Date   
Kultura Wandejska gna przez świat

Helmut Walterycz
 


Towarzysze!
Tow. burmistrz Grodziska zmieniła imiona na:


Paralaksa Tradycja


Ojej.

--
Zoidberg Cedenbal


Nowe miasta - relacja w WL

Tow. Radziecki
 

Zachęcam do lektury!

http://wandea.wandystan.eu/2462


--
☭ PTR

Wand-Tass

Helmut Walterycz
 

Kancelaria Dalajwandy przypomina - pełna, niecenzurowana lista komunikatów WAND-TASS tylko przez stronę wandystan.eu!
Wandosławię,
--
Zoidberg Cedenbał

Re: [SPAM] Re: [SPAM] Re: Wandystan: Popierdoliło do cna?

Tow. Radziecki
 

Czołem Bonek!

Mahatma to lewałke.
Nie idealny, bo mizogin i mistyk.

--
☭ PTR

Re: Wybory prezydenckie

pmk
 

tow. KCS:
http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=62&p=125442&sid=0faf0ae1ef343ac45417f42d96fcdeb5#p125440
Towarzyszu, mnie to umiarkowanie interesuje :) Jeśli
towarzysz Radziecki zostanie wybrany i, będąc skazanym,
nie będzie mógł objąć urzędu, to wyznaczę po
konsultacji z Churałem i Partią kogoś kto będzie
pełnił obowiązki do czasu kiedy będzie można
zaprzysiąc właściwego prezydenta. Ot.--
Alojzy Pupka

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Wybory prezydenckie pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=12203&p=125517#p125517.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Re: [SPAM] Re: [SPAM] Re: Wandystan: Popierdoliło do cna?

Helmut Walterycz
 

On 27.11.2013 00:06, Katiuszyn Rewoluty Lepki wrote:

>
> Ka�dy kto podporz�dkowuje si� niesprawiedliwemu prawu, ponosi odpowiedzialno�� za to wszystko, co jest tego konsekwencj�. Tote�, je�eli prawo i sprawiedliwo�� s� w konflikcie, musimy wybra� sprawiedliwo�� i niepos�usze�stwo wobec prawa. (Mahatma Gandhi)

ďż˝
B��DNE FORMATOWANIE, BRAK PODPISU, KARA 24H w PIERDLU hahahaha!

A co by�o za mniej ni� trzy zdania? I krzyki na forum? I brak spacji???

Kreska Kreska Spacja
--
Bonek

Re: [SPAM] Re: Wandystan: Popierdoliło do cna?

Katiuszyn Rewoluty Lepki
 


>
> Każdy kto podporządkowuje się niesprawiedliwemu prawu, ponosi odpowiedzialność za to wszystko, co jest tego konsekwencją. Toteż, jeżeli prawo i sprawiedliwość są w konflikcie, musimy wybrać sprawiedliwość i nieposłuszeństwo wobec prawa. (Mahatma Gandhi)

 
BŁĘDNE FORMATOWANIE, BRAK PODPISU, KARA 24H w PIERDLU hahahaha!

--
Katiuszyn Rewoluty Lepki

Re: [SPAM] Re: [SPAM] Re: Wandystan: Popierdoliło do cna?

Helmut Walterycz
 

On 26.11.2013 22:30, Prezerwatyw Tradycja Radziecki wrote:
Czołem Kim!

Każdy kto podporządkowuje się niesprawiedliwemu prawu, ponosi
odpowiedzialność za to wszystko, co jest tego konsekwencją.
Toteż, jeżeli prawo i sprawiedliwość są w konflikcie, musimy
wybrać sprawiedliwość i nieposłuszeństwo wobec prawa.
(Mahatma Gandhi)
LEPKI JUST GOT TOTALLY GANDHI'D.

Mahatma to lewałke.

--
Bonek

Re: [SPAM] Re: Wandystan: Popierdoliło do cna?

Tow. Radziecki
 

Czołem Kim!

