Topics

PROKLAMACJA NIEPODLEGŁOŚCI


Lord Wander
 

Genosse-Wanda-Stadt, 11 grudnia 2004

My, Nard Wandejski- Synowie Ziemi Sarmackiej, ktrzy w poszukiwaniu wolnoci i sprawiedliwoci ludowej podyli na poszukiwanie nowej ziemi i objli j we wadanie,

OGASZAMY

i z dniem 11 grudnia Mandragorat Wandystanu staje si niepodlegym pastwem wirtualnym. Niniejszym wchodzi w ycie Konstytucja Grudniowa z 6 XII 2004 roku. Dzie ogoszenia niepodlegoci obchodzony bdzie co roku jako wito pastwowe.


Apelujemy do wszystkich pastw wirtualnych polskiego Internetu o uznanie naszego pastwa, ktre w dniu ogoszenia niepodlegoci liczy 22 mieszkacw i 18 obywateli. Wandystan pragnie pokojowego wspistnienia na arenie midzynarodowej, prowadzi bdzie polityk opart na wsppracy i zdrowej rywalizacji. Wyraamy ch i gotowo do zawarcia stosunkw dyplomatycznych ze wszystkimi polskimi pastwami wirtualnymi.

NIECH YJE WANDYSTAN!
NIECH YJE WANDA!
NIECH YJE WIRTUALNY SOCJALIZM!

Podpisano:

MANDRAGOR SOCJOGRAMU-
Michas Winnicki

MANDRAGOR JUTRZENKI-
Piotr Krupiski

DEKAMERON SOCJOGRAMU-
Damian Konieczny

DEKAMERON WSZECHJUTRZNI-
Tomasz Urban


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@..., "Mandragor Socjogramu"
<sami-hypia@t...> wrote:
Genosse-Wanda-Stadt, 11 grudnia 2004

My, Naród Wandejski- Synowie Ziemi Sarmackiej, którzy w poszukiwaniu
wolności i sprawiedliwości ludowej podążyli na poszukiwanie nowej
ziemi i objęli ją we władanie,

OGŁASZAMY

iż z dniem 11 grudnia Mandragorat Wandystanu staje się niepodległym
państwem wirtualnym. Niniejszym wchodzi w życie Konstytucja Grudniowa
z 6 XII 2004 roku. Dzień ogłoszenia niepodległości obchodzony będzie
co roku jako święto państwowe.


Apelujemy do wszystkich państw wirtualnych polskiego Internetu o
uznanie naszego państwa, które w dniu ogłoszenia niepodległości liczy
22 mieszkańców i 18 obywateli. Wandystan pragnie pokojowego
współistnienia na arenie międzynarodowej, prowadzić będzie politykę
opartą na współpracy i zdrowej rywalizacji. Wyrażamy chęć i gotowość
do zawarcia stosunków dyplomatycznych ze wszystkimi polskimi państwami
wirtualnymi.

NIECH ŻYJE WANDYSTAN!
NIECH ŻYJE WANDA!
NIECH ŻYJE WIRTUALNY SOCJALIZM!

Podpisano:

MANDRAGOR SOCJOGRAMU-
Michas Winnicki

MANDRAGOR JUTRZENKI-
Piotr Krupiński

DEKAMERON SOCJOGRAMU-
Damian Konieczny

DEKAMERON WSZECHJUTRZNI-
Tomasz Urban


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


Potwierdzam niniejszym mój podpis

Piotr Khand Krupiński
Mandragor Jutrzenki


vhris_khazar <breathed@...>
 

"Mandragor Socjogramu" <sami-hypia@t...> wrote:
(...)
OGŁASZAMY

iż z dniem 11 grudnia Mandragorat Wandystanu staje się niepodległym
państwem wirtualnym. Niniejszym wchodzi w życie Konstytucja Grudniowa
z 6 XII 2004 roku. Dzień ogłoszenia niepodległości obchodzony będzie
co roku jako święto państwowe.
(...)

NIECH ŻYJE WANDYSTAN!
NIECH ŻYJE WANDA!
NIECH ŻYJE WIRTUALNY SOCJALIZM!

W Imię Sigmara Młotodzierżcy na cześć Wandystanu trzykrotne HURA!

Sigmarus IX (zwany Vhris Khazar)