Topics

Wandystan: Wypróżnienie Stolca

Grzegorz D. Stunża edukatormedialny.pl <grzegorzdstunza@...>
 

O, coś się dzieje :D

-- 
ANP


W dniu 23 lutego 2014 00:47 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki <ks.radetzky@...> napisał:

Liebe Genossinnen und Genossen!

Z großer smutkiem, na mocy Artikielu XXXIII Kodeksu Świeckiego
Kościoła Wandejskiego, verkünden Wam beunruhigende nowinę.

Heute Morgen, za oknem Kancelarii Prezydenckiej widziałem fliegend
Ducha Świeckiego. Wszystko to wskazuje unwiderlegbar, że opuścił on
Körper naszego umiłowanego Profan Vater. Stwierdzam to auf Grund
przywołanego wcześniej artikielu i wzywam Meister der Zeremonie,
genosse Winnickiego, do zarządzenia konklawe, bądź przekazania tego
Aufgabe Mandragorowi.

Alles wird gemacht, da war nichts mehr.

--
☭ PTR


------------------------------------

Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/wandystan/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/wandystan/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    wandystan-digest@...
    wandystan-fullfeatured@...

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    wandystan-unsubscribe@...

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
    http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/


Tow. Radziecki
 

Czołem Perun!

O, coś się dzieje :D
Cały czas, nieustannie, tow. Perun. Wystarczy się zainteresować :>

--
☭ PTR