Bulla Schöne neue Welt


Raul Urban III
 

Baszta Radagasta, 4.03.2020

Bulla Schöne neue Welt

Genossen, im Namen des säkularen Wanda und działając na podstawie artikelów
XXXIX - XLIII Kodeksu Świeckiego Kościoła Wandejskiego, ich beschließe die
folgenden:

1. Ustanawia się Archiwandezję Wandowic, obejmującą terytorium wysp
Sarmacji, Teutonii i Tropicany oraz pomniejszych wysp towarzyszących. Do
czasu powołania archiksięcia pieczę nad archiwandezją będzie sprawował
osobiście Ojciec Świecki.

2. Ustanawia się Archiwandezję Genosse-Wanda-Stadt, obejmującą całe
terytorium Wirtuazji z pomniejszymi wyspami towarzyszącymi (w tym Awarą), a
na jej archiksięcia powołuje się tow. Alojzego Pupkę.

3. Postanawia się o pozostawieniu nieobsadzonych tradycyjnych siedzib
archiwandezji - Soli i Cracoffii.

4. Ustanawia się Archiwandezję Karnowic, obejmującą terytorium Bialenii, a
na jej archiksieni powołuje się tow. Polynę pod imieniem Ālija zawdżat
Akrypa.

5. Ustanawia się protonat personalny Krasnodarska, obejmujący całe
terytorium Nordaty, a na protonkę powołuje się Olę Karinę Isadorę Chojnacką.

6. Przywraca się protonat personalny Ekorzyna, obejmujący cały archipelag
Dreamlandu oraz Skytję. Poszukiwania właściwego protona będą trwały, a w
tzw. międzyczasie opiekę nad nim powierza się archiksięciowi
Genosse-Wanda-Stadt.

7. Ustanawia się protonat personalny Nowego Brzegu, obejmujący terytorium
Palatynatu Leocji, a na protona powołuje się Marcelego Baldachima Khanda.

8. Zu guter Letzt, stwierdza się, że z braku laku wszystkie nieujęte
powyżej terytoria mikronacyjne pozostają pod bezpośrednią opieką duchową
Ojca Świeckiego.

Gurken sind sehr gut!

--
{☆} Raul Urban III<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Wolny
od wirusów. www.avast.com
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 04.03.2020 o 20:59, Raul Urban III pisze:
4. Ustanawia się Archiwandezję Karnowic, obejmującą terytorium Bialenii, a
na jej archiksieni powołuje się tow. Polynę pod imieniem Ālija zawdżat
Akrypa.
(sssssssszzzzz, korrektiere es bitte, narracyjnie Ālija to zupełnie oddzielna osoba niż ja)

7. Ustanawia się protonat personalny Nowego Brzegu, obejmujący terytorium
Palatynatu Leocji, a na protona powołuje się Marcelego Baldachima Khanda.
Nie jestem tu pewna, czy to bardzo dobrze, że znalazło się kogoś do prowadzenia działalności misyjnej w niegościnnych kefaskich terenach, czy też to powołanie to s K H A N D a l.

--
Paulina Laura Emilia


Raul Urban III
 

Czołem Polyna!

(sssssssszzzzz, korrektiere es bitte, narracyjnie Ālija to zupełnie
oddzielna osoba niż ja)
No na LDMW nie mogę, ale na stronie Pism skorygowałem:
https://wandystan.eu/w/Pisma::Bulla_Sch%C3%B6ne_neue_Welt. Wybaczcie,
czasem mi się myli kto człek, kto klon a kto redaktor Zermatt.

Nie jestem tu pewna, czy to bardzo dobrze, że znalazło się kogoś do
prowadzenia działalności misyjnej w niegościnnych kefaskich terenach,
czy też to powołanie to s K H A N D a l.
Jest to w sposób oczywisty skhandal, nikt tego nie ukrywa.
Powiedziałbym nawet że to s e k s a f e r a.

--
{☆} Raul Urban III


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 04.03.2020 o 21:12, Raul Urban III pisze:
Jest to w sposób oczywisty skhandal, nikt tego nie ukrywa.
Powiedziałbym nawet że to s e k s a f e r a.
Seksafery to są w Rotrii jak się tam biskup prześpi z osobą pełnoletnią.

--
Paulina Laura Emilia


Raul Urban III
 

Czołem Paulina!

Seksafery to są w Rotrii jak się tam biskup prześpi z osobą pełnoletnią.
Dlatego codziennie składam za pokwitowaniem u świeckiego Wandy swoje
wnioski formalne o wyzwolenie Rotrii z monarchoklerofaszystowskiej
opresji.

--
{☆} Raul Urban III


Alojzy Pupka <alojzy@...>
 

On Wed, Mar 4, 2020 at 09:24 PM, Raul Urban III wrote:

Dlatego codziennie składam za pokwitowaniem u świeckiego Wandy swoje wnioski formalne o wyzwolenie Rotrii z monarchoklerofaszystowskiej opresji.

...tylko za każdym razem brakuje znaczków opłaty skarbowej...

-- młodszy referent Pupka


Alojzy Pupka <alojzy@...>
 

On Wed, Mar 4, 2020 at 09:12 PM, Raul Urban III wrote:

czasem mi się myli kto człek, kto klon a kto redaktor Zermatt.

Szcziszczat diuczessa Pseūdonimija!

czy też to powołanie to s K H A N D a l.

Jest to w sposób oczywisty skhandal, nikt tego nie ukrywa. Powiedziałbym nawet że to s e k s a f e r a.

𝖆𝖋𝖊𝖗𝖆 𝕣𝕠𝕫𝕡𝕠𝕣𝕜𝕠𝕨𝕒

-- Pupka


Alojzy Pupka <alojzy@...>
 

On Wed, Mar 4, 2020 at 08:59 PM, Raul Urban III wrote:

Baszta Radagasta, 4.03.2020

Bulla Schöne neue Welt SZCZISZAT SZCZISZCZAT!

  1. Ustanawia się Archiwandezję Genosse-Wanda-Stadt, obejmującą całe terytorium Wirtuazji z pomniejszymi wyspami towarzyszącymi (w tym Awarą), a na jej archiksięcia powołuje się tow. Alojzego Pupkę. Oy vey. Podziałam co w mojej mocy. Słyszałem że nie ma jeszcze ani jednego klasztoru Cygaretek w Brugii – trzeba to naprawić!

Wolny od wirusów. Frajhajt fijer di wirusen!

-- akć G-W-S


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 05.03.2020 o 15:42, Alojzy Pupka via Groups.Io pisze:
Frajhajt fijer di wirusen!
#UwolnićKoronawirusa

Also tfw robiłam memy o koronawirusie zanim to było jeszcze modne: <URL:https://i.imgur.com/rpMPDAN.png>

--
Paulina Laura Emilia


Raul Urban III
 

Czołem Pupka!

...tylko za każdym razem brakuje znaczków opłaty skarbowej...
Nie jest to prawda. Zakupiłem całą ryzę znaczków hurtem po reformie
Bartkowiaka i zawsze doklejam.

--
{☆} Raul Urban III