Każdy kto podporządkowuje się niesprawiedliwemu prawu, ponosi
odpowiedzialność za to wszystko, co jest tego konsekwencją.
Toteż, jeżeli prawo i sprawiedliwość są w konflikcie, musimy
wybrać sprawiedliwość i nieposłuszeństwo wobec prawa.
(Mahatma Gandhi)
LEPKI JUST GOT TOTALLY GANDHI'D.


--
☭ PTR

Re: [SPAM] Re: [SPAM] Re: Wandystan: Popierdoliło do cna?

Helmut Walterycz
 

On 26.11.2013 22:00, Katiuszyn Rewoluty Lepki wrote:
> Lepki przekracza limesy. Bo pokazuje i wysuwa na front tolerancjďż˝, a
> nawet AKCEPTACJ� zastanego porz�dku ponad s�uszno�� wolno�ci.

Rozumiem �e w realu te� jak s� jakie� prawa z kt�rymi si� nie zgadzacie to �amiecie je i oburzacie si� na widz�c� to policj� �e Was �ciga za to? Mi np zdarza si� �ama� prawo, ale pretensje mam raczej do prawa, ni� do policji, do policji je�li ju� to o to �e nie chodzi im o przestrzeganie prawa tylko o zbieranie haraczu.�
Dlatego albo prawo nale�y �ama� tak, �eby policja nie widzia�a, lub nie mog�a si� dopieprzy�, albo nie bulwersowa� si� na kary, chyba �e w formie zaskar�ania do s�du czy tym podobnych narz�dzi.


Mam �wiadk�w na to, �e si� oburza�em na policj� osobi�cie i bezpo�rednio. Dyskusja z policjantami na temat �osi w kapu�cie i picia pod chmurk� (Wroc�aw 2012), akurat si� uda�o :)

--
Bonek

Re: [SPAM] Re: Wandystan: Popierdoliło do cna?

krzysiek kura <kurkow1999@...>
 

Każdy kto podporządkowuje się niesprawiedliwemu prawu, ponosi odpowiedzialność za to wszystko, co jest tego konsekwencją. Toteż, jeżeli prawo i sprawiedliwość są w konflikcie, musimy wybrać sprawiedliwość i nieposłuszeństwo wobec prawa. (Mahatma Gandhi)

26 lis 2013 22:00 "Katiuszyn Rewoluty Lepki" <krlepki@...> napisał(a):

 

> Lepki przekracza limesy. Bo pokazuje i wysuwa na front tolerancję, a
> nawet AKCEPTACJĘ zastanego porządku ponad słuszność wolności.

Rozumiem że w realu też jak są jakieś prawa z którymi się nie zgadzacie to łamiecie je i oburzacie się na widzącą to policję że Was ściga za to? Mi np zdarza się łamać prawo, ale pretensje mam raczej do prawa, niż do policji, do policji jeśli już to o to że nie chodzi im o przestrzeganie prawa tylko o zbieranie haraczu. 
Dlatego albo prawo należy łamać tak, żeby policja nie widziała, lub nie mogła się dopieprzyć, albo nie bulwersować się na kary, chyba że w formie zaskarżania do sądu czy tym podobnych narzędzi.

--
Katiuszyn Rewoluty Lepki

Re: [SPAM] Re: Wandystan: Popierdoliło do cna?

Katiuszyn Rewoluty Lepki
 

> Lepki przekracza limesy. Bo pokazuje i wysuwa na front tolerancję, a
> nawet AKCEPTACJĘ zastanego porządku ponad słuszność wolności.

Rozumiem że w realu też jak są jakieś prawa z którymi się nie zgadzacie to łamiecie je i oburzacie się na widzącą to policję że Was ściga za to? Mi np zdarza się łamać prawo, ale pretensje mam raczej do prawa, niż do policji, do policji jeśli już to o to że nie chodzi im o przestrzeganie prawa tylko o zbieranie haraczu. 
Dlatego albo prawo należy łamać tak, żeby policja nie widziała, lub nie mogła się dopieprzyć, albo nie bulwersować się na kary, chyba że w formie zaskarżania do sądu czy tym podobnych narzędzi.

