniowego (cytując "Sarmacka Armia
Ludowa — siły zbrojne Mandragoratu Wandystanu — w czasie wojny stanowi
część Książęcych Sił Zbrojnych"). Sam dalej bym nie postąpił - a gdyby
strona sarmacka nie byłaby skłonna do zaakceptowania takiego zapisu -
odwołałbym się do Mandragora i społeczeństwa. Tyle.

Tak więc, podsumowując:
- władze Sarmacji powołując się - jak wnioskuję - na moją ogólnie
wyrażoną dobrą wolę - wprowadziły taki przepis do Ustawy. Nie
odpowiadam za niego, nie byłem konsultowany, nie popieram go, nie
podporządkuję się mu;

- tow. Winnicki, który powołując się na wypowiedzi tejże władzy, chce
mnie stawiać pod sąd - niech spierdala; Nie dlatego, że się oburza (bo
pomysł oddania w ten sposób SAL KSZ jest faktycznie oburzający), ale
dlatego że przy okazji wykazał się SKRAJNYM monarchofaszyzmem,
napierdalając o rzekomej własności intelektualnej swojej co do SAL. Z
góry zapowiadam i deklaruję - żaden, nawet najmniejszy ułamek SAL nie
jest własnością tow. Winnickiego. Tak samo jak nie jest własnością
moją, Iva, Ciupaka, Czarneckiego oraz żadnego z innych twórców, którzy
dali do niej swój wkład. W ogóle żal patrzeć, jak taki zacny towarzysz
jak tow. Winnicki może się stoczyć w swoim monarchofaszyźmie, żeby
powoływać się na tak zjebane koncepcje jak własność intelektualna;

--
☭ PTR

[WAND-TASS] Sytuacja w GWS

Alojzy Pupka
 

Kiedy w Radiu Wandyja pojawiły się pierwsze pogłoski o postawie
naczelnego dowódcy Sarmackiej Armii Ludowej i możliwej zdradzie
tego wysoko postawionego notabla, na ulicach miasta zawrzało.

Mimo późnej godziny i niesprzyjającej pogody (odnotowano rekordo-
wo niskie temperatury które nad ranem mają spaść nawet do mroź-
nych 15℃, przy których zazwyczaj ogłasza się stan klęski żywiołowej),
tłumy ludzi opuściły swoje domy aby na Placu Żenady, przed sie-
dzibami Mandragorów i pustym pałacem prezydenckim, niedaleko
od zaadaptowanego na prowizoryczną siedzibę Rady Rewolucyjnej
socrealistycznego gmachu mieszczącego niegdyś biura Trybuna Lu-
dowego, zamanifestować swoje oburzenie. Protestujący przynieśli
ze sobą naprędce przygotowane transparenty i skandowali głośno,
nie kryjąc oburzenia, różne hasła, wśród których przewijały się naj-
częściej: „Precz z lojalistą Radzieckim!”, „SAL zawsze wandejskie!”,
„Nie chcemy żółtych w armii!”, oraz „Radziecki to pedał, co armię
naszą sprzedał.”

Niedługo przed drugą na ulicach pojawiły się, wzbudzając żywe reak-
cje tłumów, oddziały ZOSB, a także pojedynczy funkcjonariusze wy-
działu LXIX KLSW, oraz całe oddziały Jednostek Nadlibermańskich,
które od razu skierowano do obstawienia mieszkań współpracowników
majora Radzieckiego oraz koszar SAL. Dotąd nie wiadomo czy te bar-
dzo rzadko wyprowadzane na ulice siły, kojarzone z twardogłowym
betonem antymilitarystycznym, zostały uzbrojone w ostrą amunicję.

Mimo kolejnych pojawiających się plotek, doniesienia o aresztowaniu
dowódcu SALnie zostały na razie potwierdzone.

Dla WAND-TASS z Placu Żenady relacjonowali na żywo:
Żenadyn Wakabajaszi i Wandziemiła Wander

Re: Wandystan: Zapytanie w kwestii SAL

Alojzy Pupka
 

W dniu 1 listopada 2012 00:39 użytkownik Podpułkownik Winnicki
<pplk.winnicki@...> napisał:

Krótkie zapytanie w sprawie afery związanej z ustawą o kradzieży
własności intelektualnej, zwanej także ustawą o SAL:

czy prawdą jest, że obecne kierownictwo Sarmackiej Armii Ludowej
wyraziło zgodę na przyłączenie do KSZ ?! ?! ?! ?! ?!

