Wandystan: Odpowiedź na zapotrzebowanie na miasta...


Lord Wander
 

From: "Michaďż˝ Sobczak"


Witam Towarzyszy!

W zwi�zku ze zg�oszonym w zesz�y pi�tek, przez Mandragora Jutrzenki,
oraz w licznych listach od Przedstawicieli mas robotniczo- ch�opskich
[;)], zapotrzebowaniem na miasta, Ja oraz Tow. Krzysztof Szczucki, w
czynie spo�ecznym, zdecydowali�my si� odpowiedzie� na zapotrzebowanie
i utworzy� miasto. Nazwali�my je "Winnica" na cze�� Mandragora
Socjogramu, Tow. Michasia Winnickiego.

**************************

Jestem zachwycony i wstrz��ni�ty i niemieszany.

Me proletariackie serce wznosi si� pod laickie niebiosa na wie�� o
utworzeniu Miasta. Niezw�ocznie uda�em si� do Winnicy na kr�tk� inspekcj�-
pragn� tu pochwali� niezwyk�y porz�dek i schludno�� na ulicach miasta.

Oby wi�cej takich inicjatyw!

Inicjator�w nie ominie nagroda.

Mandragor Socjogramu


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


Michał Sobczak <ramzes@...>
 

-----Original Message-----
From: Mandragor Socjogramu [mailto:sami-hypia@tlen.pl]
Sent: Thursday, December 09, 2004 9:46 PM
To: wandystan@yahoogroups.com
Subject: Re: Wandystan: Odpowiedź na zapotrzebowanie na miasta...

Me proletariackie serce wznosi się pod laickie niebiosa na wieść o
utworzeniu Miasta. Niezwłocznie udałem się do Winnicy na krótką
inspekcję-
pragnę tu pochwalić niezwykły porządek i schludność na ulicach
miasta.
Nie wiem, czy odwiedziłeś już miejski Ratusz, w którym dzisiaj
rozpoczęli urzędowanie Komisarze, natomiast w budynku obok, Komitet
Kartografii opracowuje właśnie szczegółową mapę miasta. Kiedy te prace
zostaną zakończone, Rada Ludowa wyda pierwsze ukazy dotyczące nazw
ulic.

Aktyw robotniczo- chłopski miasta aż garnie się do prac, wykonując
1300% normy dziennej, co sprawia, że wszystkie zadania wykonywane są w
terminie bardzo przyspieszonym :D

--
Michał Sobczak
Komisarz Winnicy
ramzes@moja.infojama.pl
gg:3186643
ICQ:331193240


Krzysiek <krzyss86@...>
 


Me proletariackie serce wznosi si� pod laickie niebiosa na wie�� o
utworzeniu Miasta. Niezw�ocznie uda�em si� do Winnicy na kr�tk�
inspekcjďż˝-
pragn� tu pochwali� niezwyk�y porz�dek i schludno�� na ulicach
miasta.
W imieniu mas robotniczo - ch�opskich Winnicy zapraszam Towarzysza do mojego
gabinetu na narad� po��czon� z ogl�daniem dna kieliszka (jak to na
przedstawicieli ludu pracuj�cego przysta�o).

Tow. Krzysztof Szczucki
Komisarz Winnicki