Topics

Cwiczenia Obrony Cywilnej w GWS


pmk
 

Towarzysze!
W Przystani zabrakło antyalkoholu po huraganie, który
uderzył w to portowe, natańskie miasto.
Obywateli z lewego brzegu Libermana uprasza się o udanie do
Państwowej Centrali Dystrybucji Doustnej nr IV na
Krupinowie (przystanek - Alii) w celu załadunku
antyalkoholu i środków dezynfekujących na sterowce.
Obywateli z prawego brzegu Libermana uprasza się o udanie
do Wszechzwiązkowej Centrali Ogrodniczej im. Franciszka
Modrzewia na Wzgórzu Różowych Serc (przystanek Ratsiraki
lub Meinhof) w celu segregacji i ładowania sprzętu
antymułowego (pompy, szlauchy, więcej szlauchów, widły,
analizatory wgłębne).
Liczę na masowy udział obywateliu GWS w ćwiczeniach.--
Senior

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Ćwiczenia Obrony Cywilnej w GWS pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=12058&p=122097#p122097.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


pmk
 

Na czas ćwiczeń Ludowe Przedsiębiorstwo Komunikacji
Tramwajowej w Genoose Wanda Stadt zwolniło mieszkańców z
obowiązku biletowego.--
Senior

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Ćwiczenia Obrony Cywilnej w GWS pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=12058&p=122098#p122098.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


pmk
 

Podpułkownik Pupka Alojzy melduje się w PSPP4 Krupinowo,
gotów do własnoręcznego, oraz dokonywanego za pomocą
wózka igłowego (w razie potrzeby zrobimy z igły widły),
załadunku materiałów antyalkoholowych na diriżable
Sarmackiej Marynarki Ludowej. Czekam na dalsze rozkazy!

img:3qaizo9a

http://banana.by/uploads/posts/2013-07/1373978146_26.jpg

/img:3qaizo9a--
Alojzy Pupka

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Ćwiczenia Obrony Cywilnej w GWS pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=12058&p=122146#p122146.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.


pmk
 

Informuję, że na czas ćwiczeń z obowiązków zostali
zwolnieni żołnierze służący w 3 Gwardyjskim
Prezydenckim Pułku Piechoty im. Damiana Koniecznego, który
natychmiast, komunikacją tramwajową, udali się do portu
ze specjalnym zadaniem załadowania wydzielonych do akcji
kontenerowców z Samodzielnej Eskadry Kontenerowców
Ludowych Sarmackiej Marynarki Ludowej. Dzięki zapasom
dowiezionym do portu przez składy ciągnięte destrojerami
szynowymi, kontenerowce zostały załadowane w ekspresowym
tempie, przy wydatnym wsparciu związków zawodowych
dokerów.

img:4fmkzdb1

http://www.akcargosolutions.com/data/images1/overseas_container_ship_loading_cargo.jpg

/img:4fmkzdb1--
PTR

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Wandejska egzystencja, w wątku Ćwiczenia Obrony Cywilnej w GWS pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=12058&p=122181#p122181.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.