Topics

Powolanie Ministra Dziedzictwa Narodowego


MarcusleR <marcusler@...>
 

This is a forwarded message
From: Ksi��� Piotr Miko�aj <ksiaze@...>
To: sarmacja@...
Date: Sunday, December 12, 2004, 1:39:45 PM
Subject: Sarmacja: Powolanie Ministra Dziedzictwa Narodowego

===8<==============Original message text===============

, _ .
&#92;_|_/ K S I ďż˝ S T W O
//|&#92;&#92; S A R M A C J I
/`&#92;

Na podstawie art. 7 pkt 7 Konstytucji Ksi�stwa
Sarmacji powo�uj�

WIE�CZYS�AWA kaw. WIENSKO

na urz�d Ministra Dziedzictwa Narodowego.

Gratulujďż˝!

--
||// Pozdrawia z Grodziska dnia 12 grudnia 2004 r.
||&#92;&#92; Piotr Miko�aj Kozanecki, Ksi��� Sarmacji
// Ksi�stwo Sarmacji: http://www.sarmacja.org/
GG: 67301, E-mail: ksiaze@...

Ka�dy obywatel ma prawo do dost�pu do informacji i
idei.

===8<===========End of original message text===========

Khu khu.

--
Best regards,
MarcusleR mailto:marcusler@...