Wandystan: witam


Lord Wander
 

From: "Krzysiek"


Witajcie,

W�a�nie zrzek�em si� funkcji s�dziego S�du Najwy�szego Sarmacji.
Zrezygnowa�em r�wnie� z sarmackiego obywatelstwa. Aktualnie swoj� wirtualn�
przysz�o�� wi��� z Wandystanem.


**************

To przezajebi�cie z Twojej strony i bardzo si� ciesz�.

Mo�esz powiedzie�, dlaczego? Co si� takiego sta�o? Poza oczywi�cie tym, �e
tu jest zajebi�cie i jeste�my megafajni, a oni mniej.

m.w-k.


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


Krzysiek <krzyss86@...>
 


To przezajebi�cie z Twojej strony i bardzo si� ciesz�.

Mo�esz powiedzie�, dlaczego? Co si� takiego sta�o? Poza oczywi�cie tym, �e
tu jest zajebi�cie i jeste�my megafajni, a oni mniej.
Z Sarmackiego obywatelstwa zrezgnowa�em, gdy nie powiod�a si� moja walka o
praworz�dno��. A do Wandystanu zach�ci� mnie khand i my�l�, �e si� nie
zawiodďż˝.


Krzysiek Szczucki