Jeśli tak, wnoszę o postawienie odpowiedzialnych przed Sądem Polowym i
natychmiastową zmianę dowództwa.

Proszę Kolektyw Mandragorski o potraktowanie powyższego wniosku z
najwyższą powagą.
Jeśli towarzysz mandragor kierował do mnie zapytanie, to nie mam
pojęcia czy rzeczywiście tak było i szczerze liczę na to, że jednak nie.
Towarzyszu Radziecki, wzywam was do udzielenia publicznych wyjaś-
nień w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin. Jeśli bezpieczeństwo
narodowe tego wymaga, możecie uzupełnić je o część niejawną, któ-
rą prześlecie wyłącznie na mój adres.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
komisarz ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Re: Wandystan: Witajcie Towarzysze!

"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 22 października 2012 18:49 użytkownik Pythons Group
<pythonsgr@...> napisał:

Sama decyzja o zamieszkaniu w Wandystanie zapadła... w sobotę wieczorem.
Było to spowodowane niczym innym jak Zjazdem w Warszawie. Dlaczego akurat
teraz? Można powiedzieć, że nieświadomie namówili mnie do tego obecni tam
Wandejczycy, z Tatką na czele.
Synu umiłowany :*

Wspaniale widzieć tu Tego, Który Ma Średnią 5,4. !!!!!!

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior

Zapytanie w kwestii SAL

"Podpułkownik Winnicki
 

Krótkie zapytanie w sprawie afery związanej z ustawą o kradzieży
własności intelektualnej, zwanej także ustawą o SAL:

czy prawdą jest, że obecne kierownictwo Sarmackiej Armii Ludowej
wyraziło zgodę na przyłączenie do KSZ ?! ?! ?! ?! ?!

Jeśli tak, wnoszę o postawienie odpowiedzialnych przed Sądem Polowym i
natychmiastową zmianę dowództwa.

Proszę Kolektyw Mandragorski o potraktowanie powyższego wniosku z
najwyższą powagą.

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior

Re: Wandystan: Prefekt prowincjonalny czyli...

Pythons Group
 

**

Poza tym uwaam e tow. Albert ma potencja na wietnego cenzo-
ra. Ustalmy mu tylko jakie ramy prawne i zakres obowizkw (naj-
lepiej zbliony do dawnego cenzorskiego).Dzikuj Towarzyszu.
A wic c - czekam na zakres obowizkw i startujemy.

Re: Wandystan: Powitanie

Tow. Radziecki
 

Czołem Irmina!

Nie bo myślałam, ze się kłócicie a ja się tak czuję
wyobcowana między Wami
... jak Maria Peszek w Bangkoku.

--
☭ PTR

Re: Wandystan: Powitanie

Alojzy Pupka
 

W dniu 29 października 2012 12:34 użytkownik Kasia Hergemon-Euskadi
<kasia.hergemon.euskadi@...> napisał:

Nie bo myślałam, ze się kłócicie a ja się tak czuję wyobcowana między Wami
Mózg rozj☭bany…

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
komisarz ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Re: Wandystan: Prefekt prowincjonalny czyli...

Alojzy Pupka
 

W dniu 31 października 2012 02:22 użytkownik Alojzy Pupka-Bumbum
<@alojzypupka> napisał:

Nie wiem czy to serio, czy tow. Ciupak trolluje, ale ja to rozumiem
nie tak, że urzędnika grodziskiego nazywamy cenzorem, tylko że
powołujemy cenzora, któremu damy takie uprawnienia jakie uzna-
my za słuszne, a dla wygody ustalamy że na zewnątrz to on będzie
w razie czego robił za tzw. prefekta. I nie widzę w tym nic zdrożne-
go :)
Also, to zawsze było stanowisko dość wymagające, a jednocześnie
otwarte na stosunkowo młodych mieszkańców − cieszę się widząc,
że ta słuszna tradycja świecka jest podtrzymywana!