--
Katiuszyn Rewoluty Lepki

Re: [SPAM] Re: Wandystan: Popierdoliło do cna?

Helmut Walterycz
 

On 26.11.2013 17:15, Alojzy Pupka-Bumbum wrote:
W dniu 26 listopada 2013 11:08 użytkownik Eutanazy Karakachanow Średni
<ivoka69@...> napisał:

ANI JEDNA PIERDOLONA KROPKA NIE POWINNA BYĆ ZMIENIANA W CUDZYM TEKŚCIE,
a jeśli ktoś twierdzi inaczej to coś mu się najwyraźniej pomieszało...
Gorąco popieram. Teksty literackie rządzą się swoimi prawami. Jeśli
ktoś czuje się
urażony, może pozwać autora i dochodzić swoich praw. Mam sporą ochotę całko-
wicie zniknąć dopóki Kefas nie straci stanowiska podkanclerzego, chociaż byłoby
to bardzo nie w moim stylu.

Jednocześnie uważam, że prowokacyjne bombardowanie kurwami w zwykłych wypo-
wiedziach na forum (nie tekstach literackich) jest kiepską formą walki
z tym skrajnie
idiotycznym przepisem i serdecznie współczuję tow. Lepkiemu nieprzyjemnych obo-
wiązków wynikających z prefekturzenia. Przypominam jednak, że zawsze istnieje
możliwość złożenia rezygnacji z funkcji, żeby nie musieć stać w
rozkroku. Chociaż
myślę że to terapia zalecana przede wszystkim ob. Romańskiemu, bo Lepki jednak
limesów nie przekracza.
Lepki przekracza limesy. Bo pokazuje i wysuwa na front tolerancję, a nawet AKCEPTACJĘ zastanego porządku ponad słuszność wolności.

Wprd,

--
Dalajwanda

Re: Wybory prezydenckie

pmk
 

viewtopic.php?f=62&amp;p=125442&amp;sid=0faf0ae1ef343ac45417f42d96fcdeb5#p125440--
KCS

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Wybory prezydenckie pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=12203&p=125457#p125457.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Re: Wybory prezydenckie

pmk
 

Ano muszą być, bo się (przez real) zagapiłem z
ustawieniem wyborów.

Nowy kalendarz: http://prawo.sarmacja.org/akt,6289.html
Urna wyborcza: http://wandystan.eu/wybory/p/112013--
Alojzy Pupka

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Wybory prezydenckie pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=12203&p=125456#p125456.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Re: Konkurs na nazwe SKOK

pmk
 

Zajmie się ktoś tym?--
Alojzy Pupka

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Konkurs na nazwę SKOK pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=12105&p=125454#p125454.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Re: Wandystan: Popierdoliło do cna?

Alojzy Pupka
 

W dniu 26 listopada 2013 11:08 użytkownik Eutanazy Karakachanow Średni
<ivoka69@...> napisał:

ANI JEDNA PIERDOLONA KROPKA NIE POWINNA BYĆ ZMIENIANA W CUDZYM TEKŚCIE,
a jeśli ktoś twierdzi inaczej to coś mu się najwyraźniej pomieszało...
Gorąco popieram. Teksty literackie rządzą się swoimi prawami. Jeśli
ktoś czuje się
urażony, może pozwać autora i dochodzić swoich praw. Mam sporą ochotę całko-
wicie zniknąć dopóki Kefas nie straci stanowiska podkanclerzego, chociaż byłoby
to bardzo nie w moim stylu.

Jednocześnie uważam, że prowokacyjne bombardowanie kurwami w zwykłych wypo-
wiedziach na forum (nie tekstach literackich) jest kiepską formą walki
z tym skrajnie
idiotycznym przepisem i serdecznie współczuję tow. Lepkiemu nieprzyjemnych obo-
wiązków wynikających z prefekturzenia. Przypominam jednak, że zawsze istnieje
możliwość złożenia rezygnacji z funkcji, żeby nie musieć stać w
rozkroku. Chociaż
myślę że to terapia zalecana przede wszystkim ob. Romańskiemu, bo Lepki jednak
limesów nie przekracza.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
kwiaton ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Re: Wandystan: Popierdoliło do cna?

