Topics

Wandystan: tymczasem na elitarnej liscie


Tow. Radziecki
 

Czołem Winnicki!

Tymczasem na elitarnej liscie ldmw@..., będącej prywatnym
klubem Mandragora Seniora, w którym starcy grają w karty, acz
zapraszamy do niego także młodzież, także z innych krajów, kolejni
przybysze dołączają do atrakcyjnej debaty, głównie na tematy związane
z Ukrainą Zachodnią!
Coś mi nie dochodzi, czy faktycznie nic się tam nie dzieje?

--
☭ PTR


"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 16 lutego 2013 13:54 uytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <
ks.radetzky@...> napisa:

**


Czoem Winnicki!


Tymczasem na elitarnej liscie ldmw@..., bdcej prywatnym
klubem Mandragora Seniora, w ktrym starcy graj w karty, acz
zapraszamy do niego take modzie, take z innych krajw, kolejni
przybysze doczaj do atrakcyjnej debaty, gwnie na tematy zwizane
z Ukrain Zachodni!
Co mi nie dochodzi, czy faktycznie nic si tam nie dzieje?

To drugie :D

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior


[Non-text portions of this message have been removed]


Tow. Radziecki
 

Czołem Michaś!

To drugie :D
To może dlatego, że Wandejczycy z założenia raczej nie są elitarystami.

--
☭ PTR