Wandea Ludu - Niedobre wieści #wandealudu


wandystan@wandystan.groups.io Integration <wandystan@...>
 

Niedobre wieści

By Defloriusz Dyman Agrykola Wandejski

Jako nowo wybrany prezydent oświadczam wam niedobrą wieść - Pierwszy przypadek Koronawirusa COVID 19 w Wandystanie. Zarażonym jest Jezus Ipanienko. W ciągu dnia wykonano 1200009 testów. Nie martwcie się! Prezydent Mandragoratu Wandystanu Defloriusz Dyman Agrykola Wandejski