Topics

locked System Słupów Propagandy i Informacji „Bierut” - Prezerwatyw Tradycja Radziecki #bierut #wandealudu


wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Prezerwatyw Tradycja Radziecki #wandealudu

By Prezerwatyw Tradycja Radziecki

#wandealudu - Ipanienko Piechocińskim Bieruta!