Wandea Ludu - Wyniki I tury #wandealudu


wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Wyniki I tury

By Edward Gierek

Towarzysze! W I turze zwyciężył [[Michaś Winnicki]]