Topics

Odp: Wandystan: Systemowe zakładanie partii


gloniasz <gloniasz@...>
 

----- Original Message -----
From: Mandragor Socjogramu <sami-hypia@...>

From: "khandkruper"http://work.only.pl/cintra/index.php?co=cin_zappar

Zapraszam!
Wype�ni�em wniosek rejestracyjny Wandejskiej Socjalistycznej Partii
Jedno�ci.

Partia ma wspania�ego, pi�knego cz�onka.

Zapraszam kolejnych ch�tnych do zg�aszania si� pod m�j adres.

m.
Ch�tnych na cz�onka? hmmm... jaszczurze... nie m�cz si�...

zainspirowany gloniasz;)


----------------------------------------------------------------------
Startuj z INTERIA.PL!!! >>> http://link.interia.pl/f1837