Wandystan: List otwarty


TK
 

W dniu 11 lutego 2013 21:22 użytkownik Podpułkownik Winnicki
<pplk.winnicki@gmail.com> napisał:

My, niżej podpisani obywatele Mandragoratu Wandystanu, stanowczo
sprzeciwiamy się rozwiązaniu Unii łączącej naszą Ojczyznę z Księstwem
Sarmacji. Zjednoczenie nie było rozwiązaniem idealnym, jest jednak
korzystne dla obu stron Unii. Ostatnie wydarzenia, w toku których
nakręca się spirala agresji między władzami obu krain i niektórymi ich
obywatelami, prowadzą do konsekwencji niekorzystnych dla Wandystanu i
całej Sarmacji.

Dlatego wzywamy JKM Księcia Piotra Grzegorza, Kanclerz Karolinę von
Liechtenstein i Drogiego Lidera Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego do
niezwłocznego zażegnania sporu i przywrócenia relatywnego spokoju w
relacjach między Wandystanem a Grodziskiem. Relatywnego, bo nadmierny
spokój prowadzi z kolei do nudy, a tej również byśmy nie chcieli.

(-)
Michał Feliks aka Defloriusz Dyman Wander
(-)
Nicolae Rosicky I aka Timan Demollari

--
NR I


Michal Michaelus
 

W dniu 2013-02-11 21:26, TK pisze:
W dniu 11 lutego 2013 21:22 u�ytkownik Podpu�kownik Winnicki
<pplk.winnicki@gmail.com> napisaďż˝:

My, ni�ej podpisani obywatele Mandragoratu Wandystanu, stanowczo
sprzeciwiamy si� rozwi�zaniu Unii ��cz�cej nasz� Ojczyzn� z Ksi�stwem
Sarmacji. Zjednoczenie nie by�o rozwi�zaniem idealnym, jest jednak
korzystne dla obu stron Unii. Ostatnie wydarzenia, w toku kt�rych
nakr�ca si� spirala agresji mi�dzy w�adzami obu krain i niekt�rymi ich
obywatelami, prowadzďż˝ do konsekwencji niekorzystnych dla Wandystanu i
ca�ej Sarmacji.

Dlatego wzywamy JKM Ksi�cia Piotra Grzegorza, Kanclerz Karolin� von
Liechtenstein i Drogiego Lidera Prezerwatywa Tradycjďż˝ Radzieckiego do
niezw�ocznego za�egnania sporu i przywr�cenia relatywnego spokoju w
relacjach mi�dzy Wandystanem a Grodziskiem. Relatywnego, bo nadmierny
spok�j prowadzi z kolei do nudy, a tej r�wnie� by�my nie chcieli.

(-)
Michaďż˝ Feliks aka Defloriusz Dyman Wander
(-)
Nicolae Rosicky I aka Timan Demollari
(-)
Michaďż˝ Michaelus


Alojzy Pupka
 

W dniu 11 lutego 2013 21:52 użytkownik Michał Michaelus
<michaelus@o2.pl> napisał:
W dniu 2013-02-11 21:26, TK pisze:
W dniu 11 lutego 2013 21:22 użytkownik Podpułkownik Winnicki
<pplk.winnicki@gmail.com> napisał:

My, niżej podpisani obywatele Mandragoratu Wandystanu, stanowczo
sprzeciwiamy się rozwiązaniu Unii łączącej naszą Ojczyznę z Księstwem
Sarmacji. Zjednoczenie nie było rozwiązaniem idealnym, jest jednak
korzystne dla obu stron Unii. Ostatnie wydarzenia, w toku których
nakręca się spirala agresji między władzami obu krain i niektórymi ich
obywatelami, prowadzą do konsekwencji niekorzystnych dla Wandystanu i
całej Sarmacji.

Dlatego wzywamy JKM Księcia Piotra Grzegorza, Kanclerz Karolinę von
Liechtenstein i Drogiego Lidera Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego do
niezwłocznego zażegnania sporu i przywrócenia relatywnego spokoju w
relacjach między Wandystanem a Grodziskiem. Relatywnego, bo nadmierny
spokój prowadzi z kolei do nudy, a tej również byśmy nie chcieli.

(-)
Michał Feliks aka Defloriusz Dyman Wander
(-)
Nicolae Rosicky I aka Timan Demollari
(-)
Michał Michaelus
(―) Mandragor Alojzy Pupka-Bumbum aka wicehrabia Alojzy Pupka-Bumbum

[aka Madame Ichnik]


Katiuszyn Rewoluty Lepki
 

Pragnę tylko poinformować że PTR jest p.o. Prezydenta i może już
wkrótce będzie ktoś inny Prezydentem, nie wiem czy to ma/miałoby jakiś
wpływ?

--
Katiuszyn Rewoluty Lepki


Katiuszyn Rewoluty Lepki
 

A i oczywiście też

(-)

--
Katiuszyn Rewoluty Lepki


Helmut Walterycz
 

On 2013-02-11 21:57, Alojzy Pupka-Bumbum wrote:
W dniu 11 lutego 2013 21:52 użytkownik Michał Michaelus
<michaelus@o2.pl> napisał:
W dniu 2013-02-11 21:26, TK pisze:
W dniu 11 lutego 2013 21:22 użytkownik Podpułkownik Winnicki
<pplk.winnicki@gmail.com> napisał:

My, niżej podpisani obywatele Mandragoratu Wandystanu, stanowczo
sprzeciwiamy się rozwiązaniu Unii łączącej naszą Ojczyznę z Księstwem
Sarmacji. Zjednoczenie nie było rozwiązaniem idealnym, jest jednak
korzystne dla obu stron Unii. Ostatnie wydarzenia, w toku których
nakręca się spirala agresji między władzami obu krain i niektórymi ich
obywatelami, prowadzą do konsekwencji niekorzystnych dla Wandystanu i
całej Sarmacji.

Dlatego wzywamy JKM Księcia Piotra Grzegorza, Kanclerz Karolinę von
Liechtenstein i Drogiego Lidera Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego do
niezwłocznego zażegnania sporu i przywrócenia relatywnego spokoju w
relacjach między Wandystanem a Grodziskiem. Relatywnego, bo nadmierny
spokój prowadzi z kolei do nudy, a tej również byśmy nie chcieli.

(-)
Michał Feliks aka Defloriusz Dyman Wander
(-)
Nicolae Rosicky I aka Timan Demollari
(-)
Michał Michaelus
(―) Mandragor Alojzy Pupka-Bumbum aka wicehrabia Alojzy Pupka-Bumbum

[aka Madame Ichnik]
(-) Leszek Karakachanow Sr
bahon Księstwa