FREKWENCJA


Alojzy Pupka
 

Komunikat o frekwencji, stan na godzinę 17:30

Wyborcy uprawnieni do oddania głosu: 10
Liczba oddanych głosów: 4
Frekwencja wyniosła 40%

Urząd Trybuna przypomina o obywatelskim obowiązku oddania głosu.

Zachęca się obywateli do napominania współtowarzyszy. Wraz z kolejnym
meldunkiem frekwencyjnym zostanie opublikowana lista
hańby^wniegłosujących.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 02.02.2020 o 17:33, Alojzy Pupka pisze:
Komunikat o frekwencji, stan na godzinę 17:30
Wyborcy uprawnieni do oddania głosu: 10
Liczba oddanych głosów: 4
Frekwencja wyniosła 40%
Komunikat o frekwencji, stan na godzinę 23:00

Wyborcy uprawnieni do oddania głosu: 10
Liczba oddanych głosów: 4
Frekwencja wyniosła 40%

Nie, ja akurat nie podam listy hańby, bo nie mam w zwyczaju ujawniać listy głosujących, ale kto na niej jest, raczej będzie wiedział o tym.

--
Paulina Laura Emilia