Topics

Odwołanie


Torkan Ingawaar
 

Towarzyszu Prezydencie,

składam odwołanie od Decyzji Cenzorki nr 35 o pozbawieniu obywatelstwa wandejskiego z dn. 26 marca 2020 roku. Wobec braku jakiegokolwiek wyroku skazującego Trybunału Ludowego, stwierdzającego, że jestem osobą niegodną miana obywatela Wandystanu, nie zostały wyczerpane ustawowe przesłanki umożliwiające odebranie obywatelstwa na podstawie art. 1. Ustawy Churału Ludowego nr 10 o obywatelstwie wandejskim z dn. 4 czerwca 2015 roku, na który się w rzeczonym akcie powołano.

W związku z tym zwracam się do Towarzysza Prezydenta z wnioskiem o unieważnienie Decyzji Cenzorki nr 35 i tym samym proszę o przywrócenie mi obywatelstwa Mandragoratu Wandystanu.

Torkan Ingawaar


--
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus


Tow. Radziecki
 

Czołem Torkan,

składam odwołanie od Decyzji Cenzorki nr 35 o pozbawieniu obywatelstwa
wandejskiego z dn. 26 marca 2020 roku.
Potwierdzam przyjęcie wniosku o odwołanie. Dołożę starań, aby został
on rozpatrzony pilnie, tj, w dniu dzisiejszym.

--
☭ PTR


Tow. Radziecki
 

Czołem Torkan,

Informuję, że odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie a kwestionowane
postanowienie Cenzorki zostało uchylone.

Zachęcam Towarzysza jak i wszystkich zainteresowanych do lektury
stosownego postanowienia wraz z jego uzasadnieniem:
https://wandystan.eu/w/Prawo::Postanowienie_Prezydenta_ws._rozpatrzenia_odwo%C5%82ania_od_pozbawienia_obywatelstwa

Tow. Pupka - z uwagi na to, że mnie brak dostępów a tow. Polyna
pozostaje w stanie zawieszenia (i opuściła naszą LDMW) bardzo proszę
Tow. o interwencję i przywrócenie obywatelstwa w systemie. Z góry
dziękuję.

--
PTR