Topics

Wandea Ludu - Krakozja: Obchody rocznicy 17 kwietnia #wandealudu


wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Krakozja: Obchody rocznicy 17 kwietnia

By Jezus Ipanienko

W dniu 17 kwietnia przez cały dzień w Krakozji trwać będą obchody siódmej rocznicy pogrzebu założyciela Krakozji tow. Władimira Karola Illianowicza oraz śmierci tow. Sapargułego Gülegülewicza Krakozowa – najważniejszej pary dygnitarzy w Żuzach, zaraz po tow. Wandzie i tow. Żenadzie.

Obchody

Tow. Illianowicz, Najjaśniejszy Uśmiech Krakozjańskiego Nieba, Czcigodny Ojciec Narodu i Państwa Krakozji, Przywódca Krakozji w latach 2007-2011 odszedł do rajskiego stepu tragicznie 10 kwietnia 2011 roku, zaś jego pogrzeb odbył się siedem dni później. Tego samego dnia, 17 kwietnia, tow. Krakozow – Pierwszy Sekretarz Krakozji, najbliższy współpracownik i osobisty przyjaciel tow. Illianowicza – zmarł pogrążony w głębokiej żałobie, tracąc przytomność i wpadając do grobu za trumną tow. Illianowicza. Aby uczcić pamięć obu Żon Stanu i jednocześnie zapewnić oszczędności w krakozyjskim budżecie (aby Krakozja rosła w siłę i ludziom żyło się dostatniej), zdecydowano się połączyć obchody obu wydarzeń w jedną uroczystość.

Drogi Lider Wandystanu tow. Ipanienko wygłosił telefoniczne przemówienie do Krakozjaczek i Krakozjan, które nadano na placu Illianowicza w Illianowiczowsku, gdzie odbywały się główne obchody rocznicy 17 kwietnia. – Wyższe założenia ideowe, a także konsultacja z szerokim aktywem powoduje docenienie wagi kierunków postępowego wychowania – mówił prezydent. – Nie zapominajmy jednak, że stały wzrost ilości i zakres naszej aktywności spełnia istotną rolę w kształtowaniu dalszych kierunków rozwoju.

Tow. Ipanienko

Uczestniczki i uczestnicy obchodów rocznicy 17 kwietnia odśpiewali także gromkie "GULE GULE" na cześć towarzyszy Illianowicza i Krakozowa, jako wyraz wdzięczności za całokształt ich działalności na rzecz Żuzów, która – choć tragicznie przerwana – w dalszym ciągu inspiruje Żuzy do walki o szczęśliwą, socjalistyczną Krakozję w opiekuńczych objęciach wielkiego, robotniczo-włościańskiego państwa Wandów.

Zgodnie z krakozyjskim zwyczajem oficjalne obchody rocznicy 17 kwietnia rozpoczęły się w poprzedzającą noc, a zakończyły się kilka minut po północy uroczystymi fajerwerkami symbolizującymi rozbicie się samolotu tow. Illianowicza na Dzikich Polach. Zaraz po uroczystościach Krakozjaczki i Krakozjanie udają się na odpoczynek, by od wschodu do zachodu Słońca dzień 17 kwietnia spędzić w zakładach pracy i gospodarstwach rolnych, pomnażając dzienne plany produkcyjne i zwiększając dzienne procenty norm na cześć Żon Stanu.

Redakcja WAND-TASS obecna w Illianowiczowsku dołącza się do podtrzymania pamięci o najwierniejszych uczniach tow. Wandy, jakich wydała krakozyjska ziemia. Gulegulegulegul!


Prezerwatyw Tradycja Radziecki
 

Towarzysze,

Informuję, że w Gnomii także odbyło się stosowne upamiętnienie tej smutnej okazji: https://dreamland.net.pl/forum/viewtopic.php?f=626&;t=9443. Zapraszam do lektury.

--
☭ PTR