Poza tym uważam że tow. Albert ma potencjał na świetnego cenzo-
ra. Ustalmy mu tylko jakieś ramy prawne i zakres obowiązków (naj-
lepiej zbliżony do dawnego cenzorskiego).

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
komisarz ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Re: Wandystan: Prefekt prowincjonalny czyli...

Alojzy Pupka
 

W dniu 30 października 2012 15:15 użytkownik Paweł Ciupak
<towarzysz.ciupak@...> napisał:

W imieniu Związku Zawodowego Byłych Cenzorów Wandejskich, sprzeciwiam się
użyciu nazwy ludowego urzędnika na oznaczenie opresyjnego
monarchofaszystowskiego organu Reżimu Grodziskiego. Jest to potwarz dla
wszystkich Wandejczyków pełniących tą funkcję w przeszłości, i uznajemy
takie użycie za niestosowne.
Nie wiem czy to serio, czy tow. Ciupak trolluje, ale ja to rozumiem
nie tak, że urzędnika grodziskiego nazywamy cenzorem, tylko że
powołujemy cenzora, któremu damy takie uprawnienia jakie uzna-
my za słuszne, a dla wygody ustalamy że na zewnątrz to on będzie
w razie czego robił za tzw. prefekta. I nie widzę w tym nic zdrożne-
go :)

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
komisarz ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Re: Wandystan: Prefekt prowincjonalny czyli...

Pythons Group
 

Teraz zagbi si we wszystkie ustawy, przepisy, itp. i zaczn naprawd
czynnie dziaa. Wielkie Dziki za stanowisko, Towarzysze!

Re: Wandystan: Prefekt prowincjonalny czyli...

Paweł Ciupak
 

W dniu 30.10.2012 o 14:49 Prezerwatyw Tradycja Radziecki
<ks.radetzky@...> pisze:

Czołem Wandystan!

http://prawo.sarmacja.org/akt,5614.html

Ergo - tow. Albert już jest Cenzorem MW, która to funkcja będzie naszą
rodzimą nazwą prefektury wandejskiej. Przekazałem wniosek o powołanie
na prefekta do Regentki.

Uprzedzając - tak, pamiętam, że tradycyjny cenzor wandejski zajmował
się czymś innym niż prefekt, ale po namyśle uznałem, że lepiej
przywrócić funkcję tradycyjną z nazwy, niż używać tego nieszczęsnego
prefekta.
Towarzyszu!

W imieniu Związku Zawodowego Byłych Cenzorów Wandejskich, sprzeciwiam się
użyciu nazwy ludowego urzędnika na oznaczenie opresyjnego
monarchofaszystowskiego organu Reżimu Grodziskiego. Jest to potwarz dla
wszystkich Wandejczyków pełniących tą funkcję w przeszłości, i uznajemy
takie użycie za niestosowne.

--
Paweł Ciupak, wypierdalać

Re: Wandystan: Witajcie Towarzysze!

Pythons Group
 

**


Czołem Albert!
Niby racja. Zgłosiłem do poprawki.

--
☭ PTR


Dziękować.


[Non-text portions of this message have been removed]

Re: Wandystan: Witajcie Towarzysze!

Tow. Radziecki
 

Czołem Albert!

Moje nazwisko odmienia się "Alberta Felimi-Liderskiego" :*
Niby racja. Zgłosiłem do poprawki.

--
☭ PTR

Prefekt prowincjonalny czyli...

Tow. Radziecki
 

Czołem Wandystan!

http://prawo.sarmacja.org/akt,5614.html

Ergo - tow. Albert już jest Cenzorem MW, która to funkcja będzie naszą
rodzimą nazwą prefektury wandejskiej. Przekazałem wniosek o powołanie
na prefekta do Regentki.

Uprzedzając - tak, pamiętam, że tradycyjny cenzor wandejski zajmował
się czymś innym niż prefekt, ale po namyśle uznałem, że lepiej
przywrócić funkcję tradycyjną z nazwy, niż używać tego nieszczęsnego
prefekta.

--
☭ PTR

Re: Wandystan: Witajcie Towarzysze!

Pythons Group
 

**


Moje nazwisko odmienia si "Alberta Felimi-Liderskiego" :*--
*Albert*