Wódz przemówił!!!!


MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello wandystan,

A dok�adniej, skomentowa�.

http://wiadomosci.wp.pl/OID,5705347,kat,1342,wid,6297223,opinie.html


***
Marcusler

Cz�owiek szlachetny nie szafuje obietnicami, lecz czyni wi�cej ni� przyrzek�. - Konfucjusz


khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, MarcusleR <marcusler@t...> wrote:
Hello wandystan,

A dokładniej, skomentował.

http://wiadomosci.wp.pl/OID,5705347,kat,1342,wid,6297223,opinie.
html

Nie wiem czy to nie prowokacja ze strony imperialistów. To nalezy
najpierw sprawdzic!

Khand