Postanowienie o ustanowieniu zarządu komisarycznego nad Krakozją


Polyna <polyna@...>
 

DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE art. 6 ustawy Churału Ludowego nr 5 o administracji terenowej z dnia 5 sierpnia 2013 r., oraz art. 3K edyktu Prezydentki w sprawie określenia podziału terytorialnego kraju z dnia 7 listopada 2014 r.,

ZE WZGLĘDU na podejmowanie przez władze okręgu autonomicznego Illianowiczańskich Żuzów Krakozji działań o charakterze prowadzenia samodzielnej polityki zagranicznej bez konsultacji z Radą Komisarzy Ludowych,

ZE WZGLĘDU na podejrzenie prowadzenia działań mających na celu oderwanie Illianowiczańskich Żuzów Krakozji od Mandragoratu Wandystanu i przyłączenia ich do Królestwa Dreamlandu,

POSTANAWIA SIĘ:

1. Ustanawia się zarząd komisaryczny nad wspólnotą terytorialną okręgu autonomicznego Illianowiczańskich Żuzów Krakozji.

2. Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

--
(—) Polyna
prezydentka Mandragoratu Wandystanu


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 19.08.2019 o 15:07, Polyna pisze:
1. Ustanawia się zarząd komisaryczny nad wspólnotą terytorialną okręgu autonomicznego Illianowiczańskich Żuzów Krakozji.
Postanowienie zostało wydane ze względu na następujące wydarzenia:

1. Jednostronne zamknięcie granic Illianowiczańskich Żuzów Krakozji przez tow. Jezusa Pedaela Ipanienkę-Ingawaara:

https://wandystan.groups.io/g/wandystan/topic/gulegulegul/32710023

2. Informację o wizycie króla Dreamlandu, Macieja II w Krakozji, rozpoczętej bez konsultacji z Radą Komisarzy Ludowych Mandragoratu Wandystanu:

https://forum.dreamland.net.pl/viewtopic.php?f=93&t=10704

3. I po trzecie, najgorsze — utworzenie strony Krakozji o następującej treści:

„Po sześciu latach żałoby narodowej oraz w dziesiątą rocznicę powstania, Krakozja odrodziła się na łonie Mandragoratu Wandystanu – jedynej wówczas socjalistycznej ojczyzny wolności w Mikroświecie. Dziś, po powstaniu z kolan, *dokonaliśmy kolejnej fali migracji i osiedliliśmy się na nowych ziemiach*.” (wyróżnienie moje)

https://krakozja.wordpress.com/

Gdyby nie to trzecie, ograniczyłabym się do wezwania tow. Jezusa Pedaela Ipanienki-Ingawaara do złożenia lojalki zobowiązującej go do scedowania praw do Krakozji na rzecz Ludu Pracującego Miast i Wsi Mandragoratu Wandystanu oraz przyrzeczenia o niepodejmowaniu tego typu działań w przyszłości. Jednak z tego co widzę, tow. Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar faktycznie dokonał zdrady Ludowej Ojczyzny, i teraz chce przenieść Krakozję do Królestwa Dreamlandu.

Dlatego też w najbliższym czasie złożone zostanie przeze mnie doniesienie do Pretora, który mam nadzieję osądzi zdrajcę jak na zdrajcę przystało.

--
Paulina Laura Emilia