locked System Słupów Propagandy i Informacji „Bierut” - Polyna #bierut #wandystan


wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Polyna #wandystan

By Polyna

#wandystan - A tak wogle to całe logowanie do Wandei i do SKOK-u (o ile nie zostanie wyłączony…) trzeba przemyśleć od początku, bo obecny tryb nie jest idealny z punktu widzenia bezpieczeństwa… (also yay, teraz to *ja* zasyfiłam Bieruta!)