Krótki (mon-fasz. Concise) Raport O Ilości Obywateli Mandragoratu Wandystanu Oraz Planowanych Działaniach Aby To Ogarnąć.


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

Towarzysze!

Przejdę do meritum. Obecnie według systemów informatycznych MW
obywatelstwo posiada 6 Towarzyszy i 2 Towarzyszki,z czego:
1. Nie byłam w stanie znaleźć w archiwach DP postanowienia o nadaniu
obywatelstwa Towarzyszowi Helmutowi Walteryczowi, wobec czego na
potrzeby w/w uznaje się go jako kandydata do honorowego obywatelstwa -
patrz niżej;
2. Towarzysz Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar został obywatelstwa
pozbawiony postanowieniem z 5 sierpnia 2018;

Ponad to, według postanowienia z 13 lipca 2015, wraz z postanowieniem
z dnia 2 października 2016, trzech Towarzyszy posiada obywatelstwa w
zawieszeniu. Są to Katiuszyn Rewoluty Lepki, Grigorij Wmordechuj
Anielewicz i Defloriusz Dyman Wander.

Wielu z was uznaje zapewne, że chuj kurwa jebać Sarmację. Ja jednak,
aby wnieść trochę nowej jakości, na potrzeby poniższego uznałam
wszystkie obywatelstwa, co do których nie było postanowienia o
zrzeczeniu się/odebraniu, lub takowego nie mogłam znaleźć, jako wciąż
obowiązujące. (inb4 izraelskie Prawo Powrotu)
W Konsytyucji Mandragoratu Wandystanu nie ma nic o tym, aby
obywatelstwa wydane w czasie inkorporacji bądź wolności poprzednich
były nieważne; wykreślonego sformułowania o zgodności z prawem II
Księstwa Sarmacji nie należy traktować na równi też względem
urzędowych postanowień, które, choć wyczerpują znamiona prawa, nie
zawierają się w kanonie ustawa-rozporządzenie-edykt.

W związku z czym, obywatelstwo Wandystanu posiada t e o r e t y c z n
i e dodatkowo 56 Towarzyszy i 8 Towarzyszek.
Jako, że obecnie, od wielu lat w dobrym tonie jest zmieniać dane
osobowe średnio raz na pikosekundę, wśród w/w mogą być osoby z
aktywnymi obywatelstwami, bądź - o zgrozo - powtarzające się.

WANDOCENTRYCZNY MODEL V-KOSMOSU
Zamierzam skonsultować listę w/w dawnych obywatelstw z Towarzyszem
Alojzym Pupką, po czym:
1. Wezwę w/w Towarzyszy i Towarzyszki ma LDMW i na łamach Wandei Ludu
do wykazania aktywności przed końcem roku 2019.
2. Wezwani zostaną według danych posiadanych w najnowszym
postanowieniu o przyznaniu bądź przywróceniu obywatelstwa.
3. 1 stycznia 2020, w przypadku braku aktywności,:
3.1. Opublikuję postanowienie o odebraniu obywatelstwa w/w, za wyjątkiem:
3.2. osób ewidentnie zasłużonych dla Mandragoratu Wandystanu, którym,
w przypadku nieposiadania obywatelstwa według systemów MW, zostanie
ono nadane jako honorowe;
3.3. osób wykazujących aktywność, zostanie im obywatelstwo przywrócone.

--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson


Helmut Walterycz
 

W dniu 13.06.2019 o 04:41, Ola Kaarina Isadora Hughson pisze:
Towarzysze!

Przejdę do meritum. Obecnie według systemów informatycznych MW
obywatelstwo posiada 6 Towarzyszy i 2 Towarzyszki,z czego:
1. Nie byłam w stanie znaleźć w archiwach DP postanowienia o nadaniu
obywatelstwa Towarzyszowi Helmutowi Walteryczowi, wobec czego na
potrzeby w/w uznaje się go jako kandydata do honorowego obywatelstwa -
patrz niżej;
Bo jam mam obywatelstwo państwa siostrzanego WRE, co było regulowane osobnymi postanowieniami i w związku z tym nigdy formalnie nie nabyłem obywatelstwa wandejskiego, niemniej mam pełne prawa obywatela. Jakoś tak.

kakaowe oczko

Bonawentura von Romocki


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

Jednakowoż w Wandei Ludu nie mam jak umieścić, gdyż ponieważ nie umie ona w znak nowego wiersza.


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 17.06.2019 o 23:24, Ola Kaarina Isadora Hughson pisze:
Jednakowoż w Wandei Ludu nie mam jak umieścić, gdyż ponieważ nie umie ona w znak nowego wiersza.
Jak się umieści przed nim dwie spacje, to umie.

Swoją drogą dobrze was (i Pupkę na dziabberze) widzieć. Zastanawiałam się ostatnio czy osoby które znam (i lubię) jeszcze żyją.

--
Paulina Laura Emilia


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

mrrrrrrr

wt., 18 cze 2019 o 00:40 Polyna <polyna@posteo.net> napisał(a):


W dniu 17.06.2019 o 23:24, Ola Kaarina Isadora Hughson pisze:
Jednakowoż w Wandei Ludu nie mam jak umieścić, gdyż ponieważ nie umie ona w znak nowego wiersza.
Jak się umieści przed nim dwie spacje, to umie.

Swoją drogą dobrze was (i Pupkę na dziabberze) widzieć. Zastanawiałam
się ostatnio czy osoby które znam (i lubię) jeszcze żyją.

--
Paulina Laura Emilia


--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson