Topics

Odp: Re[2]: Wandystan: Netykieta


gloniasz <gloniasz@...>
 

----- Original Message -----
From: Mirth <Mirthandil@...>


SS> W praktyce oznacza to mniej wi�cej to, �e nie
SS> chcia�bym by� zmoderowany
SS> za u�ycie s�owa "g�wno".

I to jest doskona�y argument za legalizacj� tak�e
'kurwy' i 'skurwysyna'. Na przyk�ad.

Gdy� zgodnie z moim poczuciem estetyki wi�kszo��
hardkorowych wulgaryzm�w jest o wiele bardziej
strawna ni� pozornie niewinny wyraz 'g�wno'.

By�oby niedobrze, gdyby o normach estetycznych
decydowa�a demokratyczna wi�kszo��.
Oto co ma do powiedzenia na ten temat prof. Mniodek:
http://www.kurde.pl/katalog/wyklad_mniodka.php

gloniasz


----------------------------------------------------------------------
Startuj z INTERIA.PL!!! >>> http://link.interia.pl/f1837