Katiuszyn Rewoluty Lepki
 

Potępiłem naruszanie prawa, które wy nawet naruszaliście samosię uwalniając... Potępiłem też zbyt restrykcyjne prawo. Nigdzie nie poparłem niczego więc nie wiem skąd wasza opinia że jestem za tym czy za tamtym.

Krytykę przyjmuję, choć się z nią nie zgadzam. Jeśli wola Partii będzie tak by mnie wyrzucić to trudno. Zdania nie zmienię. I oczywiście luzik nie biorę tego osobiście :)


W dniu 26 listopada 2013 11:08 użytkownik Eutanazy Karakachanow Średni <ivoka69@...> napisał:

 

Od kiedy wirtualni komuniści są za wpierdalaniem się w cudze teksty?

ANI JEDNA PIERDOLONA KROPKA NIE POWINNA BYĆ ZMIENIANA W CUDZYM TEKŚCIE, a jeśli ktoś twierdzi inaczej to coś mu się najwyraźniej pomieszało...

... w imię przyjaźni z chujem Kefasem?

PARTIA POWINNA WAS ZA TO EPICKO WYPIERDOLIĆ Z SZEREGÓW

btw.

Prace nad tymc o zacząłem pisać będę kontynuował. Na tematy sarmackie rozmawiać nie zamierzam od tej pory i proszę o zrozumienie. Chyba, że mnie nie chcecie, wtedy powiedzcie. Ja z szujami i świniami pokroju Kefasa ani z nikim go popierającym i kochającym zadawał się nie będę. To z góry inforuję.
--
Katiuszyn Rewoluty Lepki

Re: Wandystan: Popierdoliło do cna?

Mzee Uume Ivoka
 

Ach i jeszcze jedno - nie traktujcie tego tow. Lepki osobiście - wypowiadam się radykalnie, można mi chyba?

Chyba, że da się Kefasowi moderkę - wtedy wersal i wogle zapanuje:)_


2013/11/26 Eutanazy Karakachanow Średni <ivoka69@...>

 

Od kiedy wirtualni komuniści są za wpierdalaniem się w cudze teksty?

ANI JEDNA PIERDOLONA KROPKA NIE POWINNA BYĆ ZMIENIANA W CUDZYM TEKŚCIE, a jeśli ktoś twierdzi inaczej to coś mu się najwyraźniej pomieszało...

... w imię przyjaźni z chujem Kefasem?

PARTIA POWINNA WAS ZA TO EPICKO WYPIERDOLIĆ Z SZEREGÓW

btw.

Prace nad tymc o zacząłem pisać będę kontynuował. Na tematy sarmackie rozmawiać nie zamierzam od tej pory i proszę o zrozumienie. Chyba, że mnie nie chcecie, wtedy powiedzcie. Ja z szujami i świniami pokroju Kefasa ani z nikim go popierającym i kochającym zadawał się nie będę. To z góry inforuję.


Popierdoliło do cna?

Mzee Uume Ivoka
 

Od kiedy wirtualni komuniści są za wpierdalaniem się w cudze teksty?

ANI JEDNA PIERDOLONA KROPKA NIE POWINNA BYĆ ZMIENIANA W CUDZYM TEKŚCIE, a jeśli ktoś twierdzi inaczej to coś mu się najwyraźniej pomieszało...

... w imię przyjaźni z chujem Kefasem?

PARTIA POWINNA WAS ZA TO EPICKO WYPIERDOLIĆ Z SZEREGÓW

btw.

Prace nad tymc o zacząłem pisać będę kontynuował. Na tematy sarmackie rozmawiać nie zamierzam od tej pory i proszę o zrozumienie. Chyba, że mnie nie chcecie, wtedy powiedzcie. Ja z szujami i świniami pokroju Kefasa ani z nikim go popierającym i kochającym zadawał się nie będę. To z góry inforuję.