Topics

Przejęcie obowiazków pretora + Trybunał Ludowy im. Tajnych Jawnych Trybunałów


Tow. Radziecki
 

Obywatelki, obywatele! Towarzysze!

Będę mówił krótko, choć niewrażliwy jestem na aktualne warunki
pogodowe. Rezygnacja pretora w środku dość istotnego postępowania jest
dość problematyczna, ale nie z takimi rzeczami Wandystan sobie radził.
Niewątpliwie czekają nas wkrótce wybory - tow. Trybun już się na ten
temat zająknął - ale czekać na nie byłoby niewskazane. W związku z tym
korzystając z przysługujących mi na mocy art. 5 Konstytucji uprawnień
dokonam w dniu (mam nadzieję) dzisiejszym przejęcia obowiązków Trybuna
i powołam Trybunał Ludowy, który otrzyma imię Tajnych Jawnych
Trybunałów, mający rozstrzygnąć wszystkie sprawy powiązane z trwającym
postępowaniem.

Na chwilę obecną jestem świadomy istnienia następujących
nieprawidłowości i potencjalnych przestępstw, które poddane zostaną
osądowi Trybunału:

- zarzut wobec tow. Cenzorki wydania dwóch bezprawnych postanowień o
pozbawieniu obywatelstwa;
- zarzut wobec tow. PLNy dokonania bezprawnej ekspulsji dwóch
obywateli z wandejskiej Listy Dyskusyjnej;
- zarzut wobec tow. PLNy o dokonanie bezprawnej publikacji aktu
prawnego w Dzienniku Praw;

Jestem otwarty na rozszerzenie postępowania na inne aspekty związane z
tą konkretną sprawą - zachęcam wszystkich zainteresowanych o
przedkładanie wątków które powinny być uwzględnione, najlepiej wraz z
dowodami tu na LDMW bądź prywatnie.

Skład Trybunału Ludowego im. TJT jest jeszcze w ustaleniu -
ewentualnych ochotników proszę o zgłaszanie się drogą prywatną, w
przeciwnym razie skierowani zostaną funkcjonariusze SB w celu
odnalezienia i doprowadzenia ochotników.

--
☭ PTR


Tow. Radziecki
 

Towarzysze,

Zgodnie z zapowiedzią powołany został Trybunał Ludowy do osądzenia tej
sprawy: https://wandystan.eu/w/Prawo::Postanowienie_Pretora_ws._powo%C5%82ania_Trybuna%C5%82u_Rewolucyjnego_im._Tajnych_Jawnych_Trybuna%C5%82%C3%B3w

--
☭ PTR


Jezus Ipanienko
 

שטשישטשאַט!

W dniu pon., 20.04.2020 o 23:17 Tow. Radziecki <ks.radetzky@...>
napisał(a):

Towarzysze,

Zgodnie z zapowiedzią powołany został Trybunał Ludowy do osądzenia tej
sprawy:
https://wandystan.eu/w/Prawo::Postanowienie_Pretora_ws._powo%C5%82ania_Trybuna%C5%82u_Rewolucyjnego_im._Tajnych_Jawnych_Trybuna%C5%82%C3%B3w

--
☭ PTR--
(-) Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar