Topics

Rezygnacja ze stanowiska pretrora


Helmut Walterycz
 

Towarzyszki i towarzysze!

W związku z koniecznością udania się do Baszty Radagasta i pracy naukowej na rzecz Instytutu Zjawisk Paranormalnych Konserwatorium Muzycznego w Wałbrzychu składam rezygnację na ręce ludu pracującego miast i wsi. Będę naturalnie pracował nad wpływem tylniopomorskiej ropy naftowej na barwność obrazowania protonów Precelii oraz ich stosunki z inwentarzem żywym kołchozów tamtejszych.

Wandosławię,

Helmut Walterycz


Raul Urban III
 

Towarzyszu Walterycz,

W związku z koniecznością udania się do Baszty Radagasta i pracy
naukowej na rzecz Instytutu Zjawisk Paranormalnych Konserwatorium
Muzycznego w Wałbrzychu składam rezygnację na ręce ludu pracującego
miast i wsi.
Przy całym szacunku dla waszej pracy naukowej, polecam Dom Pracy
Twórczej Związku Literatów na Wandokabanie, względnie Jurtę Urbana.
Baszta Radagasta jest siedzibą zastrzeżoną dla urzędującego Ojca
Świeckiego i niewskazane byłoby jej skłotowanie. Z góry dziękuję za
uszanowanie.

Wandosławię!

--
{☆} Raul Urban III