Topics

Komunikat w zakresie PolZag: Austro-Węgry


Tow. Radziecki
 

Czołem Wandystan!

W ciągu ostatnich kilku dni prowadzone były ożywione kontakty
dyplomatyczne Mandragoratu Wandystanu z Monarchią Austro-Węgierską.

W ich ramach m.in. Prezydent złożył gratulacje w związku z obchodzonym
obecnie 15-leciem powstania Monarchii w imieniu Ludu Pracującego Miast
i Wsi Mandragoratu Wandystanu na ręce Jego Cesarskiej i Królewskiej
Mości Franciszka Leopolda. Drogi Lider dokonał także wpisu w księdze
pamiątkowej obchodów (można go znaleźć na oficjalnej stronie jublowej:
https://jubileusz.austro-wegry.org/). Prowadzone są też rozmowy nad
intensyfikacją w najbliższym czasie wzajemnych stosunków, choć
konkretny charakter intensyfikacji nie został jeszcze potwierdzony.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że Mandragorat Wandystanu i Monarchia
Rakuzko-Madziarska (jak się ją w naszym kraju niekiedy określa)
pozostają w bliskich i przyjacielskich stosunkach - a przyjaźń ta
obejmuje zarówno wspólną politykę jak i wspólne wartości, które
przyświecają nam na arenie międzynarodowej. Szcziszczat Szczandystan!
Szcziszczat Austro-Szczęgry!

--
Kancelaria Prezydenta MW