POSTANOWIENIE CENZORKI nr 33 O NADANIU OBYWATELSTWA (T. INGAWAAR)


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

1. Na podstawie art. 2 ustawy o obywatelstwie z dn. 4 VI 2015 r.
nadaję obywatelstwo Torkanowi Ingawaarowi, legitymującemu się
paszportem numer B0801.

2. Raduje się serce, raduje się dusza, gdy jakiś Towarzysz z kraju
monarchofaszystowskiego wraca!

(-)Ola Kaarina Isadora Chojnacka, Cenzorka
B0044