Topics

Postanowienie Prezydentki w sprawie określenia składu Rady Komisarzy Ludowych


Paulina Laura Emilia <vilene@...>
 

Genosse-Wanda-Stadt, 30 lipca 2018 r.

1. Powołuję na stanowisko komisarza ludowego do spraw informatycznych samą siebie.
2. Powołuję na stanowisko komisarza ludowego do spraw infrastruktury tow. Alojzego Pupkę.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Polyna,
prezydentka Mandragoratu Wandystanu

--
Paulina Laura Emilia