Topics

Wandystan: Nowe pismo świeckie!


Helmut Walterycz
 

On 2012-07-12 18:50, JKM Michaďż˝ Feliks wrote:
Na stronie �wieckiego Ko�cio�a pojawi�o si� nowe Pismo: I Ksi�ga �ycia
Wandy wed�ug Swarza i Michasia:

http://wandystan.eu/w/Pisma::%5BI_Swarz/Mchs%5D_

Zach�cam do lektury i wandlitwy!
Sami jeste�cie niekanoniczni!

Ksi�ga jest ju� tam, gdzie jest jej miejsce:

http://wandystan.eu/w/Pisma::[I_Rotr]_

--
Zoidberg Cedenbal


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 12 lipca 2012 19:20 użytkownik Zgroza <llll@...> napisał:
On 2012-07-12 18:50, JKM Michał Feliks wrote:
Na stronie Świeckiego Kościoła pojawiło się nowe Pismo: I Księga Życia
Wandy według Swarza i Michasia:

http://wandystan.eu/w/Pisma::%5BI_Swarz/Mchs%5D_

Zachęcam do lektury i wandlitwy!
Sami jesteście niekanoniczni!

Księga jest już tam, gdzie jest jej miejsce:

http://wandystan.eu/w/Pisma::[I_Rotr]_

Starałem się zachować ostrożność i powściągliwość, cny Dalajwando :)


--
z poważaniem,

Michał Feliks
poseł na Sejm Księstwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


Helmut Walterycz
 

On 2012-07-12 19:34, JKM Michaďż˝ Feliks wrote:
W dniu 12 lipca 2012 19:20 u�ytkownik Zgroza<llll@...> napisa�:
On 2012-07-12 18:50, JKM Michaďż˝ Feliks wrote:
Na stronie �wieckiego Ko�cio�a pojawi�o si� nowe Pismo: I Ksi�ga �ycia
Wandy wed�ug Swarza i Michasia:

http://wandystan.eu/w/Pisma::%5BI_Swarz/Mchs%5D_

Zach�cam do lektury i wandlitwy!
Sami jeste�cie niekanoniczni!

Ksi�ga jest ju� tam, gdzie jest jej miejsce:

http://wandystan.eu/w/Pisma::[I_Rotr]_

Stara�em si� zachowa� ostro�no�� i pow�ci�gliwo��, cny Dalajwando :)

C�, tutaj nie mam �adnych w�tpliwo�ci. To jest prawdziwa historia Wandy.

--
Zoidberg Cedenbaďż˝


Tow. Radziecki
 

Czołem Bonawentura!

Cóż, tutaj nie mam żadnych wątpliwości. To jest prawdziwa historia Wandy.
Księga tak czy inaczej powinna być w apokryfach - przypominam, że
Swarzeski przez Baraka Osamę XXXIII ekswandyfikowany był. Niezależnie
co o prawdziwości by nie sądzić, to należy podchodzić z podobną
ostrożnością jak do heteryckiego listu tow. Brawo.

--
☭ PTR


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 14 lipca 2012 20:44 uytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisa:

**


Czoem Bonawentura!


C, tutaj nie mam adnych wtpliwoci. To jest prawdziwa historia Wandy.
Ksiga tak czy inaczej powinna by w apokryfach - przypominam, e
Swarzeski przez Baraka Osam XXXIII ekswandyfikowany by. Niezalenie
co o prawdziwoci by nie sdzi, to naley podchodzi z podobn
ostronoci jak do heteryckiego listu tow. Brawo.

Dlatego te wrzuciem do niekanonicznych. Ale Dalajwanda zdecydowa inaczej.

Przy okazji, abstrahujc od personaliw - zawsze odczuwaem jaki opr
wewntrzny przeciw instytucji Dalajwandy. Jaka taka nie wiem w sumie po
co.

--
z powaaniem,

Micha Feliks
pose na Sejm Ksistwa Sarmacji
I Sekretarz KW KPS


[Non-text portions of this message have been removed]


Tow. Radziecki
 

Czołem Michaś!

Dlatego też wrzuciłem do niekanonicznych. Ale Dalajwanda zdecydował inaczej.
Szanuję to, przy czym wskazałem na argument, który mógł zostać
zapomniany lub przeoczony przez tow. Dalajwandę. Przy całym szacunku -
w hierarchii kościelnej ekswandonika Ojca Świeckiego niewątpliwie stoi
wyżej.

Przy okazji, abstrahując od personaliów - zawsze odczuwałem jakiś opór
wewnętrzny przeciw instytucji Dalajwandy. Jakaś taka nie wiem w sumie po
co.
Hm. Ja nie, wręcz przeciwnie - choć zdecydowanie nie w obecnym
kształcie. Moim zdaniem najlepsza była w pierwotnym projekcie - tj że
Dalajwandę losuje się z grona wiernych. To miało sens - a Dalajwanda w
obecnym kształcie (powoływany, choćby i w trybie "kto pierwszy ten
lepszy") nieco mija się z całą koncepcją, żeby wprowadzić do ŚKW
więcej Ducha Wszechczasu.

--
☭ PTR


Helmut Walterycz
 

On 2012-07-14 21:48, JKM Michał Feliks wrote:
Dlatego te¿ wrzuci³em do niekanonicznych. Ale Dalajwanda zdecydowa³ inaczej.
Duch Wszechczasu chodzi swoimi drogami, a ten tekst nosi znamiona prawdziwej świeckości. Swarzewski to biedaistyczna swołocz i ekswandyfikacja jest oczywiście w mocy, a ten tekst musiał zrobić w stanie nieważkości, gdy jego biedaistyczna herezja nie omamiała mu umysłu.

Przy okazji, abstrahuj±c od personaliów - zawsze odczuwa³em jaki¶ opór
wewnêtrzny przeciw instytucji Dalajwandy. Jaka¶ taka nie wiem w sumie po
co.

Dalajwanda nie jest po coś. Dalajwanda ma się ładnie nazywać i odwiedzać OŚ w szpitalu w przypadku marskości pochwy.

--
twój ulubiony Zoidberg Cedenbał