Topics

Odp: Wandystan: Powitanie


gloniasz <gloniasz@...>
 

----- Original Message -----
From: Konrad von Staufen <stauf@...>


St. Leon, dn. 11 grudnia roku pa�skiego 2004

Towarzysze Mandragorzy (Wasze Kr�lewskiego Mo�ci)
Towarzysze Dekameronowie (Wasza Kr�lewskie Wysoko�ci)
I wy wszyscy przedstawiciele ludu pracuj�cego Wandystanu

Jako nowy urzytkowni listy dyskusyjnej, chcia�bym si� przedstawi�. Jestem
Ministrem Spraw Zagranicznych Kr�lewskiego Rz�du Scholandii. Zapisa�em si�
na ta list� aby m�c by� aktywnym obserwatorem wzrostu Mandragoratu.
Chcia�bym te� z�ozy� najlepsze zyczenia dla wszystkich obywateli z okazji
uzyskania niepodleg�o�ci.

Niech �yje Wanda!

---
Mi�e, ale mam pytanie. Czy to oznacza, �e nas uznajecie?
Bardzo mi�e s�owa pod koniec;)

gloniasz


----------------------------------------------------------------------
Dzwon kilka razy taniej! >>> http://link.interia.pl/f1840