Wandea Ludu - Wyniki II tury #wandealudu


wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Wyniki II tury

By Defloriusz Dyman Agrykola Wandejski

Towarzysze! Do urny trafiły 10009 głosów. * za Defloriuszem Dymanem Agrykolą - 30000. * za Alojzym Pupką - 15. Defloriusz Dyman Agrykola zostaje prezydent! Chwała