POSTANOWIENIE CENZORKI nr 34 O NADANIU OBYWATELSTWA (M. MICHAELUS)


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

1. Na podstawie art. 2 ustawy o obywatelstwie z dn. 4 VI 2015 r.
nadaję obywatelstwo Michałowi Michaelusowi, legitymującemu się
paszportem numer B0023.

2. Wiem, że to naprawianie swoich własnych błędów poprzez żarcie
przemielonego gruzu, ale tak jest najlepiej.

(-)Ola Kaarina Isadora Chojnacka, Cenzorka
B0044