Topics

Wandystan: Flaga


MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello khandkruper,

Thursday, December 2, 2004, 11:31:09 PM, you wrote:


k> Doszlo Prze�wietny Tytanie Pracy
k> http://www.wandystan.work.only.pl/flaga.gif

To jest FYROM kurde!

***
Marcusler


khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@..., MarcusleR <marcusler@t...> wrote:
Hello khandkruper,

Thursday, December 2, 2004, 11:31:09 PM, you wrote:


k> Doszlo Prześwietny Tytanie Pracy
k> http://www.wandystan.work.only.pl/flaga.gif

To jest FYROM kurde!
No wlasnie. Moze zmienic ?


Lord Wander
 

From: "MarcusleR"

k> http://www.wandystan.work.only.pl/flaga.gif

To jest FYROM kurde!

To nie jest �aden Fyrom, tylko wspania�y projekt tow. Jurija Konspirowa.
Poza tym zawiera on narodowe barwy- ��ty i czerwony, kt�re s� narodowe, bo
s� barwami �odzi i Wroc�awia- siedzib realnych Wielkich Mandragor�w.

Warszawy zresztďż˝ teďż˝, Tomku.

m.w-k.


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello Kr�likotapir,

Saturday, December 4, 2004, 12:14:32 AM, you wrote:

K> To nie jest �aden Fyrom, tylko wspania�y projekt tow. Jurija Konspirowa.
K> Poza tym zawiera on narodowe barwy- ��ty i czerwony, kt�re s� narodowe, bo
K> s� barwami �odzi i Wroc�awia- siedzib realnych Wielkich Mandragor�w.

��ty i czerwony. Barwy flagi Warszawy, o jak mi�o z Waszej strony ;d
A tak serio to jest kurde FYROM i ta flage nalezy zmienic!!!(!!!)

***
Marcusler


Michał Sobczak <ramzes@...>
 

-----Original Message-----
From: MarcusleR [mailto:marcusler@...]
Sent: Saturday, December 04, 2004 10:46 AM
To: Królikotapir
Subject: Re[2]: Wandystan: Flaga

Żółty i czerwony. Barwy flagi Warszawy, o jak miło z Waszej strony
;d
A tak serio to jest kurde FYROM i ta flage nalezy zmienic!!!(!!!)
Towarzyszu Marcusler!

Proszę się tak nie rzucać. W czynie społecznym spróbuję trochę
pokombinować :)

BTW. Czerwony i żółty pojawiają się również w herbach miast mojego i
Krzyśka... ;)

--
Tow. Michał Sobczak
ramzes@...
gg:3186643
ICQ:331193240


MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello Michaďż˝,
Saturday, December 4, 2004, 12:55:50 PM, you wrote:

MS> Prosz� si� tak nie rzuca�. W czynie spo�ecznym spr�buj� troch�
MS> pokombinowaďż˝ :)

MS> BTW. Czerwony i ��ty pojawiaj� si� r�wnie� w herbach miast mojego i
MS> Krzy�ka... ;)

W herbach, Towarzyszu, to paleta co najmniej kilku(nastu) barw
wyst�puje, tak�e si� nie ma co jara�.

;)


***
Marcusler


Lord Wander
 

From: "Michaďż˝ Sobczak"

Towarzyszu Marcusler!

Prosz� si� tak nie rzuca�. W czynie spo�ecznym spr�buj� troch�
pokombinowaďż˝ :)

BTW. Czerwony i ��ty pojawiaj� si� r�wnie� w herbach miast mojego i
Krzy�ka... ;)

*****************

Ano w�a�nie!

Je�li tow. Sobczak co� ciekawego wykombinuje to ja z przyjemno�ci�. Tylko
�eby mi by�y z�ty i czerwony bo to kolory kt�re nas ��cz�.

m.


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


Michał Sobczak <ramzes@...>
 

-----Original Message-----
From: Królikotapir [mailto:sami-hypia@...]
Sent: Saturday, December 04, 2004 2:52 PM
To: wandystan@...
Subject: Re: Re[2]: Wandystan: Flaga

Ano właśnie!

Jeśli tow. Sobczak coś ciekawego wykombinuje to ja z przyjemnością.
Tylko
żeby mi były zółty i czerwony bo to kolory które nas łączą.
Towarzysz Sobczak oddał się właśnie pracy twórczej w przedmiocie
wykonania projektów flagi :)... A z Torunia napłynęły przed chwilą
nowe pomysły :D

--
Tow. Michał Sobczak
ramzes@...
gg:3186643
ICQ:331193240


Lord Wander
 

From: "MarcusleR"

��ty i czerwony. Barwy flagi Warszawy, o jak mi�o z Waszej strony ;d
A tak serio to jest kurde FYROM i ta flage nalezy zmienic!!!(!!!)

Uwa�am, �e jest to znakomita flaga, poeniwa�:

1. Jest �adna
2. Zawiera ��cz�ce Wandejczyk�w barwy ��ty i czerowny
3. Zawiera element azjatycki, poprzez nawi�zanie do dawnej flagi japionii i
estetyki dalekowschodniego socjalizmu, co wa�ne ze wzgl�du na estetyk�, jak�
przyj�li�my przy budowie tego kraju

Dlatego optuj� za ni�. Ale je�li przygotujecie �adniejszy projekt, nie widze
przeszk�d, �eby.

m.


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )