Topics

Wandystan: Zgłoszenie kandydatury


Lord Wander
 

From: "MarcusleR"


Hello wandystan,

W imieniu swoim i w�asnym zg�aszam siebie - Tomasza Goli�skiego do
startu w wyborach na urz�d Prezydenta Mandragoratu Wandystanu.
Ja w kwestii formalnej- okres zg�aszania kandydatur rozpoczyna si� 15
grudnia, czyli za godzin� i 52 minuty (wg mojego zegarka). Tak�e prosi�bym
powt�rzy� t� formu�� o czasie ;)

m.


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )