Topics

Projekt Uchwały Churału Ludowego w sprawie sytuacji w Sarmacji


Lord Wander
 

Szanowne Sarmatki, Szanowni Sarmaci, Bracia!

Nard sarmacki wielokrotnie dawa dowody przywizania do praworzdnoci i sprzeciwia si prbom jej ograniczenia. Dzi patrzy na was cay postpowy v-wiat. Kryzys konstytucyjny, jakiego dowiadcza pikna Sarmacja, prby ograniczania niezalenoci wadzy sdowniczej, antydemokratyczne kroki podjte przez wadze budz gbok trosk waszych wandystaskich przyjaci.

W tych trudnych chwilach bdcie pewni, e Wandystan przyjdzie wam z kad moliw pomoc. Nigdy nie zapomnimy wspaniaych chwil, jakie spdzilimy w Sarmacji i nigdy nie przestaniemy popiera rzdw prawa w naszej dawnej Ojczynie. Wandystan potrzebuje stabilnej, niezawisej, praworzdnej Sarmacji.

Informacje, jakie napywaj do nas z Sarmacji budz uzasadnione podejrzenie, e w trakcie ostanich wydarze okookonstytucyjnych wystpiy liczne nieprawidowoci i dopuszczono si naduy. Jestemy przekonani, e obywatele Sarmacji chc y w patwie niepodlegym, demokratycznym i uczciwie rzdzonym i taka Sarmacja jest potrzebna caemu v-wiatu. Dlatego ustanawiamy misj niezalenych obseerwatorw pod przewodnictwem Piotra Krupiskiego, ktra bdzie monitorowa sytuacj, by pomc w zapobieeniu dalszym kopotom.

Niech yje wolna Sarmacja!

Podpisano:

Chura Ludowy Mandragoratu Wandystanu
_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


[Non-text portions of this message have been removed]