locked System Słupów Propagandy i Informacji „Bierut” - Jezus Ipanienko #bierut #wandystan


wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Jezus Ipanienko #wandystan

By Jezus Ipanienko

#wandystan - To może wyłączyć też bieruta, skoro każdy ciąg jakichkolwiek wiadomości to zasyfianie?